Εμπειρική σχέση

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Στις θετικές επιστήμες εμπειρικές σχέσεις ή εξισώσεις ονομάζουμε τις εξισώσεις που προέρχονται από στατιστική εξομάλυνση πειραματικών δεδομένων. Αυτές υποτίθεται ότι δεν έχουν γενική ισχύ, αλλά ισχύουν μόνο για το συγκεκριμένο σύστημα από το οποίο προέκυψαν πειραματικά. Δεν αποτελούν θεωρητική εξήγηση του φαινομένου που εξετάστηκε αλλά απλή καταγραφή των πειραματικών δεδομένων. Ο όρος χρησιμοποιείται σε αντιπαράθεση με τον όρο "θεωρητικές σχέσεις" οι οποίες έχουν αποδειχθεί τόσο θεωρητικά, από πρώτες αρχές, όσο και πειραματικά, αποτελούν δηλαδή θεμελιώδεις φυσικούς νόμους.

Εμπειρικές εξισώσεις που έχουν ωστόσο καθιερωθεί σε τέτοιο μεγάλο βαθμό που η διαφοροποίηση τους από τους φυσικούς νόμους να είναι δυσδιάκριτη συναντάμε σε πολλές περιοχές της επιστήμης, για παράδειγμα στη μηχανική ρευστών στις σχέσεις που περιγράφουν τις τυρβώδεις ροές και στη μεταφορά θερμότητας με συναγωγή.

Πολύ σημαντικές εμπειρικές σχέσεις έχουν καθιερωθεί και χρησιμοποιούνται όχι μόνο στις φυσικές επιστήμες αλλά σε διάφορους τομείς όπως για παράδειγμα στα οικονομικά.