Αργυρά

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Χάρτης της αρχαίας Αχαΐας

Η Αργυρά (Ἀργυρᾶ) ήταν αρχαία πόλη της Αχαΐας.

Βρισκόταν μετά το Ρίο και ήταν κοντά στην Βολίνη,[1] μετά τον ποταμό Χάρανδρο και δίπλα στην ομώνυμη πηγή . Την εποχή που πέρασε από εκεί ο Παυσανίας ήταν ερειπωμένη και καταστρεμένη από χρόνια. Το όνομα της το οφείλει στην Νύμφη Αργυρά που σύμφωνα με την μυθολογία ζούσε σε μια πηγή και αγάπησε έναν νεαρό βοσκό, τον Σέλεμνο, αλλά όταν γέρασε, η Νύμφη τον εγκατέλειψε[2]. Από τον Σέλεμνο έχει πάρει το όνομα του και ο ποταμός που περνάει από την περιοχή.

Η αρχαία πόλη σήμερα οριοθετείται στα χωριά Καστρίτσι και Αργυρά του σημερινού Δήμου Ρίου.

Αναφορές και υποσημειώσεις[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  1. "...οἱ δὲ ἄλλοι κατὰ χώραν ὑπὸ φιλεργίας ἐσκεδάσθησαν καὶ πολίσματα παρὲξ αὐτὰς Πάτρας τοσάδε ἄλλα ᾤκησαν, Μεσάτιν καὶ Ἄνθειαν καὶ Βολίνην καὶ Ἀργυρᾶν τε καὶ Ἄρβαν...." Παυσανία Αχαϊκά
  2. "μετὰ δὲ τὸν Χάραδρον ἐρείπια οὐκ ἐπιφανῆ πόλεώς ἐστιν Ἀργυρᾶς, καὶ πηγή τε Ἀργυρᾶ ἐν δεξιᾷ τῆς λεωφόρου καὶ Σέλεμνος ποταμὸς κατιὼν ἐς θάλασσαν. λόγος δὲ τῶν ἐπιχωρίων ἐς αὐτόν ἐστι, Σέλεμνον μειράκιον ὡραῖον ποιμαίνειν ἐνταῦθα, Ἀργυρᾶν δὲ εἶναι μὲν τῶν ἐν θαλάσσῃ νυμφῶν, ἐρασθεῖσαν δὲ αὐτὴν Σελέμνου φοιτᾶν τε ὡς αὐτόν φασιν ἐκ θαλάσσης ἀνιοῦσαν, καὶ καθεύδειν παρ' αὐτῷ: [2] μετὰ δὲ οὐ πολὺν χρόνον οὔτε ὡραῖος ἔτι ἐφαίνετο Σέλεμνος οὔτε ὡς αὐτὸν φοιτήσειν ἔμελλεν ἡ νύμφη, Σέλεμνον δὲ μονωθέντα Ἀργυρᾶς καὶ τελευτήσαντα ὑπὸ τοῦ ἔρωτος ἐποίησεν Ἀφροδίτη ποταμόν. λέγω δὲ τὰ ὑπὸ Πατρέων λεγόμενα. καὶ--ἤρα γὰρ καὶ ὕδωρ γενόμενος Ἀργυρᾶς, καθότι ἔχει καὶ ἐπὶ τῷ Ἀλφειῷ λόγος Ἀρεθούσης ἔτι ἐρᾶν αὐτόν--δωρεῖται καὶ τῷδε Ἀφροδίτη Σέλεμνον: [3] ἐς λήθην ἄγει τὸν ποταμὸν Ἀργυρᾶς. ἤκουσα δὲ καὶ ἄλλον ἐπ' αὐτῷ λόγον, τὸ ὕδωρ τοῦ Σελέμνου σύμφορον καὶ ἀνδράσιν εἶναι καὶ γυναιξὶν ἐς ἔρωτος ἴαμα, λουομένοις ἐν τῷ ποταμῷ λήθην ἔρωτος γίνεσθαι. εἰ δὲ μέτεστιν ἀληθείας τῷ λόγῳ, τιμιώτερον χρημάτων πολλῶν ἐστιν ἀνθρώποις τὸ ὕδωρ τοῦ Σελέμνου."Παυσανία Αχαϊκά

Βιβλιογραφία - Πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]