Ταχυδρομικές υπηρεσίες στην Ελλάδα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Η οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών διέπεται στην Ελλάδα από τον Νόμο Υπ' αριθ. 2668/98 (ΦΕΚ 282/18-12-98. Ο νόμος αυτός έχει εφαρμογή και στις Ταχυμεταφορές.

Σκοπός[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σκοπός του νόμου είναι η οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και η θέσπιση κανόνων λειτουργίας του, ώστε να διασφαλιστεί η παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και να ρυθμιστεί η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις.

Ορισμοί[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι όροι που χρησιμοποιεί ο νομοθέτης για την εφαρμογή του νόμου, έχουν την ακόλουθη έννοια:

1. Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: Οι Βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες και οι Λοιπές ταχυδρομικές υπηρεσίες.

2.Βασικές Ταχυδρομικές υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες περισυλλογής, διαλογής, μεταφοράς και διανομής των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

3.Λοιπές ταχυδρομικές υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες που δεν ανήκουν στις στις Βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες και έχουν σχέση κυρίως, με ειδικής επείγουσας διαβίβασης αντικείμενα, παρακολουθούμενα από ειδικό σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού, με διαφημιστικά αντικείμενα χωρίς διεύθυνση, με την προετοιμασία των ταχυδρομικών αντικειμένων και ανταλλαγή εγγράφων.

4.Δημόσιο ταχυδρομικό δίκτυο: Το σύνολο της οργάνωσης και των, κάθε είδους, μέσων και προσώπων που χρησιμοποιεί ο φορέας παροχής της καθολικής υπηρεσίας και επιτρέπουν μεταξύ άλλων: 4.1 Την περισυλλογή των ταχυδρομικών αντικειμένων για τα οποία προβλέπεται υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας από τα σημεία πρόσβασης σε όλη την επικράτεια. 4.2 τη μεταφορά και διεκπεραίωσή τους από το σημείο πρόσβασης στο ταχυδρομικό δίκτυο ως το κέντρο διανομής. 4.3 τη διανομή τους στη διεύθυνση που αναγράφεται στο αντικείμενο.

5.Σημεία πρόσβασης Χρήστη Ταχυδρομικών Υπηρεσιών: Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των γραμματοκιβωτίων είτε σε δημόσιους χώρους είτε σε χώρους του φορέα παροχής της καθολικής υπηρεσίας, όπου οι χρήστες μπορούν να καταθέτουν ταχυδρομικά αντικείμενα στο δημόσιο ταχυδρομικό δίκτυο.

6. Περισυλλογή ταχυδρομικών αντικειμένων: Η συλλογή των ταχυδρομικών αντικειμένων από τα γραμματοκιβώτια.

7. Διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων: Η διαδικασία που περιλαμβάνει τη διαλογή στο επιφορτισμένο με την οργάνωση της διανομής κέντρο, καθώς και την επίδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων στους παραλήπτες.

8. Ταχυδρομικό αντικείμενο: Αντικείμενο με συγκεκριμένο παραλήπτη, αποστελλόμενο υπό την τελική του μορφή, στην οποία το αναλαμβάνει ο φορέας παροχής της καθολικής υπηρεσίας. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν - πέραν των αντικειμένων αλληλογραφίας - βιβλία, κατάλογοι, εφημερίδες, περιοδικά, ταχυδρομικά δέματα μέχρι 20 χιλιόγραμμων που περιέχουν εμπορεύματα - με ή χωρίς εμπορική αξία - καθώς και τα κείμενα που έχουν διαβιβαστεί μέσω της διαδικασίας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη στιγμή που, υπό την τελική τους μορφή, εγκλείονται σε φάκελο προς επίδοση.

9. Αντικείμενο αλληλογραφίας: Οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας υπό γραπτή μορφή, που μεταφέρεται και παραδίδεται στην διεύθυνση την οποία έχει αναγράψει ο αποστολέας στο ίδιο αντικείμενο ή στη συσκευασία του. Τα βιβλία, οι κατάλογοι, οι εφημερίδες και τα περιοδικά δεν θεωρούνται αντικείμενα αλληλογραφίας.

10. Συστημένη επιστολή: Υπηρεσία που συνίσταται στη με κατ' αποκοπή εγγύηση έναντι κινδύνων κλοπής, απώλειας ή καταστροφής και η οποία παρέχει στον αποστολέα, εφόσον το ζητήσει, απόδειξη της κατάθεσης του ταχυδρομικού αντικειμένου και, ενδεχομένως, της επίδοσής του στον παραλήπτη.

11. Αποστολή με δηλωμένη αξία: Η υπηρεσία που συνίσταται στην ασφάλιση του ταχυδρομικού αντικειμένου για την αξία που δηλώνεται από τον αποστολέα, σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής.

12. Διασυνοριακό ταχυδρομείο: Το ταχυδρομείο από ή προς άλλο Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης από ή προς τρίτη χώρα.

13. Ανταλλαγή εγγράφων: υπηρεσία που παρέχει τα μέσα και τις εγκαταστάσεις για την κατάθεση από τον αποστολέα και την παραλαβή από τον παραλήπτη, οι οποίοι είναι συνδρομητές της υπηρεσίας αυτής, των ταχυδρομικών τους αντικειμένων.

14. Φορέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας: Ο φορέας ο επιφορτισμένος από το Ελληνικό Κράτος με την εξασφάλιση της παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

15. Άδεια Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών "Άδεια": Ατομική πράξη από την οποία απορρέουν δικαιώματα και υποχρεώσεις που προσιδιάζουν στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών, βάσει της οποίας οι επιχειρήσεις επιτρέπεται να παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες και η οποία έχει τη μορφή είτε γενικής είτε ειδικής άδειας.

16. Καταληκτικά τέλη ταχυδρομικής υπηρεσίας: Η αμοιβή του φορέα παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τη διανομή της εισερχόμενης διασυνοριακής αλληλογραφίας που αποτελείται από ταχυδρομικά αντικείμενα τα οποία αποστέλλονται από άλλο Κράτος - Μέλος ή από τρίτη χώρα.

17. Αποστολέας Ταχυδρομικού αντικειμένου"Αποστολέας": Κάθε πρόσωπο από το οποίο προέρχονται τα ταχυδρομικά αντικείμενα.

18. Χρήστης Ταχυδρομικών Υπηρεσιών"Χρήστης": Κάθε πρόσωπο, στο οποίο ως αποστολέα ή παραλήπτη παρέχεται η ταχυδρομική υπηρεσία.

19. Βασικές απαιτήσεις παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας: Οι λόγοι γενικού συμφέροντος που μπορούν να οδηγήσουν στην επιβολή όρων σχετικών με την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών χωρίς οικονομικό χαρακτήρα. Οι λόγοι αυτοί είναι: το απόρρητο της αλληλογραφίας, η ασφάλεια της λειτουργίας του δικτύου σε ό,τι αφορά τη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών και, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, η προστασία του περιβάλλοντος, η χωροταξία και η προστασία των δεδομένων. Η τελευταία περιλαμβάνει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την εμπιστευτικότητα των διαβιβαζόμενων ή αποθηκευμένων πληροφοριών, καθώς και την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

20. Επιχείρηση: Κάθε φυσικό πρόσωπο και κάθε οργάνωση ή ένωση προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, που έχουν κερδοσκοπικό σκοπό. Στην έννοια της επιχείρησης εντάσσεται και κάθε δημόσιος οργανισμός που έχει δική του νομική προσωπικότητα ή εξαρτάται από αρχή που έχει νομική προσωπικότητα.

21. Ταχυδρομική επιχείριση: Κάθε επιχείρηση που παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες.

22. Τομέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών: Το σύνολο της οργάνωσης και των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς και όργανα και αφορούν τις βασικές και τις λοιπές ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Βασικές απαιτήσεις παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σύμφωνα με τον Νόμο Υπ' αριθ. 2668/98 (ΦΕΚ 282/18-12-98), καθορίζονται οι λόγοι γενικού συμφέροντος που μπορούν να οδηγήσουν στην επιβολή όρων σχετικών με την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών χωρίς οικονομικό χαρακτήρα. Οι λόγοι αυτοί είναι: το απόρρητο της αλληλογραφίας, η ασφάλεια της λειτουργίας του δικτύου σε ό,τι αφορά τη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών και, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, η προστασία του περιβάλλοντος, η χωροταξία και η προστασία των δεδομένων. Η τελευταία περιλαμβάνει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την εμπιστευτικότητα των διαβιβαζόμενων ή αποθηκευμένων πληροφοριών, καθώς και την προστασία της ιδιωτικής ζωής.