Γέφυρα δικτύου

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Οι γέφυρες (αγγλ. bridges) είναι ηλεκτρονικές συσκευές που υλοποιούν τη διασύνδεση —επικοινωνία μεταξύ τοπικών δικτύων υπολογιστών στο επίπεδο σύνδεσης (data link layer) του μοντέλου OSI. Οι γέφυρες χρησιμοποιούν τις διευθύνσεις υλικού (MAC address) των σταθμών εργασίας του τοπικού δικτύου, για να μεταδώσουν τα πλαίσια δεδομένων (data frames) μεταξύ των δικτύων που συνδέουν.

Οταν πρωτοεμφανίστηκαν συνέδεαν μόνο ομοειδή δίκτυα, ενώ αργότερα εμφανίστηκαν γέφυρες με δυνατότητα σύνδεσης και μεταξύ ετερογενών δικτύων. Οι σημερινές γέφυρες έχουν επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως δυνατότητα φιλτραρίσματος και υψηλό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων μεταξύ των δικτύων που συνδέουν. Με το πέρασμα των χρόνων η δυνατότητα γεφύρωσης ενσωματώθηκε στους δρομολογητές (routers).

Κατηγορίες Γεφυρών[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  • Διαφανείς Γέφυρες ή γέφυρες με δένδρο συνδέσεων (Transparent bridges or Spanning Tree Bridges): αναπτύχθηκαν από την Digital Equipment Corporation για την μετάδοση πλαισίων σε δίκτυα Ethernet. Οι διαφανείς γέφυρες συνδέουν δίκτυα , που έχουν ίδια πρωτόκολλα στα επίπεδα Φυσικό και Σύνδεσης του μοντέλου OSI. Ονομάζονται και γέφυρες με δένδρο συνδέσεων επειδή κάνουν χρήση του αλγόριθμου Spanning_tree. Για την λειτουργία τους δημιουργούν και στην συνέχεια συντηρούν πίνακες προώθησης (forwardind tables). Όταν ένα πλαίσιο φτάσει στην γέφυρα αυτή εξετάζει την διεύθυνση προορισμού (mac) συγκρίνοντας την με τις υπάρχουσες καταχωρήσεις του πίνακα προώθησης. Αν η διεύθυνση προορισμού βρίσκεται στο ίδιο τοπικό δίκτυο με αυτό του αποστολέα το πλαίσιο απορρίπτεται. Αν ανήκει σε άλλο δίκτυο από αυτό του αποστολέα η γέφυρα το προωθεί προς την πόρτα που έχει ήδη συνδεθεί το δίκτυο προορισμού.
  • Γέφυρες πηγαίας δρομολόγησης: χρησιμοποιούνται σε δίκτυα token ring, όπως ορίστηκε στο τμήμα 9 του προτύπου IEEE 802.2. Η λειτουργία της γέφυρας είναι απλούστερη (δεν χρειάζεται ο αλγόριθμος spanning tree) και το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργιών της γεφύρωσης εκτελούνται από τους σταθμούς εργασίας.Ένα από τα πεδία της επικεφαλίδα πακέτου είναι το πεδίο δρομολόγησης πακέτου (Routinf Information Field - RIF), και το οποίο χρησιμοποιείται για την γεφύρωση. Πριν την αποστολή ενός πακέτου, ένας κεντρικός κατανεμητής αποδίδει στο RIF τη σειρά των γεφυρών και τοπικών δικτύων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την παράδοση του πακέτου στον προορισμό του. Η γέφυρα διαβάζει τις πληροφορίες που αναγράφονται στο RIF - το προωθεί αν το όνομα της αναφέρεται στην λίστα, αλλιώς το αγνοεί.
  • Γέφυρες μετάφρασης : (Translation Bridges): χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση μεταξύ τοπικών δικτύων διαφορετικής τεχνικής. Μπορούν να συνδέουν ένα τοπικό δίκτυο token ring με δίκτυο Ethernet.Μετατρέπουν τα πλαίσια του ενός τύπου δικτύου σε πλαίσια άλλου τύπου δικτύου. Χρησιμοποιούν το υποεπίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων (LLC) της γέφυρας για να προσαρμόσουν το πλαίσιο του ενός δικτύου σε πλαίσιο του άλλου δικτύου. Στη συνέχεια το προωθούν στην αντίστοιχη πόρτα της γέφυρας όπου συνδέεται το άλλο τοπικό δίκτυο.Επειδή οι γέφυρες δεν μπορούν να τεμαχίσουν τα πλαίσια πρέπει τα δίκτυα που πρόκειται να συνδεθούν να έχουν ρυθμιστεί ώστε να χρησιμοποιούν κοινό μήκος πλαισίου.
  • Γέφυρες ενθυλάκωσης

Πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  • Τεχνολογία δικτύων επικοινωνιών, Εκδ. Ο.Ε.Δ.Β.