Εξωτερικό φορτίο

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια


Γενικά στη Τεχνική μηχανική ως εξωτερικά φορτία χαρακτηρίζονται δυνάμεις ή ροπές που ασκούνται σε ένα σώμα ή κάποια κατασκευή που καλείται φορέας.

Τα εξωτερικά φορτία διακρίνονται σε:

  • Ημιστατικά φορτία: ονομάζονται εκείνα που αυξάνονται ομαλά, διατηρώντας σταθερή τιμή και αντίθετα μειώνονται ομοίως ομαλά σε κάποιο χρονικό διάστημα.
  • Κρουστικά φορτία: ονομάζονται εκείνα που δρουν απότομα με όλη τους την ισχύ σε ένα σώμα ή μια κατασκευή.
  • Εναλλασσόμενα φορτία: ονομάζονται εκείνα που μεταβάλλονται ομαλά στη πάροδο του χρόνου και σε
  • Πάγια ή μόνιμα φορτία: ονομάζονται εκείνα που ασκούνται συνεχώς σε μια κατασκευή, (τέτοιο ακόμη νοείται και το ίδιο το βάρος μιας κατασκευής).

Επίσης εκ του τρόπου δράσης αυτών διακρίνονται σε:

  • Συγκεντρωτικά φορτία που ασκούνται σε σχετικά μικρή περιοχή (επιφάνειας) καλούμενα και "σημειακά φορτία", όπως είναι κυρίως τα σημεία επαφών π.χ. τροχού τρένου και σιδηροδρομικής γραμμής.
  • Κατανεμημένα φορτία που ασκούνται σε επιφάνεια ως κάθετο ή πλάγιο επίπεδο είτε ομοιόμορφα, είτε τριγωνικά είτε παραβολικά κλπ. Σ΄ αυτή τη περίπτωση εκφράζεται με μια σταθερή ποσότητα που συμβολίζεται με το q και που είναι λόγος της δύναμης ανά τρέχον μέτρο m μήκους. Nt/m ή τόνος ανά μέτρο t/m κλπ. και σε
  • Κατανεμημένα επιφανειακά φορτία που είναι κατανεμημένα σε όλο τον όγκο του σώματος, χαρακτηριζόμενα και ως χωρικά κατανεμημένα όπως το βάρος των ίδιων των κατασκευών, το βάρος του χιονιού σε μια επιφάνεια κλπ. Ακριβώς τέτοιο είδος φορτίου χαρακτηρίζεται και το ειδικό βάρος ενός ομοιογενούς σώματος ή χημικής ουσίας.