Μετάβαση στο περιεχόμενο

Δεσμός φ

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Σχηματισμός δεσμών φ από f ατομικά τροχιακά
Τρισδιάστατη απεικόνιση δεσμού φ από επικάλυψη f τροχιακών

Στη χημεία, οι δεσμοί phi (δεσμοί φ) είναι ομοιοπολικοί χημικοί δεσμοί, όπου έξι λοβοί του ενός ατομικού τροχιακού επικαλύπτουν έξι λοβούς του άλλου ατομικού τροχιακού. Αυτή η επικάλυψη οδηγεί στο σχηματισμό ενός δεσμικού μοριακού τροχιακού με τρία κομβικά επίπεδα που περικλείουν τον διαπυρηνικό άξονα και διέρχονται και από τα δύο άτομα.

Το ελληνικό γράμμα φ στο όνομά τους αναφέρεται σε τροχιακά f, καθώς η τροχιακή συμμετρία του δεσμού φ είναι ίδια με αυτή του συνηθισμένου (έξα-λοβού) τύπου f τροχιακού όταν παρατηρείται κάτω από τον άξονα του δεσμού.

Υπήρχε ένας πιθανός υποψήφιος γνωστός το 2005 για ένα μόριο με δεσμό φ (δεσμός U−U, στο μόριο U2). Ωστόσο, μεταγενέστερες μελέτες που εξέτασαν τις αλληλεπιδράσεις τροχιάς-σπιν διαπίστωσαν ότι ο δεσμός ήταν μόνο τέταρτης τάξης. Πειραματικά δεδομένα της ύπαρξης δεσμού φ μεταξύ ενός ατόμου θορίου και του κυκλοοκτατετραενίου στο θοροκένιο έχουν παρατηρηθεί, υποστηριζόμενη από υπολογιστική ανάλυση.