Μετάβαση στο περιεχόμενο

Περιγραφική στατιστική

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η περιγραφική στατιστική (descriptive statistics) ασχολείται με τη συνοπτική και αποτελεσματική παρουσίαση των δεδομένων μιας στατιστικής έρευνας.

Αποτελεί το δεύτερο στόχο του συνόλου των αρχών και μεθοδολογιών της επιστήμης της στατιστικής που σημειώνουμε ότι είναι κατά σειρά:

  • Ο σχεδιασμός της διαδικασίας συλλογής δεδομένων που αποτελεί τον πρώτο στόχο της επιστήμης της στατιστικής και ονομάζεται  σχεδιασμός πειραμάτων (experimental design)
  • Η συνοπτική και αποτελεσματική παρουσίαση των δεδομένων μιας στατιστικής έρευνας που αποτελεί τον δεύτερο στόχο και ονομάζεται περιγραφική στατιστική (descriptive statistics)
  • Η ανάλυση και εξαγωγή αντίστοιχων συμπερασμάτων που αποτελεί τον τρίτο και τελευταίο στόχο και ονομάζεται  επαγωγική στατιστική ή στατιστική συμπερασματολογία (inferential statistics).

Παράδειγμα:

Ο Διευθυντής ενός σχολείου εξετάζοντας ένα δείγμα 100 απουσιών των μαθητών από το σύνολο των απουσιών ενός τετραμήνου αναφέρει στο σύλλογο των καθηγητών ότι 20 από τις 100 απουσίες είναι αδικαιολόγητες, τότε απλώς περιγράφει αυτό που παρατήρησε (περιγραφική στατιστική).

Αν όμως αναφέρει ότι το 20% των απουσιών είναι αδικαιολόγητες, τότε συμπεραίνει ότι το ποσοστό των απουσιών όλων των μαθητών του σχολείου είναι (περίπου) το ίδιο με αυτό του δείγματος. Προβαίνει δηλαδή σε μια επαγωγή από το δείγμα στον πληθυσμό (επαγωγική στατιστική).

Η περιγραφική στατιστική (descriptive statistics), στο στοιχειώδες αρχικό της επίπεδο της παρουσίασης των στατιστικών δεδομένων, περιλαμβάνει

τα μέτρα θέσης: Μέση τιμή ή αριθμητικός μέσος, σταθμικός μέσος, διάμεσος, επικρατούσα τιμή) και

τα μέτρα διασποράς: Εύρος R, Ενδοτεταρτημοριακό Εύρος Q, Διακύμανση s2, Τυπική απόκλιση s και τον συντελεστή μεταβλητότητας CV (ως μέτρο σχετικής διασποράς).

Πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ) Κωδικός Βιβλίου 22-0088, σελ. 56, σελ. 85-91
  • investopedia.com