Μελαγγεία

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η Μελαγγεία (Μελαγγεῖα) ήταν πολίχνη της αρχαίας Αρκαδίας.

Η Μελαγγεία -αποκαλείται από τον Παυσανία χωρίο- βρισκόταν κοντά στην Νεστάνη, στο Παρθένιο όρος και από εκεί περνούσε ο αρχαίος δρόμος της Κλίμακος, όπως λεγόταν. Ήταν η πρώτη Αρκαδική πόλη που συναντούσε ο ταξιδιώτης. Λίγο έξω από την πόλη βρισκόταν η πηγή Μελιαστών, ενώ υπήρχε ιερό του Διονύσου και ιερό της Αφροδίτης Μελαινίδος. Η Πολίχνη τοποθετείτο γεωγραφικά στα αρχαία σύνορα των πόλεων - κρατών , του Άργους και της Μαντίνειας[1].

Αναφορές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  1. [4][...]εἰσὶν οὖν ἐς Ἀρκαδίαν ἐσβολαὶ κατὰ τὴν Ἀργείαν πρὸς μὲν Ὑσιῶν καὶ ὑπὲρ τὸ ὄρος τὸ Παρθένιον ἐς τὴν Τεγεατικήν, δύο δὲ ἄλλαι κατὰ Μαντίνειαν διά τε Πρίνου καλουμένης καὶ διὰ Κλίμακος. αὕτη δὲ εὐρυτέρα τέ ἐστι καὶ ἡ κάθοδος εἶχεν αὕτη βασμίδας ποτὲ ἐμπεποιημένας: ὑπερβαλόντων δὲ τὴν Κλίμακα χωρίον ἐστὶν ὀνομαζόμενον Μελαγγεῖα, καὶ τὸ ὕδωρ αὐτόθεν τὸ πότιμον Μαντινεῦσι κάτεισιν ἐς τὴν πόλιν. [5] προελθόντι δὲ ἐκ τῶν Μελαγγείων, ἀπέχοντι τῆς πόλεως στάδια ὡς ἑπτὰ ἔστι κρήνη καλουμένη Μελιαστῶν: οἱ Μελιασταὶ δὲ οὗτοι δρῶσι τὰ ὄργια τοῦ Διονύσου, καὶ Διονύσου τε μέγαρον πρὸς τῇ κρήνῃ καὶ Ἀφροδίτης ἐστὶν ἱερὸν Μελαινίδος. ἐπίκλησιν δὲ ἡ θεὸς ταύτην κατ' ἄλλο μὲν ἔσχεν οὐδέν, ὅτι δὲ ἀνθρώπων μὴ τὰ πάντα αἱ μίξεις ὥσπερ τοῖς κτήνεσι μεθ' ἡμέραν, τὰ πλείω δέ εἰσιν ἐν νυκτί[...]Παυσανίου, Αρκαδικά