Κοινωνιογλωσσολογία

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η κοινωνιογλωσσολογία αναφέρεται στην περιγραφική μελέτη των επιδράσεων, όλων των πτυχών της κοινωνίας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα πολιτισμικά πρότυπα, οι προσδοκίες και τα περιβάλλοντα, πάνω στη χρήση της γλώσσας, καθώς και των επιδράσεων που έχει η γλωσσική χρήση πάνω στην κοινωνία. Η κοινωνιογλωσσολογία διαφέρει από την κοινωνιολογία της γλώσσας στο ότι το επίκεντρο της κοινωνιογλωσσολογίας βρίσκεται στην επίδραση της κοινωνίας πάνω στη γλώσσα, ενώ η κοινωνιολογία της γλώσσας εστιάζει στην επίδραση της γλώσσας στην κοινωνία. Η κοινωνιογλωσσολογία αλληλοεπικαλύπτεται σε σημαντικό βαθμό με την πραγματολογία και είναι ιστορικά συνδεδεμένη με την ανθρωπογλωσσολογία.