Μαιώτες

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Οι Μαιώτες (Μαιῶται) ήταν ονομασία ενός συνόλου αρχαίων Σκυθικών λαών που ζούσαν κατά την αρχαιότητα γύρω από τη Μαιώτιδα λίμνη. Το σύνολο αυτών των λαών αποτελούσαν Σκυθικό έθνος , ήταν γεωργοί και ψαράδες αλλά και άριστοι τοξότες όπως όλοι οι Σκύθες.

Σύμφωνα με τον Στράβωνα ζούσαν από το ψάρεμα και τη γεωργία, αλλά ήταν εξίσου φιλοπόλεμοι όπως οι γειτονικοί τους νομαδικοί λαοί [1]. Ο Σκύλαξ αναφέρει ότι γείτονες τους ήταν οι Σαυρομάτες , οι Κερκέτες και το ελληνικό Βασίλειο του Βοσπόρου[2].

Γνωστές φυλές των Μαιώτων ήταν οι Σίνδοι, οι Ασπουργιανοί, οι Τορέται, οι Αρρηχοί, οι Άγροι, οι Δόσκοι, οι Σιττακινοί, οι Τάρπητες, οι Οβιαδιακηνοί και οι Δανδάριοι[3]. Ο Θεόκριτος αναφέρει ότι από τον Σκύθη Τευτάρο έμαθε ο Ηρακλής να ρίχνει με σκυθικό τόξο[4].

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  1. [...] ἐν δὲ τῷ παράπλῳ τῷ παρὰ γῆν πρῶτον μέν ἐστιν ἀπὸ τοῦ Τανάιδος προϊοῦσιν ἐν ὀκτακοσίοις σταδίοις ὁ μέγας καλούμενος Ῥομβίτης, ἐν ᾧ τὰ πλεῖστα ἁλιεύματα τῶν εἰς ταριχείας ἰχθύων· ἔπειτα ἐν ἄλλοις ὀκτακοσίοις ὁ ἐλάττων Ῥομβίτης καὶ ἄκρα ἔχουσα καὶ αὐτὴ ἁλιείας ἐλάττους· ἔχουσι δὲ οἱ μὲν . . . πρότερον νησία ὁρμητήρια, οἱ δ’ ἐν τῷ μικρῷ Ῥομβίτῃ αὐτοί εἰσιν οἱ Μαιῶται ἐργαζόμενοι· οἰκοῦσι γὰρ ἐν τῷ παράπλῳ τούτω παντὶ οἱ Μαιῶται, γεωργοὶ μὲν οὐχ ἧττον δὲ τῶν νομάδων πολεμισταί. διῄρηνται δὲ εἰς ἔθνη πλείω τὰ μὲν πλησίον τοῦ Τανάιδος ἀγριώτερα, τὰ δὲ συνάπτοντα τῷ Βοσπόρῳ χειροήθη μᾶλλον. ἀπὸ δὲ τοῦ μικροῦ Ῥομβίτου στάδιοί εἰσιν ἑξακόσιοι ἐπὶ Τυράμβην καὶ τὸν Ἀντικείτην ποταμόν· εἶθ’ ἑκατὸν καὶ εἴκοσιν ἐπὶ τὴν κώμην τὴν Κιμμερικήν, ἥτις ἐστὶν ἀφετήριον τοῖς τὴν λίμνην πλέουσιν· ἐν δὲ τῷ παράπλῳ τούτῳ καὶ σκοπαί τινες λέγονται Κλαζομενίων. [...] Στράβωνος Γεωγραφίαι[νεκρός σύνδεσμος]
  2. Μαιῶται. Τῶν γυναικοκρατουμένων ἔχονται Μαιῶται. 72 Σίνδοι. Μετὰ δὲ Μαιώτας Σίνδοι ἔθνος· διήκουσι γὰρ οὗτοι καὶ εἰς τὸ ἔξω τῆς λίμνης· καί εἰσιν πόλεις ἐν αὐτοῖς Ἑλληνίδες αἵδε· Φαναγόρου πόλις, Κῆποι, Σινδικὸς λιμήν, Πάτους. 73 Κερκέται. Μετὰ δὲ Σινδικὸν λιμένα Κερκέται ἔθνος. Σκύλακος Περίπλους τῆς θαλάσσης τῆς οἰκουμένης Εὐρώπης καὶ Ἀσίας καὶ Λιβύης
  3. [...] τῶν Μαιωτῶν δ’ εἰσὶν αὐτοί τε οἱ Σινδοὶ καὶ Δανδάριοι καὶ Τορέται καὶ Ἄγροι καὶ Ἀρρηχοί, ἔτι δὲ Τάρπητες Ὀβιδιακηνοὶ Σιττακηνοὶ Δόσκοι, ἄλλοι πλείους· τούτων δ’ εἰσὶ καὶ οἱ Ἀσπουργιανοὶ μεταξὺ Φαναγορείας οἰκοῦντες καὶ Γοργιπίας ἐν πεντακοσίοις σταδίοις, [...] Στράβωνος Γεωγραφίαι[νεκρός σύνδεσμος]
  4. ᾤχετο Μαιωτιστί: ἀντὶ τοῦ Σκυθιστί· Μαιῶται γὰρ ἔθνος Σκυθικὸν παροικοῦν τὴν Μαιῶτιν λίμνην, τοξικώτατον. Σκυθικοῖς δὲ ὅπλοις ἐχρήσατο Ἡρακλῆς, [...]