Οπτικά μέσα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Οπτικά μέσα καλούνται τα υλικά που είναι διαπερατά από το ορατό φως (μήκη κύματος μεταξύ του υπέρυθρου και του υπεριώδες). Υλικά τέτοιου τύπου είναι το γυαλί, το πλεξιγκλάς, ο αέρας, κλπ. Τα υλικά αυτά διακρίνονται σε διαφανή, ημιδιαφανή και σε ισότροπα και μη.

Διαφανή μέσα: χαρακτηρίζονται όλα εκείνα τα σώματα που επιτρέπουν το πέρασμα των φωτεινών ακτίνων μέσα από το υλικό τους χωρίς να προκαλούν έντονη απορρόφηση. Σε αντίθετη περίπτωση τα σώματα ονομάζονται αδιαφανή.

Ημιδιαφανή μέσα: χαρακτηρίζονται τα σώματα εκείνα που επιτρέπουν να περνάει το φως, πλην όμως, προκαλούν ταυτόχρονα σημαντική μείωση της έντασής του.

Τα ισότροπα υλικά έχουν την ιδιότητα να διατηρούν σε όλο τον όγκο τους τις ίδιες ιδιότητες π.χ σταθερό δείκτη διάθλασης, σταθερή τιμή απορροφητικότητας της ακτινοβολίας κλπ. όπως είναι π.χ. ο αέρας, το νερό, το οινόπνευμα ή ακόμα και το γυαλί (-εφόσον είναι ομογενές και απαλλαγμένο από τάσεις)κ.λπ.

Τα μη ισότροπα ή ανισότροπα υλικά μεταβάλουν τις τιμές αυτές καθώς μεταφερόμαστε από ένα σημείο τους σε ένα άλλο. Η μεταβολή αυτή μπορεί να είναι γραμμική ή όχι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μη ισότροπου υλικού είναι ένα είδος οπτικών ινών το οποίο μεταβάλει το δείκτη διάθλασής του συναρτήσει της ακτίνας διατομής του. Με αυτό τον τρόπο, μια εισερχόμενη ακτίνα φωτός υπό γωνία δεν ανακλάται στα τοιχώματα της οπτικής ίνας αλλά κάμπτεται σε όλη την πορεία της μέχρι εκεί. Κατ΄ αυτό τον τρόπο ελαττώνονται οι απώλειες της εισερχόμενης ακτίνας φωτός.