Τορτόνια βαθμίδα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η Τορτόνια βαθμίδα είναι όρος της στρωματογραφίας που δηλώνει την γεωλογική ηλικία ενός ιζήματος. Τα ιζήματα της Τορτόνιας βαθμίδας σχηματιστήκαν στην διάρκεια του Καινοζωικού αιώνα, στην τριτογενή περίοδο και στην εποχή μειόκαινης διάπλασης (πριν από 25 εκατομμύρια χρόνια).

Τα αμέσως παλαιοτέρα ιζήματα ανήκουν στην Σαρμάτια Βαθμίδα, ενώ τα αμεσως νεοτέρα στην Ελβέτια Βαθμίδα.