Τριτογενής τομέας

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος

Ο τριτογενής τομέαςτομέας των υπηρεσιών) είναι ο τρίτος από τους τρεις τομείς της οικονομίας σύμφωνα με την θεωρία των τριών τομέων. Οι άλλοι δύο τομείς είναι ο δευτερογενής τομέας και ο πρωτογενής τομέας.

Ο τριτογενής τομέας αποτελείται από την παραγωγή υπηρεσιών και όχι από την παραγωγή τελικών προϊόντων. Ο τομέας των υπηρεσιών αυτός περιλαμβάνει επίσης τις υπηρεσίες προσοχής, την παροχή συμβουλών,μεταφορικά μέσα υπηρεσιών πρόσβασης, εμπειρίας και τη συναισθηματική εργασία. Η παραγωγή πληροφοριών θεωρείται μορφή υπηρεσίας εδώ και πολύ καιρό, ωστόσο κάποιοι οικονομολόγοι την εντάσσουν πλέον σε ένα τέταρτο τομέα, τον τεταρτογενή τομέα.

Ο τριτογενής τομέας της βιομηχανίας συμπεριλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών σε άλλες επιχειρήσεις, καθώς και την παροχή υπηρεσιών στους τελικούς καταναλωτές. Κατά την παροχή μιας υπηρεσίας, δύναται να γίνει μεταποίηση αγαθών (π.χ. στα εστιατόρια). Τέλος, στις υπηρεσίες μπορούν να συμπεριληφθούν και οι διαδικασίες της μεταφοράς, διανομής και πώλησης αγαθών από τον παραγωγό προς τον καταναλωτή.