Ξ (σωμάτιο)

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Τα σωμάτια με το όνομα Ξ είναι δύο: το Ξ0 και το Ξ-. Είναι ασταθή και βραχύβια σωμάτια (έχουν πολύ μικρό χρόνο ημιζωής) που παράγονται μέσα στους επιταχυντές σωματιδίων και ανιχνεύονται από τα προϊόντα της διάσπασής τους. Κατατάσσονται στα:

  • βαρυόνια δηλαδή στα σωμάτια που αποτελούνται από κουάρκ.
  • αδρόνια δηλαδή στα σωμάτια που αποτελούνται από τρία κουάρκ.
  • υπερόνια δηλαδή στα αδρόνια που έχουν μάζα μεγαλύτερη από το πρωτόνιο και το νετρόνιο.
  • φερμιόνια όπως όλα τα βαρυόνια που έχουν ημιακέραιο σπιν, τα Ξ σωμάτια έχουν σπίν 1/2.

Ξ0[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αποτελείται από ένα κουάρκ «επάνω» (up - u) και δύο κουάρκ «παράξενο» (strange - s), έχει δηλαδή τη μορφή:

Ξ0 = (u s s)

Από τη δομή του προκύπτει ότι έχει μηδενικό ηλεκτρικό φορτίο και η μάζα του μετρήθηκε περίπου στα 1,315 GeV/c2. Έχει χρόνο υποδιπλασιασμού 2,9Χ10-10 sec και διασπάται σε ένα Λ0 υπερόνιο και ένα π0 μεσόνιο, το οποίο κατόπιν εξαϋλώνεται για να παράγει δύο φωτόνια γ.

Ξ-[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αποτελείται από ένα κουάρκ «κάτω» (down - d) και δύο κουάρκ «παράξενο» (strange - s), έχει δηλαδή τη μορφή:

Ξ- = (d s s)

Από τη δομή του προκύπτει ότι έχει το στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο (-e) και η μάζα του μετρήθηκε περίπου στα 1,321 GeV/c2. Έχει χρόνο υποδιπλασιασμού 1,6Χ10-10 sec και διασπάται σε ένα Λ0 υπερόνιο και ένα π- μεσόνιο.