Αστική περιοχή

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Αστική χαρακτηρίζεται συνήθως μια περιοχή που συγκεντρώνει σε μεγάλο ποσοστό πληθυσμό που ασχολείται κυρίως με τον τριτογενή τομέα της οικονομίας. [εκκρεμεί παραπομπή]. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται μεγαλύτερες εκτάσεις θεσμοθετημένης γης προς εκμετάλλευση εμπορικών δραστηριοτήτων και μικρές ή καθόλου εκτάσεις αγροτο-κτηνοτροφικής παραγωγής ή βιομηχανικής παραγωγής, πέρα από την οικιστική ζώνη. Μια αστική περιοχή μπορεί να χαρακτηρίζεται και περιοχή αμιγούς κατοικίας, αλλά ο πληθυσμός της να χαρακτηρίζεται αστικός, εφόσον δραστηριοποιείται στον τριτογενή τομέα σε γειτονικά αστικά κέντρα. Τέτοιες περιοχές συνήθως χαρακτηρίζονται προάστια.