Συνταγματικό Δικαστήριο της Αρμενίας

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αρμενίας (αρμενικά: Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարան) αποτελεί το ανώτατο νομικό όργανο, αρμόδιο για τη συνταγματική εξέταση-μελέτη νόμων της Αρμενίας. Πρόκειται για ένα δικαστικό όργανο που είναι ξεχωριστό και ανεξάρτητο από την εκτελεστική, τη νομοθετική, αλλά και τη δικαστική εξουσία. Είναι υπεύθυνο για την εποπτεία της συνταγματικότητας των νόμων και άλλων νομοθετικών πράξεων. Ο νόμος περί του συνταγματικού δικαστηρίου της Αρμενίας περιγράφεται τόσο στο αρμενικό σύνταγμα όσο και σε άλλα νομοθετικά κείμενα της χώρας.[1][2][3]

Το σύσταση του Συνταγματικού Δικαστηρίου αποφασίστηκε με το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 1995.[4] Το σχετικό νομοσχέδιο εγκρίθηκε από την Αρμενική Εθνοσυνέλευση στις 20 Νοεμβρίου 1995 και υπογράφηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Λεβόν Τερ-Πετροσιάν στις 6 Δεκεμβρίου 1995. Στις 5 και 6 Φεβρουαρίου 1996 διορίστηκαν τα μέλη του Συνταγματικού Δικαστηρίου και το Δικαστήριο άρχισε να λειτουργεί στις 6 Φεβρουαρίου 1996, όταν τα μέλη του ορκίστηκαν ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης. Σημερινός πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου είναι ο Χράϊρ Τοβμασιάν.[5][6]

Εξουσίες του Δικαστηρίου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το Συνταγματικό Δικαστήριο, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο νόμο για τη λειτουργία του:[7]

  1. Εξετάζει τη συμμόρφωση των νόμων, των ψηφισμάτων της Εθνοσυνέλευσης, των διαταγμάτων και των εντολών του Προέδρου της Δημοκρατίας, των αποφάσεων του Πρωθυπουργού και των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης με το Σύνταγμα.
  2. Πριν από την επικύρωση των διεθνών συνθηκών εξετάζεται η συμμόρφωση των δεσμεύσεων, που προβλέπονται σε αυτές τις συνθήκες, με το Σύνταγμα.
  3. Επιλύει όλες τις διαφορές που προκύπτουν από τα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων. Επιλύει ακόμη όλες τις διαφορές που προκύπτουν από αποφάσεις που υιοθετούνται σχετικά με τις εκλογές του Προέδρου της Δημοκρατίας και των βουλευτών.
  4. Εξετάζει ανυπέρβλητα ή εξαλειφόμενα εμπόδια για έναν υποψήφιο για την Προεδρία της Δημοκρατίας
  5. Αποφασίζει σχετικά με την ύπαρξη λόγων μομφής κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας
  6. Αποφασίζει σχετικά με την ανικανότητα του Προέδρου να εκπληρώσει τα καθήκοντά του
  7. Να αποφασίζει σχετικά με τον τερματισμό της θητείας μέλους του Συνταγματικού Δικαστηρίου, την κράτησή του ή την δίωξή του, καθώς και την απόδοση σε αυτό διοικητικής ποινής.
  8. Αποφασίζει σχετικά με τους λόγους απαλλαγής ατόμου της τοπικής αυτοδιοίκησης.
  9. Σε περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, εκδίδει απόφαση σχετικά με την αναστολή ή την απαγόρευση των δραστηριοτήτων πολιτικού κόμματος.

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]