Πολεοδομικός κανονισμός

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια


Πολεοδομικός Κανονισμός είναι το κείμενο που καθορίζει τις πολεοδομικές παραμέτρους ανάπτυξης μιας πολεοδομικής ενότητας. Ο παραπάνω κανονισμός καθορίζεται από πολεοδομική
μελέτη που έχει εκπονηθεί στα όρια μιας πολεοδομικής ενότητας ενός οικιστικού συνόλου. Στον πολεοδομικό κανονισμό αναφέρονται οι όροι δόμησης για την ανάπτυξη ενός οικιστικού συνόλου.

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός αποτελείται από τον πολεοδομικό κανονισμό και μια σειρά σχέδιων που δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα της διαδικασίας που λέγεται φυσικός σχεδιασμός.

Μερικά χαρακτηριστικά στοιχεία που καθορίζονται από τον πολεοδομικό κανονισμό είναι : ο Συντελεστής δόμησης, η αρτιότητα οικοπέδου, το μέγιστο ύψος των κτιρίων και
άλλα στοιχεία που συνθέτουν την ανάπτυξη των κτιριακών εγκαταστάσεων ενός οικιστικού συνόλου.