Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ευρωβαρόμετρο

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το Ευρωβαρόμετρο είναι ένα σύνολο τακτικών ερευνών, οι οποίες αφορούν την δημόσια γνώμη και λαμβάνουν χώρα εξ ονόματος

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από το 1973. Οι έρευνες του Ευρωβαρομέτρου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επίκαιρων θεμάτων που σχετίζονται με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων του Ευρωβαρομέτρου δημοσιεύονται από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η βάση δεδομένων του με δημοσκοπήσεις από το 1973 είναι μια από τις μεγαλύτερες σε όλο το κόσμο. Τις δημοσκοπήσεις διεξάγει η TNS Opinion.

Πρόδρομοι του Ευρωβαρόμετρου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το 1970 και το 1971, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξήγαγε δημοσκοπήσεις στην τότε εξαμελή Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (Βέλγιο, Γαλλία, Δυτική Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Κάτω Χώρες). Αυτές οι έρευνες είχαν ως σκοπό την αξιολόγηση της γνώμης του κοινού για τις διάφορες εθνικές προτεραιότητες, καθώς και για τις Ευρωπαϊκές λειτουργίες και οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Κοινής Αγοράς (Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα).

Τον Σεπτέμβριο του 1973, ξεκίνησαν οι τακτικές δημοσκοπήσεις στα 9 κράτη μέλη της ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου που εντάχθηκαν το ίδιο έτος στην ΕΟΚ. Ορίστηκε ότι οι δημοσκοπήσεις θα λαμβάνουν χώρα κάθε έξι μήνες. Η πρώτη δημοσκόπηση ονομάστηκε Ευρωβαρόμετρο το 1974. Η πρώτη δημοσκόπηση του Ευρωβαρομέτρου (Ευρωβαρόμετρο 1) έλαβε χώρα τον Απρίλιο-Μάιο του 1974, ενώ τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν τον Ιούλιο.

Η πρώτη διεθνής έρευνα για την γνώμη του πληθυσμού για την Ευρωπαϊκή ενοποίηση ("Στάσεις απέναντι στην Ευρώπη") πραγματοποιήθηκε το 1962, κατόπιν αιτήματος της Υπηρεσίας Τύπου και Πληροφόρησης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Βέλγιο, Γαλλία, Δυτική Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Κάτω Χώρες).

Τακτικό Ευροβαρόμετρο[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το Τακτικό Ευρωβαρόμετρο είναι μια διεθνής μελέτη, η οποία σχεδιάστηκε για να συγκρίνει και να συλλέξει τις τάσεις εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Τακτικό Ευρωβαρόμετρο διεξάγεται κάθε φθινόπωρο και άνοιξη. Αν και το εύρος των ερωτήσεων επεκτάθηκε με το πέρασμα των ετών, το πρόγραμμα προσπαθεί να διατηρήσει το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας σταθερό, ώστε να γίνεται εφικτή η σύγκριση των δεδομένων. Ξεκινώντας με το 34ο Ευρωβαρόμετρο (1990), πέρα από το τυπικό Ευρωβαρόμετρο, λαμβάνουν χώρα και ξεχωριστές συμπληρωματικές έρευνες, σχεδόν πάντα την περίοδο που λαμβάνει χώρα το Ευρωβαρόμετρο. Μερικά θέματα που ερευνώνται από το τακτικό ευρωβαρόμετρο καθώς και από συμπληρωματικές έρευνες είναι τα παρακάτω: γεωργία, ηλικιωμένοι, βιοτεχνολογία, καταναλωτική συμπεριφορά, ενέργεια, περιβάλλον, οικογένεια, ζητήματα των φύλων, υγεία, μετανάστευση, φτώχεια, περιφερειακή ταυτότητα, επιστήμη και τεχνολογία, αστική κυκλοφορία, εργασιακές συνθήκες, νεολαία κτλ. Σε αρκετές συμπληρωματικές έρευνες, έχουν ληφθεί ειδικά δείγματα από νέους και ηλικιωμένους.

Γρήγορο Ευρωβαρόμετρο[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το Γρήγορο Ευρωβαρόμετρο εισήχθη κατά την δεκαετία του 1990. Το Γρήγορο Ευρωβαρόμετρο λαμβάνει χώρα μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Το κύριο πλεονέκτημα της γρήγορης έρευνας σε σύγκριση με την κλασική έρευνα του Ευρωβαρομέτρου είναι το ότι γίνεται πολύ πιο γρήγορα. Έτσι, τα αποτελέσματα γίνονται διαθέσιμα σχεδόν αμέσως. Ακόμη, αυτός ο τύπος του Ευρωβαρομέτρου είναι καταλληλότερος για την διεξαγωγή ερευνών πάνω σε συγκεκριμένες ομάδες του ευρωπαϊκού πληθυσμού.

Ευρωβαρόμετρο της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το Ευρωβαρόμετρο της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ήταν μια ετήσια έρευνα που λάμβανε χώρα για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 1990 έως το 1997. Οι έρευνες του Ευρωβαρομέτρου της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης παρατηρούσαν τις οικονομικές και πολιτικές αλλαγές, καθώς και τις απόψεις των κατοίκων για την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε έναν αριθμό χωρών της περιοχής ο οποίος δεν ξεπερνούσε τις 20.

Ευρωβαρόμετρο των υποψήφιων προς ένταξη χωρών[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το 2001, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια σειρά από έρευνες στις 13 χώρες που ήταν υποψήφιες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τον τίτλο "Ευροβαρόμετρο των Υποψηφίων Χωρών" (αρχικά υπό το όνομα "Ευροβαρόμετρο των Αιτούντων Χωρών"). Το Ευροβαρόμετρο των Υποψηφίων Χωρών διεξήγαγε έρευνες στις παρακάτω χώρες: Βουλγαρία, Κύπρο, Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τουρκία. Μετά την διεύρυνση της ΕΕ το 2004 και το 2007, οι χώρες του Ευρωβαρομέτρου των υποψηφίων προς ένταξη χωρών που έγιναν κράτη μέλη της ΕΕ συμπεριλαμβάνονται στο Τυπικό Ευροβαρόμετρο.