Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πανίδα Κύθνου

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Βαλκανοβάτραχος στο λιμνίο στα Εισόδια Θεοτόκου

Η πανίδα της Κύθνου χαρακτηρίζεται από αρκετά είδη ενδιαφέροντος, όπως τη Μεσογειακή φώκια, τη Χελώνα Καρέτα, το Ρινοδέλφινο και τη Βαλτοχελώνα.

Γενικά[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι γνώσεις μας για την πανίδα της Κύθνου επικεντρώνονται στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης του δικτύου Natura 2000 "Βορειοδυτική Κύθνος: Όρος Αθέρας - Ακρωτήριο Κέφαλος και Παράκτια Ζώνη" (Κωδικός: GR4220010)[1]. Τα σημαντικά είδη της προστατευόμενης περιοχής, ορισμένα εκ των οποίων ανήκουν στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΚ, αναφέρονται παρακάτω.

Ταξινομικές Ομάδες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Θηλαστικά[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στη θαλάσσια περιοχή έχει καταγραφεί η Μεσογειακή φώκια (Monachus monachus), το Ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus) και το Κοινό Δελφίνι (Delphinus delphis).

Η Μεσογειακή φώκια χαρακτηρίζεται ως Κρισίμως Κινδυνεύον είδος στην Ελλάδα από το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας και ως Κινδυνεύον παγκοσμίως από τον Κόκκινο κατάλογο της IUCN[2]. Στις ακτές της Natura της Κύθνου, έχουν καταγραφεί πολλές θαλάσσιες σπηλιές που χρησιμοποιεί η φώκια για καταφύγιο.

Ερπετά[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σιλιβούτι στην προστατευόμενη περιοχή της Κύθνου

Στα ερπετά που έχουν καταγραφεί περιλαμβάνονται: η Χελώνα Καρέτα (Caretta caretta), το Σπιτόφιδο (Zamenis situla), η Βαλτοχελώνα (Mauremys rivulata), το Αγιόφιδο (Telescopus fallax), η Σαΐτα (Platyceps najadum), το Αστραπόφιδο (Dolichophis caspius), το Μολυντήρι (Hemidactylus turcicus), τον Κυρτοδάκτυλο (Mediodactylus kotschyi), η Τρανόσαυρα (Lacerta trilineata) και το Σιλιβούτι (Podarcis erhardii).

H Χελώνα Καρέτα χαρακτηρίζεται ως Κινδυνεύον είδος στην Ελλάδα από το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας και ως Τρωτό παγκοσμίως από τον Κόκκινο κατάλογο της IUCN[3].

Αμφίβια[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Καταγεγραμμένα αμφίβια στο νησί περιλαμβάνουν τον Πρασινόφρυνο (Bufotes viridis) και τον Βαλκανοβάτραχο (Pelophylax kurtmuelleri).

Ασπόνδυλα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στα σημαντικά ασπόνδυλα στο νησί αναφέρεται η Πίννα (Pinna nobilis), ένα θαλάσσιο μαλάκιο που ανήκει στα Δίθυρα.

Πτηνά[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης, η προστατευόμενη περιοχή της Κύθνου δεν παρέχει στοιχεία για την ορνιθοπανίδα του νησιού.

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  1. Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (ΤΕΔ) για την προστατευόμενη περιοχή Natura με κωδικό GR4220010
  2. «Mediterranean Monk Seal - IUCN Red List of Threatened Species». 
  3. «Loggerhead Turtle - IUCN Red List of Threatened Species». 

Βιβλιογραφία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  • Λεγάκις, Α. & Μαραγκού, Π. (επιμ. εκδ). 2009. Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, Αθήνα, 528 σελ.