Πολιτική αεροπορία

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Υπό τον όρο Πολιτική Αεροπορία, σε αντιδιαστολή με την Πολεμική Αεροπορία χαρακτηρίζεται το σύνολο όλων των ειδών πτήσεων και των πτητικών μέσων που επιχειρούνται για ειρηνικούς σκοπούς, καθώς και το σύνολο των υποδομών που υποστηρίζουν αυτές.

Υπό τον παραπάνω ορισμό η Πολιτική Αεροπορία διακρίνεται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες:

  • Αεροπορία μεταφορών ή Αεροπορικές μεταφορές,
  • Αεροπορία επιστημονική,
  • Αεροπορία εκπαιδευτική, και
  • Αεροπορία ειδικών επιχειρήσεων, κοινωφελούς κυρίως χαρακτήρα (π.χ. δασοπυρόσβεση, περιπολίες, αεροδιάσωση, αεροφωτογράφιση, αεραθλητισμό κ.λπ.).

Οι παραπάνω κατηγορίες καλύπτονται από πλήθος νόμων και διαταγμάτων τόσο του Διεθνούς Δικαίου όσο και των εσωτερικών εθνικών νομοθεσιών που καθορίζουν όλα τα επιμέρους σχετικά θέματα, καλούμενα στο σύνολό τους Αεροπορικό Δίκαιο.
Ειδικότερα για την προαγωγή και ασφάλεια αυτών έχουν συγκροτηθεί διεθνείς οργανισμοί όπως π.χ. οι ICAO, IATA, κ.ά., καθώς και εθνικοί χωρών, όπως π.χ. η ελληνική ΥΠΑ, που εποπτεύουν αυτές.