Χρήστης:Artemis Sofikiti

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ονομάζομαι Άρτεμις Σοφικίτη και είμαι απόφοιτος του τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  Η Διπλωματική μου εργασία έχειτίτλο “Αναερόβια χώνευση τροφικών υπολλειμάτων με αγροτοβιομηχανικά απόβλητα της ηπείρου”, από την οποία πρέκυψε η δημοσίευση: “Thermophilic anaerobic digestion of pasteurised food wastes and dairy cattle manure in batch and large volume laboratory digesters: Focussing on mixing ratios”. Ioannis S Zarkadas, Artemis S Sofikiti, Evangelos A Voudrias, Georgios A Pilidis. Renewable Energy 80, 432-440, 1/8/2015 . Έχω εργαστεί ως Βιολόγος σε διαγνωστικό – μικροβιολογικό εργαστήριο επί 4 έτη και από τον Οκτώβριο του 2018 παρακολουθώ το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Διδακτικής της Βιολογίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.Η αξία των ΤΠΕ στη διδακτική της Βιολογίας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στην εποχή μας οι μαθητές που φοιτούν στα σχολεία είναι πολύ εξοικειωμένοι με τη ψηφιακή τεχνολογία όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Prensky (2001) “School students are digital natives“.[1] Οι ΤΠΕ (Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας) (Information and communications technology (ICT)) αποτελούν ένα δυναµικό και αναπόσπαστο κτήµα της εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης. Οι δυνατότητες και οι εφαρµογές τους στη διδακτική πρακτική είναι πολλές και αναµφισβήτητες. Η χρήση των ΤΠΕ στις φυσικές επιστήμες αλλά ιδιαίτερα στην επιστήμη της βιολογίας, είναι πολύ σημαντική. Η βιολογία μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς, τις φυσικές δομές τους, τις χημικές διεργασίες, τις μοριακές αλληλεπιδράσεις, τους φυσιολογικούς μηχανισμούς, την ανάπτυξη και την εξέλιξη. Οι εξελικτικές-λειτουργικές αλληλεπιδράσεις των δυναμικών έμβιων όντων, επάγουν πολυπλοκότητες δύσκολα διαχειρίσιμες τόσο από τη Φύση της Επιστήμης όσο και από τη Μάθηση.[2] Συνεπώς προκύπτουν δυσκολίες στη Διδακτική της Βιολογίας, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της, που καθιστά τη χρήση των ΤΠΕ σημαντικά ωφέλιμη.


Η Χρήση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη Διδασκαλία της Βιολογίας έχει σημαντική συνεισφορά:

 • στην πραγµατοποίηση εικονικών πειραµάτων των οποίων η εκτέλεση στο σχολικό εργαστήριο είναι ανέφικτη (π.χ για οικονοµικούς λόγους, λόγω έλλειψης χρόνου ή επικινδυνότητας).
 • στην οπτικοποίηση περίπλοκων βιολογικών διεργασιών και εννοιών. Επιπλέον η χρήση κινούμενων εικόνων(animation) και βίντεο διευκολύνει την κατανόηση πολύπλοκων βιολογικών λειτουργιών σε σχέση με το χώρο και το χρόνο. Στην πραγματικότητα, παρατηρείται ότι όταν η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει οπτικοποίηση, υπάρχει μία μετάβαση από τους όρους στα σύμβολα και από τα σύμβολα στην πραγματική κατανόηση.[3]

Επίσης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Στασινάκης (2016), ”Οι ιδιαιτερότητες της Βιολογίας ως πρόκληση για τη χρήση των ΤΠΕ στη Διδακτική της Βιολογίας”: [2]

 • στην οργάνωση εννοιών, δημιουργώντας υπερ-ομάδες εννοιών και συνδέσεων αναδεικνύοντας τις αλληλεπιδράσεις του βιολογικού κόσμου.
 • στη χρήση προσομοιώσεων που μπορούν να παρουσιάσουν μία εκδοχή του φυσικού κόσμου συχνά ταυτόσημη με ό,τι συμβαίνει σε ένα περιβάλλον, μικρόκοσμου ή μακρόκοσμου.
 • στην παρουσίαση αφηρημένων εννοιών, που αποκτούν υπόσταση και εντάσσονται σε ένα πλαίσιο αντίληψης εύληπτο από τους μαθητές.
 • στην αναπαράσταση των τρισδιάστατων φυσικών κόσμων, με τις βιολογικές δομές και τις λειτουργίες τους σε πλήρη ανάπτυξη και απόδοση.
 • στην αναπαράσταση περιβαλλόντων του µικρόκοσµου και του µακρόκοσµου (από το κύτταρο, ως τον οργανισµό και τα οικοσυστήµατα) στα οποία η επίσκεψη είναι αδύνατη.
 • στην αναπαραγωγή εξελικτικών διαδικασιών, που έχουν χρονικές και χωρικές διαστάσεις που δεν μπορούν να παρατηρηθούν, λόγω της ιστορικότητάς τους.
 • στη σύνδεση με άλλες επιστήμες, τη διαθεματική προσέγγιση σε έναν κόσμο που απαιτεί ενεργούς και επιστημονικά εγγράμματους πολίτες.
 • στη χρήση δεδομένων που παράγει η επιστήμη (π.χ. βάσεις δεδομένων βιοπληροφορικής), ώστε οι μαθητές να εμπλέκονται ενεργά σε γεγονότα πραγματικής επιστήμης.
 • στην επίσπευση μακροχρόνιων βιολογικών διεργασιών (π.χ. ανάπτυξη), ώστε να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης μίας σχολικής τάξης.

Μελέτες αποδεικνύουν ότι όταν η διδασκαλία γινόταν με τη χρήση ΤΠΕ (ηλεκτρονικού υπολογιστή, βιντεοπροβολέα) η στάση των μαθητών ως προς την επιστήμη της βιολογίας ήταν σημαντικά πιο θετική συγκριτικά με ομάδα μαθητών που διδάσκονταν με μεθόδους διάλεξης και συζήτησης.[4]


Ωστόσο, η επιτυχής εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να υπερκεράσει μια σειρά από δυσκολίες που εμφανίζονται, όπως είναι

 • η έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορά τόσο στο λογισµικό όσο και στη χρήση των υλικοτεχνικών υποδομών,
 • οι πρότερες στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ,
 • η έλλειψη γνώσεων παιδαγωγικών θεωριών αξιοποίησης των ΤΠΕ μέσα στην τάξη.

Όσον αφορά στο γνωστικό κομμάτι, θα πρέπει η χρήση των ΤΠΕ να συνοδεύεται από την κατάλληλη καθοδήγηση και επεξήγηση, ώστε να μη δημιουργούνται νέες παρανοήσεις στους μαθητές και να μην οδηγούνται σε νοητικά αδιέξοδα.[2] Για αυτό κρίνεται ωφέλιμο να:

 • αναλύεται και να αξιολογείται η καταλληλότητα του περιεχομένου και του πλαισίου για τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της βιολογίας.
 • γίνεται χρήση κατάλληλων και ποικίλων πολυμεσικών εργαλείων και εργαλείων επικοινωνίας στη διδασκαλία και στην εκμάθηση της βιολογίας.
 • χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά στις ερευνητικές μεθόδους, στις μεθόδους επίλυσης προβλήματος και στις μεθόδους project για την εκμάθηση της βιολογίας.
 • γίνεται κατάλληλη ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών βιολογίας που θα ενθαρρύνει την εξοικείωση των μαθητών με ένα μαθησιακό περιβάλλον πλούσιο σε ΤΠΕ.

Είναι όμως σημαντικό να μην αντικατασταθούν οι διάφορες λειτουργίες και τα διδακτικά βοηθήματα που εφαρμόζονται στη διδακτική της βιολογίας από την χρήση των ΤΠΕ, αλλά να γίνεται χρήση των τελευταίων όταν έχουν διδακτική αξία.[5] Αν και η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία μπορεί να παρουσιάζει διάφορες δυσκολίες όπως αναφέρονται παραπάνω, αν καταφέρουν να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια θα ανακαλυφθούν νέες δυνατότητες που προσφέρονται στη διδασκαλία της βιολογίας μέσω της χρήσης ΤΠΕ.[6] Η χρήση των ΤΠΕ με κατάλληλο σχεδιασμό και στοχοθεσία, μπορεί να βελτιώσει τις επιδόσεις και επιπλέον να εμπλέξει περισσότερο ενεργά τους μαθητές σε έναν μαγικό κόσμο, αυτόν της Βιολογικής επιστήμης.[2]

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 1. Prensky, M. (2001), Digital natives, digital immigrants.On the Horizon, 9, (MCB University Press, Vol. 9 No. 5, October 2001)
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Στασινάκης,Π.(2016),”Οι ιδιαιτερότητες της Βιολογίας ως πρόκληση για τη χρήση των ΤΠΕ στη Διδακτική της Βιολογίας”στο:Φ.Γούσιας(επιμ)(2016),Νέος Παιδαγωγός,7ο τεύχος,(Αθήνα,16-17 Απριλίου 2016)Αθήνα,Εκδόσεις e-Πρωτοβάθμια-Αθήνα,σσ 172-87,ISSN:2241-6781
 3. Stasinakis, P. K., & Nicolaou, D. (2016). Modeling of DNA and protein organization levels with Cn3D software. Biochemistry and Molecular Biology Education, 45(2),pp126–129. doi:10.1002/bmb.20998
 4. Soyibo, K., Hudson, A. (2000). Effect of computer-assisted instruction (CAI) on 11th graders’ attitudes to biology and CAI and understanding of reproduction in plants and animals. Research in Science andTechnological Education, 18(2), pp. 191–199.
 5. Veselinovska, S, Kirova, S.(2016),” Application of ICT in teaching biology (Example of a lesson)”M.Sc.Technical Editor Veljko Aleksić, 6th international conference,Technics and informatics in education UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC ,FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES ČAČAK,pp 290-301
 6. Kubiatko, Milan. (2006), "How do teachers use information and communication technology in biology teaching?", Conference: INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY IN NATURAL SCIENCE EDUCATION