Ταινία εξέτασης ούρων

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η ταινία εξέτασης ούρων είναι ένα βασικό διαγνωστικό εργαλείο που χρησιμοποιείται στη γενική εξέταση ούρων για τον προσδιορισμό παθολογικών αλλαγών σύστασης στα ούρα. Η ταινία εξέτασης έχει στην επιφάνεια της κατάλληλα αντιδραστήρια που αντιδρούν και αλλάζουν χρώμα όταν υπάρχουν ανιχνεύσιμες αλλαγές σύστασης.

Με αυτή τη διαδικασία εξέτασης προσδιορίζονται πρώιμα συμπτώματα από τις ακόλουθες τρεις ομάδες ασθενειών:

 • ασθένειες των νεφρών και του ουροποιητικού συστήματος (π.χ. νεφρική ανεπάρκεια, ουρολοιμώξεις)
 • διαταραχές του μεταβολισμού (π.χ. σακχαρώδης διαβήτης)
 • ασθένειες του ήπατος και αιμολυτικές διαταραχές (π.χ. αμολυτικός, αποφρακτικός ίκτερος)


Χρήση ταινίας ούρων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 1. Ο ασθενής χρησιμοποιεί δείγμα πρωινών ούρων που έχει παραμείνει στην κύστη τουλάχιστον 4 ώρες.
 2. Η συλλογή των ούρων γίνεται σε αποστειρωμένο καθαρό ουροδοχείο.
 3. Αν το δείγμα έχει συντηρηθεί σε ψύξη (ψυγείο) το δείγμα αφήνεται αρκετή ώρα να επανάλθει σε θερμοκρασία δωματίου. Η χαμηλή θερμοκρασία εμποδίζει την πραγματοποίηση ορισμένων αντιδράσεων όπως είναι η γλυκόζη.
 4. Τα ούρα αναμιγνύονται καλά.
 5. Η ταινία παραμένει μέσα στα ούρα το πολύ ένα δευτερόλεπτο.
 6. Στραγγίζεται η ταινία πάνω στο χείλος του δοχείου.
 7. Στραγγίζεται η περίσσεια των ούρων πάνω σε διηθητικό χαρτί.
 8. Συγκρίνονται τα χρώματα της ταινίας με την χρωματομετρική κλίμακα πάνω στο δοχείο των ταινιών.
 9. Όλες οι αντιδραστήριες επιφάνειες (εκτός των λευκοκυττάρων) πρέπει να διαβαστούν μέσα σε 40-60 δευτερόλεπτα. Αλλαγές χρώματος που παρατηρούνται μετά το πέρας 2 λεπτών δεν έχουν καμία διαγνωστική αξία.

Ταινίες ούρων για επαγγελματική χρήση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πρόκειται για τις ταινίες ούρων που χρησιμοποιούτναι αποκλειστικά στα κλινικά εργαστήρια. Σήμερα μπορεί να έχουν 10 ή 11 παραμέτρους (αν προστεθεί και το ασκορβικό οξύ).

Αναλυτικά οι παράμετροι που προσδιορίζονται με τις ταινίες ούρων είναι:

Παράμετρος Χημική μέθοδος Μονάδες μέτρησης Τιμές αναφοράς Ευαισθησία
Λευκοκυτταρική εστεράση Αντίδραση εστεράσης WBC/μl ή σταυροί (+) < 5 5 WBC/μl
Νιτρώδη Griess Ποιοτική μέθοδος Αρνητικό 0,074 mg/dL
Ουροχολινογόνο Διαζώτωση και Erlich mg/dL ή μmol/L ή EU/dl ή σταυροί (+) Αρνητικό 1,0 Erlich units/dL
Χολερυθρίνη Διαζώτωση mg/dl ή μmol/L Αρνητικό 0,3 mg/dl
Πρωτείνη Κυανό τετραβρωμοφαινόλης mg/dL ή g/L ή σταυροί (+) Αρνητικό ή ίχνη 4 mg/dL
Γλυκόζη Οξειδάση/υπεροξειδάση mg/dL ή g/L ή σταυροί (+) Αρνητικό 0,1 mg/dL
Κετόνες Legal (νιτροπρωσσικό νάτριο) mg/dL ή mmol/L ή σταυροί (+) Αρνητικό 5 mg/dL
Αίμα Ψευδουπεροξειδάση RBC/μl Αρνητικό 4 RBC/μl
pH Δύο δείκτες pH - 5 - 6 5
Ειδικό βάρος Πολυηλεκτρολύτες - 1016 - 1025 1004
Ασκορβικό οξύ Tillmans Ποιοτική μέθοδος Αρνητικό 10 mg/dl

Ταινίες ούρων παρά την κλίνη του ασθενούς[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εκτός από τις ταινίες για επαγγελματική χρήση από εργαστηριακούς επιστήμονες υπάρχουν και ειδικές ταινίες που χρησιμοποιούνται από τους ίδιους τους ασθενείς όπως είναι οι ταινίες για την γλυκόζη ούρων ή οι ταινίες για γλυκόζη και κετόνες ούρων μαζί. Οι ταινίες αυτές χρησιμοποιούνται από τους διαβητικούς ασθενείς.

Βιβλιογραφία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 1. Αρσένη Α. Εξετάσεις ούρων στην εργαστηριακή διαγνωστική. Εκδόσεις Ζήτα, 2003.
 2. Καρκαλούσος Π. Η χημεία των ταινιών ούρων. Έκδοση ΤΕΙ Αθηνών 2008.
 3. Ιωαννίδης Ι. Κλινική Χημεία Ι: Ανάλυση Ούρων: Θεωρία. Εκδόσεις Γιαχούδη. Θεσσαλονίκη, 2004.
 4. Ιωαννίδης Ι. Κλινική Χημεία Ι: Ανάλυση Ούρων: Εργαστήριο. Εκδόσεις Γιαχούδη. Θεσσαλονίκη, 2002.
 5. Ηρειώτου Π, Καρβούνης Ι, Τράπαλη Μ. Κλινική Βιοχημεία Ι. Έκδοση Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Αθήνα 2001.
 6. Πισπίνη Ι. Εργαστηριακά μαθήματα κλινικής χημείας Ι. ΤΕΙ Αθηνών 1997.