Χρηματαγορά

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Με τον όρο Χρηματαγορά χαρακτηρίζεται γενικά το σύνολο χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, κανονισμών, καθώς και πρακτικών των οποίων κύριος στόχος είναι η διευκόλυνση οποιασδήποτε "βραχυπρόθεσμης" νόμιμης χρηματοδότησης. Η Χρηματαγορά διαφέρει της Κεφαλαιαγοράς της οποίας στόχος είναι η "μεσομακροπρόθεσμη" χρηματοδότηση.
Και οι δύο, Χρηματαγορά και Κεφαλαιαγορά αποτελούν μέρη της λεγόμενης Χρηματοπιστωτικής αγοράς.

Γενικά - Διάκριση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βασικά αντικείμενα της χρηματαγοράς είναι η δανειοδότηση, η αγορά και η πώληση πλήθους περιουσιακών στοιχείων σε βάθος χρόνου περίπου το έτος (συνηθέστερα 13 μήνες).
Ως τέτοια στοιχεία θεωρούνται εκτός από τα τραπεζογραμμάτια και εκείνα που εύκολα μπορούν να μετατραπούν σε χρήμα, όπως π.χ. βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα, επιταγές, τραπεζικές εντολές, έντοκα γραμμάτια, πιστοποιητικά καταθέσεων, υποθήκες, συναλλαγματικές, συμφωνίες επαναγοράς, κ.λπ. Η Χρηματαγορά ανάλογα της έκτασής της διακρίνεται:

α) σε εγχώρια χρηματαγορά, που αναπτύσσεται εντός μιας χώρας και
β) σε διεθνή χρηματαγορά, που συμβαίνει μεταξύ χωρών ή διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Μηχανισμός[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Γενικά ο μηχανισμός λειτουργίας της χρηματαγοράς είναι ιδιαίτερα περίπλοκος και διαφέρει από χώρα σε χώρα. Παρά ταύτα σ' όλες τις περιπτώσεις η βασική λειτουργία επιτελείται από τους μεσάζοντες που έχοντας πλεόνασμα βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων μπορούν να δανείσουν τους έχοντες ανάγκη (δανειολήπτες) με στόχο βέβαια το κέρδος. Η λειτουργία της χρηματαγοράς επιτρέπει την μεταβίβαση μεγάλων χρηματικών ποσών, την μεταφορά τους από τα μέρη που έχουν πλεονασματικά κεφάλαια στα μέρη που έχουν έλλειμμα και έτσι παρέχει ρευστότητα χρηματοδότησης για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στις περισσότερες χώρες, στις εγχώριες χρηματαγορές, οι κυβερνήσεις συνηθέστερα επεμβαίνουν καθοριστικά στη λειτουργία τους, ενεργώντας άλλοτε ως δανειστές και άλλοτε ως δανειολήπτες, ενώ παράλληλα ανάλογα με την εκάστοτε οικονομική πολιτική τους και τις προτεραιότητες μπορούν να επηρεάσουν την προσφορά του χρήματος καθώς και τα επιτόκια.

Σημαντικότερες χρηματαγορές παγκοσμίως είναι η χρηματαγορά των ΗΠΑ καθώς και η χρηματαγορά του Ηνωμένου Βασιλείου όπου και οι δύο θεωρούνται οι αρχαιότερες. Στους μηχανισμούς αυτών των χρηματαγορών βασίζονται κατά κάποιο τρόπο και οι εγχώριες χρηματαγορές των περισσοτέρων σήμερα χωρών, με κάποιες παραλλαγές.

Πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  • Joan Robinson - John Eatwell "Εισαγωγή στη σύγχρονη Οικονομική" Μεταφρ. Κ. Σοφούλη, Νικηφ. Σταματάκη - Εκδ. Παπαζήση Αθήναι 1975. σελ.433-434.
  • Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica" τομ.61ος, σελ.256.