Πραγματική και ονομαστική αξία

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Στην οικονομία, η αποτίμηση της αξίας ενός αγαθού ή υπηρεσίας, λόγου χάριν το ομόλογο ή η μετοχή μίας επιχείρησης, ή στους Εθνικούς Λογαριασμούς όπως το ΑΕΠ, μετρώνται σε δύο πλαίσια, αυτής της πραγματικής τους αξίας και της ονομαστικής τους. Μία σταθερή τιμή σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο αποτελεί την ονομαστική αξία του την παρούσα στιγμή. Η αγοραία αξία των αξιών που καθορίζεται από τη δραστηριότητα των αγορών, αποτελεί την πραγματική αξία. Η ονομαστική αξία δεν αναπροσαρμόζεται βάσει του πληθωρισμού.