Μετάβαση στο περιεχόμενο

Float.h

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια


Αυτό το αρχείο κεφαλίδα περιέχει πολλές σταθερές που μας δίνουν πληροφορίες για το πώς έχουν υλοποιηθεί οι τύποι float και double στο εκάστοτε σύστημα.

Σταθερές

Καθολικές

FLT_RADIX

Η βάση με την οποία αποθηκεύονται οι αριθμοί κινητής υποδιαστολής. Τις περισσότερες φορές θα είναι 2, εκτός αν το σύστημα τους υλοποιεί αλλιώς.

FLT_ROUNDS

Ο τρόπος στρογγυλοποίησης των αριθμών κινητής υποδιαστολής.

Μόνο για float

FLT_DIG

Δεκαδικά ψηφία ακρίβειας του float.

FLT_EPSILON

Ο μικρότερος αριθμός σε float ώστε "1.0f + x != 1.0f".

FLT_MANT_DIG

Αριθμός σημαντικών ψηφίων( υλοποίησης, όχι δεκαδικών ) ενός float.

FLT_MAX

O μεγαλύτερος αριθμός που μπορεί να αποθηκεύσει ένα float.

FLT_MAX_EXP

Μέγιστη δύναμη n όπου ένα float μπορεί να αναπαραστήσει τη τιμή FLT_RADIXn-1.

FLT_MIN

O μικρότερος κανονικοποιημένος αριθμός που μπορεί να αποθηκεύσει ένα float.

FLT_MΙΝ_EXP

Ελάχιστη δύναμη n όπου το 10n ενός float είναι κανονικοποιημένο.

Μόνο για double

DBL_DIG

Δεκαδικά ψηφία ακρίβειας του double.

DBL_EPSILON

Ο μικρότερος αριθμός σε double ώστε "1.0 + x != 1.0".

DBL_MANT_DIG

Αριθμός σημαντικών ψηφίων( υλοποίησης, όχι δεκαδικών ) ενός double.

DBL_MAX

O μεγαλύτερος αριθμός που μπορεί να αποθηκεύσει ένα double.

DBL_MAX_EXP

Μέγιστη δύναμη n όπου ένα double μπορεί να αναπαραστήσει τη τιμή FLT_RADIXn-1.

DBL_MIN

O μικρότερος κανονικοποιημένος αριθμός που μπορεί να αποθηκεύσει ένα double.

DBL_MΙΝ_EXP

Ελάχιστη δύναμη n όπου το 10n ενός double είναι κανονικοποιημένο.

Βιβλιογραφία

  • Prentice Hall - The C Programming Language- Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, 2nd ed.