Μετάβαση στο περιεχόμενο

Erga omnes

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Erga omnes είναι λατινική φράση η οποία χρησιμοποιείται συνήθως σε νομικά θέματα και έχει την έννοια: "έναντι όλων". Μια δικαστική απόφαση αναφέρεται ότι έχει ισχύ δεδικασμένου erga omnes, και ισχύει, δηλαδή για όλους, και όχι μόνο όσον αφορά τα συμβαλλόμενα / ενδιαφερόμενα μέρη (inter partes). Ο όρος είναι, συνεπώς, σε αντίθεση για παράδειγμα με μια συμβατική υποχρέωση, η οποία ισχύει μόνο για τα μέρη που υπέγραψαν τη σύμβαση.

Στο διεθνές δίκαιο, δικαίωμα erga omnes είναι ένα δικαίωμα που κάθε έθνος μπορεί να διεκδικήσει, ανεξάρτητα από τις συνθήκες που θα ήταν σε θέση να υπογράψει για τον εαυτό του (ιδιαίτερα για τους κατοίκους της επικράτειάς του ή των υπηκόων του, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν αδικηθεί σε μια χώρα η οποία έχει υπογράψει τις ίδιες συνθήκες). Μια χώρα έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε πράξη πειρατείας, γενοκτονίας, δουλείας, βασανιστηρίων, ή φυλετικών διακρίσεων, που διαπράχθηκε στο έδαφός της από υπήκοο χώρας η οποία δεν καταδικάζει αυτές τις πράξεις, ή έχει διαπραχθεί εκτός του εδάφους της εναντίον ενός από τους υπηκόους της σε μια χώρα που καταδικάζει τις πράξεις αυτές, χωρίς καν να χρειάζεται να προσφύγει στη δική της δικαιοδοσία.

Η έννοια αυτή έχει αναγνωριστεί από το διεθνές Δικαστήριο, στην απόφασή του το 1970, στην υπόθεση Barcelona Traction[1] μεταξύ Βελγίου και Ισπανίας (όπου τα ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται από την απόφαση του ισπανικού δικαστηρίου ήταν βελγικής υπηκοότητας, αλλά μέτοχοι εταιρείας νόμιμα εγκατεστημένης στον Καναδά και στην οποία η Ισπανία αρνήθηκε να αναγνωρίσει τη νομιμότητα των συμφερόντων τους και το δικαίωμα διπλωματικής προστασίας από το Βέλγιο κατά τα ένδικα μέσα που παρουσιάζονται στην Ισπανία). Το Διεθνές Δικαστήριο αναγνώρισε με την απόφασή του το δικαίωμα της διπλωματικής προστασίας erga omnes των δικαιωμάτων των φυσικών και νομικών προσώπων από τη χώρα ανάλογα με την εθνικότητά τους ή τη χώρα τους νόμιμης διαμονής, ανεξάρτητα από τον τόπο της νόμιμης διαμονής, ή των συμφερόντων τους.

Στο Μακεδονικό ονοματολογικό ζήτημα, η συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ των δυο κρατών (Ελλάδας και ΠΓΔΜ), προέβλεπε ότι το νέο όνομα της χώρας Σεβέρνα Μακεντόνιγια (Βόρεια Μακεδονία) θα ισχύει erga omnes, έναντι όλων και όχι μόνο μεταξύ των δυο συμβαλλομένων κρατών.[2]

Αναφορές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]