Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πρότυπο:S23

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

S23

Το Πρότυπο:S23 φράσεων ασφαλείας (Safety Phrases) δημιουργεί τον τίτλο ανακατεύθυνσης "S23:Μην αναπνέετε αέρια / αναθυμιάσεις / ατμούς / εκνεφώματα (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό)." (ως το κείμενο συνδέσμου για το "S23"), που οδηγεί στο άρθρο "Κατάλογος φράσεων-S" που είναι η σελίδα περιγραφής για όλες τις φράσεις-S. Αν ο χρήστης αφήσει το ποντίκι για λίγο πάνω από τον αριθμό, εμφανίζεται η αντίστοιχη φράση-S με τον αντίστοιχο αριθμό. Υπάρχουν δεκάδες παρόμοια πρότυπα φράσεων-S.