Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κατάλογος βοηθημάτων του Unix

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Αυτός είναι ένας κατάλογος από βοηθητικά προγράμματα (utilities) του λειτουργικού συστήματος UNIX, όπως αυτά καθορίζονται από το πρότυπο IEEE Std 1003.1-2004 το οποίο αποτελεί μέρος της Μοναδικής Προδιαγραφής UNIX (Single Unix Specification, SUS). Αυτά τα βοηθητικά προγράμματα μπορούν να βρεθούν στο UNIX και στα περισσότερα παρεμφερή με το UNIX λειτουργικά συστήματα.

Τα βοηθητικά προγράμματα του UNIX σύμφωνα με το πρότυπο IEEE Std 1003.1-2004
Όνομα Κατηγορία Περιγραφή Πρώτη εμφάνιση
τελεία (.) Προγραμματισμός κελύφους Εκτέλεσε εντολές στο τρέχον περιβάλλον
admin SCCS Δημιούργησε και διαχειρίσου SCCS αρχεία
alias Διάφορα Όρισε ή εμφάνισε ψευδώνυμα
ar Διάφορα Δημιούργησε και συντήρησε αρχεία βιβλιοθηκών
asa Επεξεργασία κειμένου Διερμήνευσε χαρακτήρες ελέγχου αλλαγής γραμμής
at Διαχείριση εργασιών Εκτέλεσε εντολές σε ύστερη χρονική στιγμή Έκδοση 7 AT&T UNIX
awk Επεξεργασία κειμένου Γλώσσα σάρωσης και επεξεργασίας προτύπων (pattern matching) Έκδοση 7 AT&T UNIX
basename Σύστημα αρχείων Επιστρέφει το όνομα μιας διαδρομής στο σύστημα αρχείων χωρίς τα ονόματα των καταλόγων (directory)
batch Διαχείριση εργασιών Χρονοπρογραμματίζει εντολές ώστε να εκτελεστούν σε μία ουρά δεσμίδων εντολών (batch queue)
bc Διάφορα Γλώσσα με αριθμητική αυθαίρετης ακρίβειας
bg Διαχείριση διεργασιών Τρέξε εργασίες στο παρασκήνιο
c99 Προγραμματισμός C Πρότυπος μεταγλωττιστής της C
cal Διάφορα Εκτύπωσε ημερολόγιο Έκδοση 5 AT&T UNIX
cat Σύστημα αρχείων Συνένωσε και εκτύπωσε αρχεία Έκδοση 1 AT&T UNIX
cd Σύστημα αρχείων Άλλαξε κατάλογο εργασίας (working directory)
cflow Προγραμματισμός C Δημιουργία διαγράμματος ροής γλώσσας C
chgrp Σύστημα αρχείων Άλλαξε την ιδιοκτησία μιας ομάδας χρηστών πάνω σε ένα αρχείο
chmod Σύστημα αρχείων Άλλαξε την άδεια (δημιουργός/ομάδα/όλοι) και τον τύπο (ανάγνωση/εγγραφή) πρόσβασης σε ένα αρχείο Έκδοση 1 AT&T UNIX
chown Σύστημα αρχείων Άλλαξε τον ιδιοκτήτη ενός αρχείου Έκδοση 1 AT&T UNIX
cksum Σύστημα αρχείων Εμφάνισε το άθροισμα ελέγχου και το μέγεθος ενός αρχείου. 4.4BSD
cmp Σύστημα αρχείων Σύγκρινε δύο αρχεία Έκδοση 1 AT&T UNIX
colon Προγραμματισμός κελύφους Μηδενική χρησιμότητα (Null utility)
comm Επεξεργασία κειμένου Επίλεξε ή απόρριψε γραμμές οι οποίες είναι κοινές σε δύο αρχεία. Έκδοση 4 AT&T UNIX
command Προγραμματισμός κελύφους Εκτέλεσε μια απλή εντολή
compress Σύστημα αρχείων Συμπίεσε δεδομένα 4.3BSD
continue Προγραμματισμός κελύφους Συνέχιση βρόχου ανακύκλωσης for, while ή repeat..until
cp Σύστημα αρχείων Αντιγραφή αρχείων Έκδοση 1 AT&T UNIX
crontab Διάφορα Χρονοπρογραμματισμός περιοδικών παρασκηνιακών εργασιών
csplit Επεξεργασία κειμένου Χωρισμός αρχείων με βάση τα συμφραζόμενα (context) PWB UNIX
ctags Προγραμματισμός C Δημιούργησε αρχείο ετικεττών 3.0BSD
cut Προγραμματισμός κελύφους Αφαιρεί επιλεγμένα πεδία από κάθε γραμμή ενός αρχείου
cxref Προγραμματισμός C Αναπαράγει έναν cross-reference πίνακα προγράμματος C
date Διάφορα Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας Έκδοση 1 AT&T UNIX
dd Σύστημα αρχείων Μετατροπή και αντιγραφή αρχείου
delta SCCS Κάνε μία δέλτα αλλαγή σε ένα SCCS αρχείο
df Σύστημα αρχείων Αναφορά ελεύθερου χώρου στο δίσκο Έκδοση 1 AT&T UNIX
diff Επεξεργασία κειμένου Σύγκρινε δυο αρχεία
dirname Σύστημα αρχείων Επίστρεψε το κομμάτι του ονόματος του μονοπατιού που περιλαμβάνει μόνο τους καταλόγους
du Σύστημα αρχείων Εκτίμησε τη χρήση χώρου των αρχείων Έκδοση 1 AT&T UNIX
echo Προγραμματισμός κελύφους Γράψε τα ορίσματα (arguments) της εντολής στην προκαθορισμένη ροή εξόδου
ed Επεξεργασία κειμένου Ο τυπικός συντάκτη κειμένου Έκδοση 1 AT&T UNIX
env Διάφορα Προετοίμασε το περιβάλλον για επίκληση εντολής
eval Προγραμματισμός κελύφους Κατασκεύασε εντολή επισυνάπτοντας τα ορίσματα
ex Επεξεργασία κειμένου Διορθωτής κειμένου BSD
exec Προγραμματισμός κελύφους Εκτέλεσε εντολή και άνοιξε, κλείσε ή αντίγραψε τους περιγραφητές αρχείων
exit Προγραμματισμός κελύφους Προκάλεσε το κέλυφος να τερματισει τη λειτουργία του
expand Επεξεργασία κειμένου Μετάτρεψε τους στηλογνώμονες (tabs) σε κενά διαστήματα 3.0BSD
export Διάφορα Θέσε την ιδιότητα εξαγωγής για μεταβλητές
expr Προγραμματισμός κελύφους Αποτίμησε τα ορίσματα της εντολής ως μία (αριθμητική) έκφραση
false Προγραμματισμός κελύφους Επίστρεψε ψευδή τιμή αληθείας
fc Διάφορα Επεξεργάσου τη λίστα του ιστορικού των εντολών
fg Διαχείριση εργασιών Τρέξε εργασίες στο προσκήνιο
file Σύστημα αρχείων Καθόρισε τύπο αρχείου Έκδοση 4 AT&T UNIX
find Σύστημα αρχείων Βρες αρχεία Έκδοση 1 AT&T UNIX
fold Επεξεργασία κειμένου Filter for folding lines
fort77 Προγραμματισμός C Μεταγλωττιστής της FORTRAN
fuser Διαχείριση διεργασιών Καταχώρισε σε λίστα τα αναγνωριστικά όλων των διεργασιών οι οποίες έχουν ένα ή περισσότερα αρχεία ανοικτά
gencat Διάφορα Αναπαράγαγε ένα μορφοποιημένο μήνυμα καταλόγου (message catalog)
get SCCS Λάβε την έκδοση ενός SCCS αρχείου
getconf Διάφορα Λάβε τις τιμές της διαρύθμισης (configuration values)
getopts Προγραμματισμός κελύφους Ανάλυσε γραμματικά (parse) τις επιλογές χρησιμότητας (utility options)
grep Διάφορα Αναζήτησε ένα πρότυπο μέσα στο κείμενο
hash Διάφορα Θυμήσου ή ανάφερε τις τοποθεσίες των βοηθητικών προγραμμάτων (utility options)
head Επεξεργασία κειμένου Αντίγραψε το πρώτο μέρος των αρχείων PWB UNIX
iconv Επεξεργασία κειμένου Μετατροπή μεταξύ διαφορετικών κωδικοποιήσεων χαρακτήρων
id Διάφορα Επίστρεψε αναγνωριστικό χρήστη 4.4BSD
ipcrm Διάφορα Αφαίρεσε μία ουρά μηνυμάτων, ένα σύνολο σηματοφορέων ή ένα αναγνωριστικό τεμαχίου διαμοιραζόμενης μνήμης
ipcs Διάφορα Ανάφερε την κατάσταση των μέσων διαδιεργασιακής επικοινωνίας
jobs Διαχείριση εργασιών Εμφάνισε την κατάσταση των διεργασιών κατά την τρέχουσα σύνοδο (session)
join Επεξεργασία κειμένου Τελετής σχεσιακής βάσης δεδομένων
kill Διαχείριση εργασιών Τερμάτισε ή γενικότερα στείλε κάποιο σήμα σε διεργασίες Έκδοση 3 AT&T UNIX
lex Προγραμματισμός C Αναπαράγαγε προγράμμα λεκτικής ανάλυσης
link Σύστημα αρχείων Κάλεσε τη λειτουργία σύνδεσης Έκδοση 1 AT&T UNIX
ln Σύστημα αρχείων Σύνδεσε αρχεία Έκδοση 1 AT&T UNIX
locale Διάφορα Πάρε τοπικές πληροφορίες
localedef Διάφορα Όρισε το τοπικό περιβάλλον (locale environment)
logger Προγραμματισμός κελύφους Καρτάγραψε μηνύματα
logname Διάφορα Επίστρεψε το όνομα εισόδου (login name) του χρήστη 4.4BSD
lp Επεξεργασία κειμένου Στείλε αρχεία σε έναν εκτυπωτή
ls Σύστημα αρχείων Εμφάνισε σε λίστα τα περιεχόμενα ενός καταλόγου Έκδοση 1 AT&T UNIX
m4 Διάφορα Μακροεπεξεργαστής PWB UNIX
mailx Διάφορα Επεξεργάσου μηνύματα Έκδοση 1 AT&T UNIX
make Προγραμματισμός C Συντήρησε, ενημέρωσε και αναπαράγαγε ομάδες προγραμμάτων
man Διάφορα Εμφάνισε την τεκμηρίωση του συστήματος
mesg Διάφορα Επίτρεψε ή απόρριψε μηνύματα Έκδοση 1 AT&T UNIX
mkdir Σύστημα αρχείων Φτιάξε καταλόγους Έκδοση 1 AT&T UNIX
mkfifo Σύστημα αρχείων Φτιάξε ειδικά αρχεία FIFO 4.4BSD
more Επεξεργασία κειμένου Εμφάνισε αρχεία σε σελίδες
mv Σύστημα αρχείων Μετακίνησε αρχεία Έκδοση 1 AT&T UNIX
newgrp Διάφορα Άλλαξε προς μία νέα ομάδα Έκδοση 6 AT&T UNIX
nice Διαχείριση εργασιών Επικαλέσου ένα βοηθητικό πρόγραμμα με διαφορετική προτεραιότητα από την προκαθορισμένη Έκδοση 4 AT&T UNIX
nl Επεξεργασία κειμένου Φίλτρο αρίθμησης γραμμών
nm Προγραμματισμός C Γράψε τη λίστα ονομάτων ενός αντικειμενικού αρχείου (object file)
nohup Διαχείριση εργασιών Επικαλέσου ένα βοηθητικό πρόγραμμα με ανοσία σε σήματα αποτελμάτωσης (hangups)
od Διάφορα Εμφανισε σωρηδόν αρχεία σε διάφορα μορφότυπα Έκδοση 1 AT&T UNIX
paste Επεξεργασία κειμένου Συγχώνευσε τρέχουσα ή επόμενες γραμμές αρχείων Έκδοση 32V AT&T UNIX
patch Επεξεργασία κειμένου Εφάρμοσε αλλαγές σε αρχεία
pathchk Σύστημα αρχείων Έλεγξε τα ονόματα μονοπατιών
pax Διάφορα Εναλλαγή μεταφέρσιμων αρχείων 4.4BSD
pr Επεξεργασία κειμένου Εκτύπωσε αρχεία Έκδοση 1 AT&T UNIX
printf Προγραμματισμός κελύφους Γραψε μία σε μορφοποιημένη ροή εξόδου 4.3BSD-Reno
prs SCCS Εκτύπωσε ένα SCCS αρχεία
ps Διαχείριση εργασιών Ανάφερε την κατάσταση των διεργασιών Έκδοση 4 AT&T UNIX
pwd Σύστημα αρχείων Εκτύπωσε το τρέχοντα κατάλογο - Επίστρεψε το όνομα του τρέχοντος καταλόγου
qalter Βοηθήματα δέσμης Τροποποίησε μία δεσμίδα εργασιών
qdel Βοηθήματα δέσμης Διάγραψε μία δεσμίδα εργασιών
qhold Βοηθήματα δέσμης Κράτησε μία δεσμίδα εργασιών
qmove Βοηθήματα δέσμης Μετακίνησε μία δεσμίδα εργασιών
qmsg Βοηθήματα δέσμης Στείλε μήνυμα προς μία δεσμίδα εργασιών
qrerun Βοηθήματα δέσμης Ξανατρέξε μία δεσμίδα εργασιών
qrls Βοηθήματα δέσμης Απελευθέρωσε μία δεσμίδα εργασιών
qselect Βοηθήματα δέσμης Επίλεξε μία δεσμίδα εργασιών
qsig Βοηθήματα δέσμης Στείλε σήμα προς μία δεσμίδα εργασιών
qstat Βοηθήματα δέσμης Δείξε την κατάσταση μίας δεσμίδας εργασιών
qsub Βοηθήματα δέσμης Υπόβαλε ένα σενάριο (script)
read Προγραμματισμός κελύφους Διάβασε μία γραμμή από την προκαθορισμένη ροή εισόδου (π.χ. πληκτρολόγιο)
readonly Διάφορα Θέσε την ιδιότητα ανάγνωση-μόνο (read-only) μεταβλητές
renice Διαχείριση διεργασιών Ξαναθέσε την προτεραιότητα των εκτελούμενων διεργασιών με τιμή διαφορετική από την προκαθορισμένη 4.0BSD
return Προγραμματισμός κελύφους Επιστροφή από μία συνάρτηση
rm Σύστημα αρχείων Αφαίρεσε της εγγραφές καταλόγων (directory entries) Έκδοση 1 AT&T UNIX
rmdel SCCS Αφαίρεσε ένα δέλτα από ένα SCCS αρχείο
rmdir Σύστημα αρχείων Αφαίρε καταλόγους Έκδοση 1 AT&T UNIX
sact SCCS Εκτύπωσε μία τρέχουσα δραστηριότητα σύνταξης ενός SCCS αρχείου
sccs SCCS Μετωπική διεπαφή (front end) για το SCCS υποσύστημα
sed Επεξεργασία κειμένου Συντάκτης ρεύματος (Stream editor) Έκδοση 7 AT&T UNIX
set Διάφορα Ανάθεσε ή ξεανάθεσε επιλογές και παραμέτρους
sh Προγραμματισμός κελύφους Κέλυφος, ο τυπικός διερμηνευτής της γλώσσας εντολών Έκδοση 7 AT&T UNIX
shift Προγραμματισμός κελύφους Μετατόπισε (shift) παραμέτρους
sleep Προγραμματισμός κελύφους Ανάστειλε την εκτέλεση για κάποιο χρονικό διάστημα Έκδοση 4 AT&T UNIX
sort Επεξεργασία κειμένου Ταξινόμηση αρχείων κειμένου
split Διάφορα Διαχώρισε τα αρχεία σε κομμάτια Έκδοση 3 AT&T UNIX
strings Προγραμματισμός C Βρες εκτυπώσιμες συμβολοσειρές σε αρχεία
strip Προγραμματισμός C Αφαίρεσε περιττή πληροφορία από εκτελέσιμα αρχεία
stty Διάφορα Θέσε τις επιλογές για ένα τερματικό
tabs Διάφορα Θέσε τους στηλογνώμονες πάνω σε ένα τερματικό PWB UNIX
tail Επεξεργασία κειμένου Αντίγραψε το τελευταίο τμήμα ενός αρχείου PWB UNIX
talk Διάφορα Συνομίλησε με έναν άλλο χρήστη 4.2BSD
tee Προγραμματισμός κελύφους Φτιάξε πιστό αντίγραφο της προκαθορισμένης εισόδου
test Προγραμματισμός κελύφους Αποτίμησε την έκφραση
time Διαχείριση διεργασιών Χρονομέτρησε μία εντολή Έκδοση 3 AT&T UNIX
times Διαχείριση εργασιών Γράψε τους χρόνους εκτέλεσης των διεργασιών
touch Σύστημα αρχείων Άλλαξε την ώρα πρόσβασης και τροποποίησης του αρχείου Έκδοση 7 AT&T UNIX
tput Διάφορα Άλλαξε τα χαρακτηριστικά του τερματικού System V
tr Επεξεργασία κειμένου Μετάφρασε χαρακτήρες
trap Διαχείριση εργασιών Παγίδευσε σήματα
true Προγραμματισμός κελύφους Επίστρεψε αληθή τιμή αληθείας
tsort Επεξεργασία κειμένου Τοπολογική ταξινόμηση Έκδοση 7 AT&T UNIX
tty Διάφορα Επίστρεψε το όνομα του τερματικού του χρήστη Έκδοση 1 AT&T UNIX
type Διάφορα Γράψε μία περιγραφή του τύπου της εντολής
ulimit Διάφορα Θέσε ή ανάφερε το όριο στο μέγεθος ενός αρχείου
umask Διάφορα Πάρε ή θέσε τη μάσκα δημιουργίας κατάστασης αρχείου
unalias Διάφορα Αφαίρεσε τους ορισμούς των ψευδωνύμων
uname Διάφορα Επίστρεψε το όνομα συστήματος PWB UNIX
uncompress Διάφορα Επέκτεινε τα συμπιεσμένα δεδομένα 4.3BSD
unexpand Επεξεργασία κειμένου Μετάτρεψε τα κενά διαστήματα σε στηλογνώμονες 3.0BSD
unget SCCS Αναίρεσε μία προηγούμενη κλήση της εντολής λήψης (get) ενός SCCS αρχείου
uniq Επεξεργασία κειμένου Ανάφερε ή φίλτραρε έξω επαναλαμβανόμενες γραμμές σε ένα αρχείο Έκδοση 3 AT&T UNIX
unlink Σύστημα αρχείων Κάλεσε τη λειτουργία αποσύνδεσης (unlink function) Έκδοση 1 AT&T UNIX
unset Διάφορα Ξεανάθεσε τιμές και ιδιότητες μεταβλητών και λειτουργιών
uucp Δίκτυο Πραγματοποίηση αντιγραφής από ένα σύστημα σε άλλο σύστημα
uudecode Δίκτυο Αποκωδικοποίησε ένα δυαδικό αρχείο 4.0BSD
uuencode Δίκτυο Κωδικοποίησε ένα δυαδικό αρχείο 4.0BSD
uustat Δίκτυο Ερώτηση κατάστασης της εντολής uucp και ελέγχου εργασιών
uux Διαχείριση εργασιών Απομακρυσμένη εκτέλεση εντολών
val SCCS Επικύρωσε SCCS αρχεία
vi Επεξεργασία κειμένου Συντάκτης με οπτικές αναπαραστάσεις (visual editor) BSD
wait Διαχείριση εργασιών Ανάμεινε μέχρι την ολοκλήρωση μίας ή περισσοτέρων διεργασιών
wc Επεξεργασία κειμένου Μέτρηση λέξεων, γραμμών και χαρακτήρων Έκδοση 1 AT&T UNIX
what SCCS Αναγνώριση SCCS αρχείων
who Διαχείριση συστήματος Εμφανίζει τους χρήστες που είναι στο σύστημα Έκδοση 1 AT&T UNIX
write Διάφορα Γράψε στο τερματικό ενός άλλου χρήστη Έκδοση 1 AT&T UNIX
xargs Προγραμματισμός κελύφους Κατασκευάζει μια λίστα ορισμάτων και καλεί ένα βοηθητικό πρόγραμμα PWB UNIX
yacc Προγραμματισμός C Ένας ακόμη μεταγλωττιστής μεταγλωττιστών («Yet Another Compiler Compiler») PWB UNIX
zcat Επεξεργασία κειμένου Επέκταση και σύνένωση δεδομένων

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]