Πρότυπο:Γενεαλογικό δέντρο

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Documentation icon Τεκμηρίωση προτύπου[προβολή] [επεξεργασία] [ιστορικό] [ανανέωση]

Αυτό είναι ένα πρότυπο που καθιστά δυνατή την απεικόνιση γενεαλογικών δέντρων με την χρήση απλών κουτιών και συνδετικές γραμμές σύμφωνα με το συντακτικό ASCII art. Τα δέντρα εμφανίζονται ως πίνακες HTML με την χρήση χαρακτηριστικών CSS, ενώ μπορεί να περιέχει και χαρακτηριστικά en:wiki markup εντός των διάφορων κουτιών.

Παράδειγμα χρήσης[επεξεργασία κώδικα]

Ο κώδικας αυτός:

{{family tree/start |summary=Έχω έναν αδερφό τον Γιάννη και μια μικρότερη αδερφή: η μητέρα μου παντρεύτηκε τον πατέρα μου, ενώ οι γονείς του πατέρα μου είναι η Γιαγιά και ο Παπούς. Είχαν κι ένα άλλο παιδί, την θεία Ευγενία.}}
{{family tree | | | | GMa |~|y|~| GPa | | GMa=Ευφροσύνη|GPa=Παναγής}}
{{family tree | | | | | | | |)|-|-|-|.| }}
{{family tree | | | MOM |y| DAD | |DAISY| MOM=Μητέρα|DAD=Πατέρας|DAISY=θεία Ευγενία}}
{{family tree | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | }}
{{family tree | JOE | | ME  | | SIS | | | JOE=Ο αδερφός μου ο Γιάννης|ME='''Εγώ!'''|SIS=Η μικρότερη αδερφή μου}}
{{family tree/end}}

Παράγει αυτό:

 
 
 
Ευφροσύνη
 
 
 
Παναγής
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μητέρα
 
Πατέρας
 
θεία Ευγενία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο αδερφός μου ο Γιάννης
 
Εγώ!
 
Η μικρότερη αδερφή μου
 
 

Παράμετροι[επεξεργασία κώδικα]

The |summary=text parameter of the {{family tree/start}} template should be used to describe the overall layout of the tree. This summary is for accessibility: it is read aloud to visually impaired readers who use screen readers, and is invisible to sighted readers.

The {{family tree}} template produces one row in a family tree table. The template accepts up to 80 unnamed parameters describing the contents of the table. Each parameter specifies a tile or a box.

  • Tiles are line drawing symbols consisting of horizontal and vertical lines and various corners and crossings thereof. Tiles are specified using single-character symbols that more or less approximate the shape of the tile in appearance. A special case of a tile is the empty tile, specified by a single space character. A table of supported tiles is given below.
Solid lines:
,
 
 
 
 
v
 
 
 
.
 
 
 
)
 
 
 
+
 
 
 
 
(
 
 
 
`
 
 
 
^
 
 
 
'
 
 
 
-
 
 
!
 
 
 
Dashed lines:
F
 
 
 
 
V
 
 
 
7
 
 
 
D
 
 
 
%
 
 
 
 
C
 
 
 
L
 
 
 
A
 
 
 
J
 
 
 
~
 
 
:
 
 
 
Mixed (1):
r
{{{r}}}
y
 
 
 
n
{{{n}}}
]
 
 
 
#
 
 
 
 
[
 
 
 
c
{{{c}}}
h
 
 
 
j
{{{j}}}
~
 
 
!
 
 
 
Mixed (2):
p
{{{p}}}
u
{{{u}}}
q
{{{q}}}
}
 
 
 
*
 
 
 
 
{
 
 
 
b
{{{b}}}
t
{{{t}}}
d
{{{d}}}
-
 
 
:
 
 
 
Misc.:
T
{{{T}}}
G
{{{G}}}
X
{{{X}}}
K
{{{K}}}
k
{{{k}}}
U
{{{U}}}


  • Boxes can contain arbitrary wiki markup. The contents of boxes are specified using additional named parameters appended to the template call. Each box is three tiles wide and normally has a 2 pixels wide black border. Boxes can have any name that is a valid template parameter name, although single character names should be avoided to prevent conflicts with tile symbols.

Style attributes[επεξεργασία κώδικα]

The appearance of the boxes may be controlled by the optional template parameters border and boxstyle. The former sets the width of the box border in pixels, while the latter can be used to append arbitrary CSS declarations directly to the box style attributes. For example, the following code:

{{familytree/start |summary=Box 1 married to Box 2, with children Box 3 and Box 4}}
{{familytree|border=0|boxstyle=background:#dfd;| | FOO |y| BAR | |FOO=Box 1|BAR=Box 2}}
{{familytree|border=0|boxstyle=background:#dfd;| | |,|-|^|-|.| | }}
{{familytree|border=0|boxstyle=background:#dfd;| | FOO | | BAR | |FOO=Box 3|BAR=Box 4}}
{{familytree/end}}

produces a result like this:

 
Box 1
 
Box 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Box 3
 
Box 4
 

Style attributes can even be set for individual boxes, as in the example below:

{{familytree/start |White box with three children Red box, Green box, Blue box, all married to each other}}
{{familytree| | | | |WHITE| | | | |WHITE=White box
|boxstyle_WHITE = background-color: #fff;
}}
{{familytree| |,|-|-|'|!|`|-|-|.| }}
{{familytree|RED  |~|GREEN|~|BLUE |RED=Red box|GREEN=Green box|BLUE=Blue box
|boxstyle_RED   = background-color: #faa;
|boxstyle_GREEN = background-color: #afa;
|boxstyle_BLUE  = background-color: #aaf;
}}
{{familytree/end}}

which produces the output:

 
 
 
 
White box
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red box
 
Green box
 
Blue box
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: When specifying style attributes for individual named boxes, make sure the box names are aligned to the left side of area reserved for them in the template call (as in "|RED  |" instead of "| RED |" in the example above). Otherwise the template will end up looking for a style parameter with spaces in its name.

Το πρότυπο {{familytree/start}} δέχεται επίσης μια προαιρετική style παράμετρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να θέσει CSS styles στο σύνολο του πίνακα.

Δείτε επίσης[επεξεργασία κώδικα]