Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ταξινομία Bloom

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Η ρόδα Bloom, σύμφωνα με τα ρήματα του Bloom και τους αντίστοιχους τύπους αξιολόγησης. Τα ρήματα πρέπει να είναι εφικτά και μετρήσιμα.

Η ταξινομία Μπλουμ είναι ένας τρόπος να διαχωριστούν τα θεμελιώδη ζητήματα ενός εκπαιδευτικού συστήματος. Επινοήθηκε το 1956 από μία επιτροπή εκπαιδευτικών, στην οποία προέδρευσε ο Benjamin Bloom. Ο Bloom ήταν εκπαιδευτικός ψυχολόγος και είχε εκδώσει τον πρώτο τόμο του τυποποιημένου κειμένου: Η ταξινόμηση των εκπαιδευτικών στόχων.[1]

Η ταξινομία Bloom αναφέρεται σε μια κατάταξη των διαφορετικών στόχων που οι εκπαιδευτικοί θέτουν για τους μαθητές. Διαχωρίζει τους εκπαιδευτικούς στόχους σε τρεις τομείς: νοητικό (cognitive), συναισθηματικό (affective) και τον ψυχοκινητικό (psychomotor). Στα πλαίσια αυτά η μάθηση σε υψηλά επίπεδα προϋποθέτει μια ήδη κατακτημένη γνώση και δεξιότητες χαμηλότερων επιπέδων [2]. Στόχος της ταξινομίας Bloom είναι να παρακινήσει τους εκπαιδευτικούς να εστιάζουν και στις τρεις περιοχές, δημιουργώντας μια πιo ολιστική μορφή εκπαίδευσης [1]. Θεωρείται ένα θεμελιώδες και απαραίτητο στοιχείο της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ιστορία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Παρά το γεγονός ότι ονομάστηκε Μπλουμ, η δημοσίευση του: "Η ταξινόμηση των εκπαιδευτικών στόχων" ακολούθησε μια σειρά από συνεδρίες (1949-1953), οι οποίες είχαν σχεδιαστεί για να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών σχετικά με το σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών και εξετάσεων.[3]

Ο πρώτος τόμος της ταξινομίας, "Εγχειρίδιο Ι: Γνωστική" (Bloom et al. 1956) δημοσιεύθηκε το 1956. "Εγχειρίδιο ΙΙ: Συναισθηματική" (Krathwohl, Bloom & Masia 1965) ακολούθησε το 1965. Ένας τρίτος τόμος, για τον ψυχοκινητικό τομέα, είχε προγραμματιστεί, αλλά ποτέ δεν δημοσιεύονται. Άλλοι εκπαιδευτικοί δημιούργησαν τις δικές τους ταξινομήσεις, συμπεριλαμβανομένωνSimpson (1966), Harrow (1972) and Dave (1975).[4][5]. Μια αναθεωρημένη έκδοση της ταξινόμησης δημιουργήθηκε το 2000 για τον γνωστικό τομέα [6][5].

Νοητικό[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αναφέρεται στις δεξιότητες γύρω από τη γνώση, την κατανόηση, και την κριτική σκέψη σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Στον τομέα αυτό υπάρχουν έξι διαδικασίες, οι οποίες παρουσιάζονται από το χαμηλότερο επίπεδο στο υψηλότερο:

Γνώση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εκθέτει τη μνήμη όσον έχουν ήδη μαθευτεί ανακαλώντας γεγονότα, όρους, βασικές έννοιες και απαντήσεις

 • Γνώση εννοιών - ορολογία, συγκεκριμένα γεγονότα
 • Γνώση εννοιών με λεπτομέρειες - συμβάσεις, τάσεις και ακολουθίες, ταξινομήσεις και κατηγορίες, κριτήρια, μεθοδολογία
 • Γνώση καθολικά και αφαιρετικά - αρχές και γενικεύσεις, θεωρίες και ερωτήσεις

Παράδειγμα ερώτησης: Ποια είναι τα οφέλη των μήλων στην υγεία μας;

Κατανόηση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Καταδεικνύει την κατανόηση γεγονότων και ιδεών μέσω της οργάνωσης, σύγκρισης, μετάφρασης, ερμηνείας, το δόσιμο των περιγραφών και τη δήλωση των κύριων ιδεών

 • Μετάφραση
 • Ερμηνεία
 • Ερωτήσεις

Παράδειγμα: Συγκρίνετε τα οφέλη υγείας από τα μήλα και τα πορτοκάλια.

Εφαρμογή[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Χρήση της επίκτητης γνώσης. Λύστε τα προβλήματα σε νέες καταστάσεις με την εφαρμογή της κατακτημένης γνώσης, των γεγονότων, των τεχνικών και των ερωτήσεων

Παράδειγμα: Είναι τα μήλα κατάλληλα για την πρόληψη του σκορβούτου, μια ασθένεια που προκαλείται από την ανεπάρκεια βιταμίνης C;

Ανάλυση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι πληροφορίες διαχωρίζονται σε συστατικά τους μέρη και εξετάζονται τα κίνητρα και οι αιτίες. Διεξάγονται συμπεράσματα και αναζητούνται τα στοιχεία που υποστηρίζουν τις γενικεύσεις

 • Ανάλυση των στοιχείων
 • Ανάλυση των σχέσεων
 • Ανάλυση των οργανωτικών δομών

Παράδειγμα: Αναφέρετε τέσσερις τρόπους που συνδυάζονται διάφορες τροφές με μήλα και εξηγείστε ποια από αυτά έχουν τα υψηλότερα οφέλη στην υγεία. Παρουσιάστε τις πηγές που χρησιμοποιήσατε για να υποστηρίξετε τις δηλώσεις σας.

Σύνθεση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Είναι η αντίστροφη πορεία της διαδικασίας της ανάλυσης. Εδώ χτίζεται μια δομή ή ένα μοτίβο από διαφορετικά στοιχεία. Αναφέρεται δηλαδή η συνάθροιση των επιμέρους για τη διαμόρφωση ενός συνόλου (Omari, 2006). Οι πληροφορίες συντάσσονται μαζί με έναν διαφορετικό τρόπο συνδυάζοντας στοιχεία σε ένα νέο μοτίβο ή προτείνονται εναλλακτικές λύσεις

 • Παραγωγή ενός ενιαίου νοήματος
 • Παραγωγή ενός μοτίβου, ή προτεινόμενο σύνολο διαδικασιών
 • Παραγωγή ενός συνόλου αφηρημένων ερωτήσεων

Παράδειγμα: Μετατρέψτε μια «ανθυγιεινή» συνταγή μηλόπιτας σε μια «υγιεινή» συνταγή αντικαθιστόντας τα συστατικά της επιλογής σας. Εξηγήστε τα οφέλη υγείας τα συστατικών που επιλέξατε σε σχέση με τα αυτά που υπήρχαν πριν.

Αξιολόγηση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Παρουσιάζονται επιχειρήματα και προασπίζονται απόψεις κρίνοντας τις πληροφορίες, την ισχύ των ιδεών ή την ποιότητα της εργασίας βασει ενός συνόλου κριτηρίων, διατυπώνονται δηλαδή αξιολογικές κρίσεις

 • Κρίση με όρους από εσωτερικά στοιχεία
 • Κρίση με όρους από εξωτερικά κριτήρια

Παράδειγμα: Ποια είδη μήλων είναι καλύτερα για το ψήσιμο μιας πίτα, και γιατί;

Συναισθηματικό[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι δεξιότητες στον συναισθηματικό τομέα περιγράφουν τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιδρούν συναισθηματικά και η δυνατότητά τους να αισθανθούν τον πόνο ή τη χαρά άλλων. Στόχος είναι η συνειδητοποίηση, η ανάπτυξη θετικών στάσεων, συναισθημάτων και συγκίνησης. Στον τομέα αυτό υπάρχουν έξι διαδικασίες, οι οποίες παρουσιάζονται από το χαμηλότερο επίπεδο στο υψηλότερο:

Αντίληψη[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο εκπαιδευόμενος δίνει παθητικά την προσοχή. Χωρίς αυτό το επίπεδο καμία εκμάθηση δεν μπορεί να εμφανιστεί. Η αντίληψη είναι για τη μνήμη και την αναγνώριση του εκπαιδευόμενου.

Ανταπόκριση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο εκπαιδευόμενος συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία εκμάθησης, όχι μόνο ανταποκρίνεται σε ένα ερέθισμα. Αντιδρά με κάποιο τρόπο.

Εκτίμηση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Συνδυάζει μια αξία με ένα αντικείμενο, ένα φαινόμενο, ή ένα κομμάτι των πληροφοριών. Συνδέει μια αξία ή μερικές τιμές στη γνώση που απόκτησαν.

Οργάνωση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βάζει μαζί τις διαφορετικές τιμές, τις πληροφορίες, και τις ιδέες και να τις προσαρμόσει μέσα στο σχήμα της σύγκριση, συσχετισμός και διαμόρφωση σε αυτό που έχει μάθει.

Χαρακτηρισμός[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κρατάει μια ιδιαίτερη αξία ή μια πεποίθηση που ασκεί επιρροή στη συμπεριφορά του/της έτσι ώστε να γίνει ένα χαρακτηριστικό.

Ψυχοκινητικό[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι δεξιότητες στον ψυχοκινητικό τομέα περιγράφουν τη δυνατότητα να χειριστεί φυσικά ένα εργαλείο ή ένα όργανο όπως ένα σφυρί. Εστιάζουν συνήθως στην αλλαγή ή/και την ανάπτυξη της συμπεριφοράς ή/και των δεξιοτήτων. Ο Bloom και οι συνάδελφοί του δεν δημιούργησαν ποτέ υποκατηγορίες για τις δεξιότητες στην ψυχοκινητική περιοχή, έκτοτε όμως άλλοι εκπαιδευτικοί δημιούργησαν τις δικές τους ψυχοκινητικές ταξονομίες [4] Simpson (1972) προτείνοντας τα ακόλουθα επίπεδα:

Αντίληψη[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Είναι η δυνατότητα να χρησιμοποιούν τους αισθητήρες συνθημάτων που εξελίσσονται σε κινητήρια δραστηριότητα. Αυτό κυμαίνεται από την αισθητήρια υποκίνηση, μέσω της επιλογής συνθήματος, στην μετάφραση αυτών.

Παραδείγματα: Ανιχνεύει τα μη λεκτικά συνθήματα επικοινωνίας. Εκτίμα που θα προσγειωθεί μια σφαίρα αφότου έχει εκτοξευθεί και πως πρέπει να κινηθείς για να την πιάσεις ακριβώς εκεί που θα καταλήξει. Ρυθμίζει τη θερμότητα της σόμπας στη σωστή θερμοκρασία από τη μυρωδιά και τη γεύση των φαγητών.

Βασικές λέξεις: επιλέγει, περιγράφει, ανιχνεύει, διαφοροποιεί, διακρίνει, προσδιορίζει, απομονώνει.

Σύνολα μαθημένων συμπεριφορών[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Περιλαμβάνει διανοητικά, φυσικά, και συναισθηματικά σύνολα. Πρόκειται για διαθέσεις που προκαθορίζουν την απάντηση ενός προσώπου στις διάφορες καταστάσεις (τις αποκαλούμενες νοοτροπίες). Σημείωση: Είναι στενά συνδεδεμένη με την υποδιαίρεση «ανταπόκριση σε ερεθίσματα» της συναισθηματικής περιοχής.

Παραδείγματα: Ξέρει και ενεργεί επάνω σε μια σειρά βημάτων σε μια διαδικασία κατασκευής. Αναγνωρίζει τις δυνατότητες κάποιου και τους περιορισμούς του. Δείχνει επιθυμία να μάθει μια νέα διαδικασία (κίνητρο).

Βασικές λέξεις: αρχίζει, επιδεικνύει, εξηγεί, κινείται, προχωρά, αντιδρά, επιδεικνύει, εθελοντής.

Καθοδηγούμενη ανταπόκριση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τα αρχικά στάδια στην εκμάθηση μιας σύνθετης ικανότητας που περιλαμβάνει τη μίμηση, τη δοκιμή και το λάθος. Η επάρκεια της απόδοσης επιτυγχάνεται με την άσκηση.

Παραδείγματα: Εκτελεί μια μαθηματική εξίσωση όπως καταδεικνύεται. Ακολουθεί τις οδηγίες για να χτίσει ένα πρότυπο.

Βασικές λέξεις: αντίγραφα, ίχνη, ακολουθούν, αντιδρούν, αναπαράγουν, αποκρίνονται.

Ο μηχανισμός[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αυτό είναι το ενδιάμεσο στάδιο στην εκμάθηση μιας σύνθετης ικανότητας. Οι μαθημένες απαντήσεις έχουν γίνει συνήθεια και οι κινήσεις μπορούν να εκτελεσθούν με εμπιστοσύνη και ικανότητα.

Παραδείγματα: Οδηγεί ένα αυτοκίνητο. Χειρίζεται έναν προσωπικό υπολογιστή. Επισκευάζει μια διαρροή βρύση.

Βασικές λέξεις: συγκεντρώνει, βαθμολογεί, κατασκευάζει, αποσυναρμολογεί, επιδεικνύει, στερεώνει, καθορίζει, χειρίζεται, μετρά, επιδιορθώνει, αναμιγνύει, οργανώνει, σκιαγραφεί.

Σύνθετη προφανής απάντηση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η επιδέξια απόδοση των πράξεων μηχανών που περιλαμβάνουν σύνθετα μοτίβα κινήσεων. Η ικανότητα υποδεικνύεται από μια γρήγορη, ακριβή, και ιδιαίτερα συντονισμένη απόδοση, που απαιτεί ένα ελάχιστο της ενέργειας. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει την απόδοση χωρίς δισταγμό, και την αυτόματη απόδοση. Παραδείγματος χάριν, οι παίκτες που εκφράζουν με ήχους την ικανοποίηση τους μόλις χτυπήσουν μια μπάλα τένις, επειδή μπορούν να πουν για το αποτέλεσμα από την αίσθηση που τους προκαλεί η πράξη τους.

Παραδείγματα: Έχει την ικανότητα να σταθμεύσει ένα αυτοκίνητο σε μια δύσκολη θέση. Χειρίζεται έναν υπολογιστή γρήγορα και με ακρίβεια. Επίδειξη ικανότητας να παίζει πιάνο.

Βασικές λέξεις: είναι οι ίδιες με το μηχανισμό, αλλά θα έχουν τα επιρρήματα ή τα επίθετα που δείχνουν ότι η απόδοση είναι γρηγορότερη, καλύτερη, ακριβέστερη, κλπ.

Προσαρμογή[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αναπτύσσονται οι δεξιότητες προσαρμογής και το άτομο μπορεί να τροποποιήσει τα μοτίβα κίνησης για να προσαρμόσει πρόσθετες απαιτήσεις.

Παραδείγματα: Αποκρίνεται αποτελεσματικά σε ένα απροσδόκητο συμβάν. Τροποποιεί οδηγίες για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των αρχαρίων. Εκτελεί μία εργασία με μια μηχανή, η οποία δεν ήταν προορισμένη να κάνει αρχικά, (η μηχανή δεν είναι χαλασμένη και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος στην εκτέλεση της νέας εργασίας).

Βασικές λέξεις: προσαρμόζεται, αλλάζει, ρυθμίζει εκ νέου, αναδιοργανώνει, αναθεωρεί, ποικίλλει.

Εκκίνηση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Δημιουργεί νέα μοτίβα κίνησης για να προσαρμοστεί σε μια ιδιαίτερη κατάσταση ή ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Τα αποτελέσματα της μάθησης δίνουν έμφαση στη δημιουργικότητα που βασίζεται στις υψηλά ανεπτυγμένες δεξιότητες.

Παραδείγματα: Κατασκευάζει μια νέα θεωρία. Αναπτύσσει έναν νέο και σημαντικό προγραμματισμό κατάρτισης. Δημιουργεί μια νέα γυμναστική ρουτίνα.

Βασικές λέξεις: τακτοποιεί, χτίζει, συνδυάζει, συνθέτει, κατασκευάζει, δημιουργεί, σχεδιάζει, αρχίζει.

Αναφορές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 1. 1,0 1,1 Bloom et al. 1956.
 2. Orlich et al. 2004.
 3. Bloom et al. 1956, σελ. 4: "The idea for this classification system was formed at an informal meeting of college examiners attending the 1948 American Psychological Association Convention in Boston. At this meeting, interest was expressed in a theoretical framework which could be used to facilitate communication among examiners.
 4. 4,0 4,1 Clark 1999.
 5. 5,0 5,1 Krathwohl 2002.
 6. Anderson et al. 2000.

Πηγές και Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Anderson, Lorin W.· Krathwohl, David R., επιμ. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. Allyn and Bacon. ISBN 978-0-8013-1903-7. 
 • Bloom, B. S.· Engelhart, M. D.· Furst, E. J.· Hill, W. H.· Krathwohl, D. R. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain. New York: David McKay Company. 
 • Bloom, B. S. (1994). Reflections on the development and use of the taxonomy. «Bloom's taxonomy: A forty-year retrospective». Yearbook of the National Society for the Study of Education (Chicago: National Society for the Study of Education) 93 (2). ISSN 1744-7984. 
 • Clark, Donald R. (1999). «Bloom's Taxonomy of Learning Domains». Ανακτήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2014. 
 • Dave, R. H. (1975). Armstrong, R. J., επιμ. Developing and writing behavioral objectives. Tucson: Educational Innovators Press. 
 • Fadul, J. A. (2009). Collective Learning: Applying distributed cognition for collective intelligence. . The International Journal of Learning 16 (4). 
 • Harrow, Anita J. (1972). A taxonomy of the psychomotor domain: A guide for developing behavioral objectives. New York: David McKay Company. 
 • Krathwohl, D. R.· Bloom, B. S.· Masia, B. B. (1964). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook II: the affective domain. New York: David McKay Company. 
 • Krathwohl, David R. (2002). «A revision of Bloom's taxonomy: An overview». Theory Into Practice (Routledge) 41 (4): 212–218. doi:10.1207/s15430421tip4104_2. ISSN 0040-5841. https://archive.org/details/sim_theory-into-practice_autumn-2002_41_4/page/212. 
 • Kress, G.; Selander, S. (2012). «Multimodal design, learning and cultures of recognition». Internet and Higher Education 15 (1): 265–268. doi:10.1016/j.iheduc.2011.12.003. 
 • Morshead, Richard W. (1965). «On Taxonomy of educational objectives Handbook II: Affective domain». Studies in Philosophy and Education 4 (1): 164–170. doi:10.1007/bf00373956. 
 • Orlich, Donald· Harder, Robert· Callahan, Richard· Trevisan, Michael· Brown, Abbie (2004). Teaching strategies: a guide to effective instructionΑπαιτείται δωρεάν εγγραφή (7th έκδοση). Houghton Mifflin. ISBN 978-0-6182-9999-7. 
 • The New London Group (1996). A pedagogy of multiliteracies: designing social futures. Harvard Educational Review. 
 • Paul, R. (1993). Critical thinking: what every person needs to survive in a rapidly changing world (3rd έκδοση). Rohnert Park, California: Sonoma State University Press. 
 • Paul, R.· Elder, L. (2004). Critical and creative thinking. Dillon Beach, CA: The Foundation for Critical Thinking. 
 • Shane, Harold G. (1981). «Significant writings that have influenced the curriculum: 1906-1981». Phi Delta Kappan 62 (5): 311–314. https://archive.org/details/sim_phi-delta-kappan_1981-01_62_5/page/311. 
 • Simpson, Elizabeth J. (1966). «The classification of educational objectives: Psychomotor domain». Illinois Journal of Home Economics 10 (4): 110–144. 
 • Vygotsky, L. S. (1978). «Chapter 6: Interaction between learning and development». Mind in society: the development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press. σελίδες 79–91.