Πατροπασχίτες

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Με την ονομασία Πατροπασχίτες ή Πατροπασχιτές ονομάσθηκαν χριστιανοί αιρετικοί που εμφανίσθηκαν τον 3ο αιώνα (μ.Χ.) οι οποίοι αδυνατώντας να κατανοήσουν το τρισυπόστατο και αδιαίρετο της Αγίας Τριάδος, και ειδικότερα τον Πατέρα από το Υιόν, υποστήριζαν ότι κατά την ενανθρώπιση και στα Άγια Πάθη του Ιησού Χριστού έπαθε ο ίδιος ο Πατήρ.

Κύριοι υποστηρικτές της άποψης αυτής μεταξύ των αιρετικών αυτών ήταν οι Πρατέας, Νoητός, ο επίσκοπος Βόστρων της Αραβίας Βήριλλος, και ο Σαβέλλιος. Οι Πατροπασχίτες δεν διέφεραν από τους Μοναρχιανιστές που ονομάσθηκαν έτσι περισσότερο στη Δύση.

Υπόψη ότι μέχρι τότε δεν είχε ακόμη αναπτυχθεί η Θεολογία και η Χριστιανική Δογματική με συνέπεια τέτοιες αντιλήψεις, βασιζόμενες στην Παλαιά Διαθήκη, να θεωρούνται επακόλουθες.