Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κεντρικά εργαλεία GNU

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Κεντρικά εργαλεία GNU
Γενικά
Διανομή
Έκδοση9.5 (28 Μάρτιος 2024)[1]
ΛειτουργικάGNU/Linux, BSD, macOS
Ανάπτυξη
Υπευθ. ανάπτυξηςΕγχείρημα GNU
Γραμμένο σεC
Σύνδεσμοι
Επίσημος ιστότοπος
https://www.gnu.org/software/coreutils/
Αποθετήριο κώδικα
https://git.savannah.gnu.org/cgit/coreutils.git

Τα Κεντρικά Εργαλεία GNU (GNU Core Utilities ή coreutils) αποτελούν ένα πακέτο λογισμικού του GNU που περιέχει πολλά από τα βασικά εργαλεία, όπως το cat, το ls, και το rm, τα οποία χρειάζονται στα Unix-οειδή λειτουργικά συστήματα. Είναι συνδυασμός κάποιων προγενέστερων πακέτων, όπως το textutils, το shellutils, και το fileutils, μαζί με κάποια επιπλέον βοηθήματα.

Λειτουργίες των κεντρικών εργαλείων GNU[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τα κεντρικά εργαλεία GNU υποστηρίζουν μεγάλες παραμέτρους επιλογών (long options) στις εντολές και (αν δεν έχει οριστεί η μεταβλητή περιβάλλοντος POSIXLY_CORRECT) οι επιλογές επιτρέπονται ακόμα και μετά τα κανονικά ορίσματα μιας εντολής. Η προαναφερθείσα μεταβλητή περιβάλλοντος έχει διαφορετική συμπεριφορά στο BSD.

Προγράμματα των coreutils[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κατάλογος με τα προγράμματα των coreutils 7.0.
Εργαλεία αρχείων
chcon Αλλάζει το περιβάλλον ασφάλειας αρχείων (SELinux)
chgrp Αλλάζει τον ιδιοκτήτη-ομάδα ενός αρχείου
chown Αλλάζει τον ιδιοκτήτη-χρήστη ενός αρχείου
chmod Αλλάζει τις άδειες ενός αρχείου ή ενός καταλόγου
cp Αντιγράφει ένα αρχείο ή έναν κατάλογο
dd Αντιγράφει και μετατρέπει ένα αρχείο
df Δείχνει τον ελεύθερο χώρο δίσκου στο σύστημα αρχείων
dir Ακριβώς σαν την "ls -C -b". (Τα αρχεία εμφανίζονται σε στήλες και ταξινομούνται κάθετα.)
dircolors Ρυθμίζει το χρώμα της ls
install Αντιγράφει αρχεία και ορίζει ιδιότητες (attributes)
ln Δημιουργεί έναν σύνδεσμο προς ένα αρχείο
ls Εμφανίζει τα αρχεία σε έναν κατάλογο
mkdir Δημιουργεί έναν κατάλογο
mkfifo Δημιουργεί σωληνώσεις με όνομα (named pipes, FIFOs)
mknod Δημιουργεί ειδικά αρχεία χαρακτήρων ή μπλοκ (block)
mktemp Δημιουργεί ένα προσωρινό αρχείο ή κατάλογο
mv Μετακινεί ή μετονομάζει αρχεία
rm Αφαιρεί (διαγράφει) αρχεία
rmdir Αφαιρεί κενούς καταλόγους
shred Γράφει πάνω σε ένα αρχείο για να κρύψει τα περιεχόμενά του, επιπλέον μπορεί να το διαγράψει
sync Καθαρίζει την ενδιάμεση μνήμη (buffers) το συστήματος αρχείων
touch Αλλάζει τις ημερομηνίες ενός αρχείου
truncate Μικραίνει ή μεγαλώνει ένα αρχείο σε ένα προκαθορισμένο μέγεθος
vdir Ακριβώς σαν το "ls -l -b". (Τα αρχεία εμφανίζονται σε μεγάλο μήκος γραμμής.)
Εργαλεία κειμένου
base64 Κωδικοποιεί/αποκωδικοποιεί δεδομένα κατά base64 και τα τυπώνει στην έξοδο
cat Συνενώνει και τυπώνει αρχεία στην έξοδο
cksum Υπολογίζει το άθροισμα ελέγχου και το σύνολο των bytes ενός αρχείου
comm Συγκρίνει δύο ταξινομημένα αρχεία γραμμή προς γραμμή
csplit Τεμαχίζει ένα αρχείο σε ενότητες ανάλογα με τις γραμμές συμφραζομένων (context lines)
cut Αφαιρεί τμήματα από κάθε γραμμή σε ένα αρχείο
expand Μετατρέπει τους στηλοθέτες (tabs) σε κενά
fmt Απλός μορφοποιητής βέλτιστου κειμένου
fold Αναδιπλώνει κάθε γραμμή της εισόδου για να χωράει σε συγκεκριμένο μήκος
head Εμφανίζει το αρχικό τμήμα ενός αρχείου
join Συνενώνει τις γραμμές δύο αρχείων ανάλογα με ένα κοινό πεδίο
md5sum Υπολογίζει και ελέγχει κατά MD5
nl Αριθμεί τις γραμμές των αρχείων
od Εμφανίζει αρχεία σε οκταδική ή άλλη μορφή
paste Συγχωνεύει γραμμές αρχείων
ptx Παράγει ένα αναδιατεταγμένο ευρετήριο (permuted index) των περιεχομένων ενός αρχείου
pr Μετατρέπει αρχεία κειμένου για εκτύπωση
sha1sum,
sha224sum,
sha256sum,
sha384sum,
sha512sum
Υπολογίζει και ελέγχει σύμφωνα με τους αλγόριθμους SHA-1, SHA-224/256/384/512
shuf Αναδιατάσσει τυχαία
sort Ταξινομεί γραμμές αρχείων κειμένου
split Τεμαχίζει ένα αρχείο σε κομμάτια
sum Υπολογίζει το άθροισμα ελέγχου και αριθμεί τα μπλοκ ενός αρχείου
tac Συνενώνει και τυπώνει αρχεία αντίστροφα
tail Εμφανίζει το τελευταίο τμήμα ενός αρχείου
tr Μεταφράζει ή διαγράφει χαρακτήρες
tsort Εκτελεί μια τοπολογική ταξινόμηση
unexpand Μετατρέπει κενά σε στηλοθέτες
uniq Αφαιρεί διπλές γραμμές από ένα ταξινομημένο αρχείο
wc Τυπώνει τον αριθμό από bytes, λέξεις και γραμμές ενός αρχείου
Εργαλεία κελύφους
arch Τυπώνει το όνομα υλικού του υπολογιστή (όπως η uname -m)
basename Αφαιρεί το πρόθεμα της διαδρομής στο δίσκο από ένα όνομα αρχείου
chroot Αλλάζει τον κατάλογο ρίζας (root)
date Τυπώνει/ορίζει την ημερομηνία και την ώρα του συστήματος
dirname Αφαιρεί την κατάληξη ενός ονόματος αρχείου που δεν είναι κατάλογος
du Δείχνει τη χρήση του χώρου στο δίσκο από το σύστημα αρχείων
echo Εμφανίζει μια γραμμή κειμένου
env Εμφανίζει και τροποποιεί μεταβλητές περιβάλλοντος
expr Υπολογίζει εκφράσεις
factor Παραγοντοποιεί αριθμούς
false Δεν κάνει κάτι αλλά τερματίζει ανεπιτυχώς
groups Τυπώνει τις ομάδες στις οποίες είναι μέλος ο χρήστης
hostid Τυπώνει το αριθμητικό αναγνωριστικό του τρέχοντα υπολογιστή
id Τυπώνει το αναγνωριστικό του χρήστη (UID) και το αναγνωριστικό της ομάδας (GID)
link Δημιουργεί έναν σύνδεσμοι προς ένα αρχείο
logname Τυπώνει το όνομα εισόδου του χρήστη
nice Αλλάζει την προτεραιότητα χρονοπρογραμματισμού
nohup Επιτρέπει σε μια εντολή να εκτελείται ακόμα και μετά την έξοδο του χρήστη από το σύστημα
pathchk Ελέγχει αν ένα όνομα αρχείου είναι έγκυρο ή μεταφέρσιμο
pinky Μια ελαφρότερη έκδοση του finger
printenv Τυπώνει τις μεταβλητές περιβάλλοντος
printf Μορφοποιεί και τυπώνει δεδομένα
pwd Τυπώνει τον τρέχοντα κατάλογο εργασίας
readlink Εμφανίζει την τιμή ενός συμβολικού συνδέσμου
runcon Εκτελεί μια εντολή σε ορισμένο περιβάλλον ασφαλείας
seq Τυπώνει μια ακολουθία από αριθμούς
sleep Κάνει παύση για ορισμένο χρονικό διάστημα
stat Επιστρέφει χρήσιμες πληροφορίες για έναν i-κόμβο (inode)
stty Αλλάζει και τυπώνει τις ρυθμίσεις του τερματικού
su Εκτελεί ένα κέλυφος ή εντολή με αναγνωριστικό άλλου χρήστη ή ομάδας
tee Στέλνει την έξοδο σε πολλαπλά αρχεία
test Υπολογίζει μια έκφραση
timeout Εκτελεί μια εντολή με χρονικό όριο
true Δεν κάνει κάτι αλλά τερματίζει επιτυχώς
tty Τυπώνει το όνομα του τερματικού
uname Τυπώνει πληροφορίες συστήματος
unlink Αφαιρεί ένα αρχείο χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση unlink
uptime Εμφανίζει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τρέχει το σύστημα
users Τυπώνει τα ονόματα των χρηστών που είναι συνδεδεμένοι στον υπολογιστή
who Τυπώνει μια λίστα με όλους τους χρήστες που έχουν εισέλθει στο σύστημα
whoami Τυπώνει το αναγνωριστικό χρήστη
yes Τυπώνει επαναληπτικά μια συμβολοσειρά
Άλλα εργαλεία
[ Συνώνυμο του test, το πρόγραμμα αυτό επιτρέπει εκφράσεις όπως η [ έκφραση ]

Δείτε επίσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  1. Pádraig Brady (28 Μάρτιος 2024). «coreutils-9.5 released [stable]». Ανακτήθηκε στις 28 Μάρτιος 2024.