Ναυλοτιμάριθμος

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο όρος ναυλοτιμάριθμος, (freight rate index), αφορά τον τιμάριθμο των ελεύθερων κυρίως ναύλων, δηλαδή εκτός εκείνων που ορίζονται υποχρεωτικά από ναυλολόγιο (υπό τη δεύτερη έννοια του όρου).

Ο ναυλοτιμάριθμος προσδιορίζεται στατιστικά και πάντα για ορισμένη χρονική περίοδο και απεικονίζεται με γραφικές παραστάσεις, διαγράμματα. Πρόκειται για μια συνισταμένη των επιμέρους ναύλων κατά είδος, βάρος, όγκο και επικινδυνότητα μεταφερομένων φορτίων, ορισμένης χρονικής περιόδου. Συνηθέστερα ακολουθείται ένας ναυλοτιμάριθμος για στερεά - ξηρά μεταφερόμενα φορτία και ένας για τα υγρά φορτία.

Τον ναυλοτιμάριθμο παρακολουθούν ιδιαίτερα όλοι οι εμπλεκόμενοι με τις μεταφορές πρόσωπα και φορείς. Αποτελεί μάλιστα ένα άριστο ενδεικτικό εργαλείο στη Οικονομία, και στις επιμέρους οικονομίες, όπως για παράδειγμα στη ναυτιλιακή οικονομία, μέχρι ακόμα και στο επίπεδο της ακολουθούμενης Οικονομικής Πολιτικής, π.χ. της ναυτιλιακής πολιτικής.

Συγκεκριμένα ο ναυλοτιμάριθμος είναι ο πρώτος ενδεικτικός δείκτης προσδιορισμού τυχόν επικείμενης ύφεσης ναυλαγοράς (depression) και επερχόμενης οικονομικής κρίσης π.χ. ναυτιλιακή κρίση, ανεξαρτήτως παραγόντων, εσωτερικών ή εξωτερικών, ή αντίθετα και ύψωσης (έκρηξης) τιμών ναύλου (boom) σε επικείμενες περιόδους ανερχόμενης οικονομικής ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι ο ναυλοτιμάριθμος προσδιορίζεται επί των εσωτερικών μεταφορών Χωρών, άπό μεγάλα εμπορικά κέντρα μεταφορών, (λιμένες, αεροδρόμια κ.λπ.), όπως και σε διεθνείς μεταφορές μεταξύ Χωρών και συνασπισμών Χωρών από τις οποίες και προσδιορίζεται ο διεθνής ναυλοτιμάριθμος.

  • Στις γραφικές παραστάσεις του ναυλοτιμαρίθμου η δεξιά άκρη της γραμμής που υποδηλώνει αυτόν παρίσταται συνήθως με μορφή βέλους (ανοδικού ή καθοδικού). Η τελική αυτή άκρη, πολλές φορές και όλη αυτή η γραμμική παράσταση ονομάζεται δείκτης ναυλοτιμαρίθμου, ή δείκτης ναυλαρίθμου, (index of freight rate).

Δείτε επίσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]