Μέγιστο βάθος λειτουργίας

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Στις δραστηριότητες των καταδύσεων, όπως η κατάδυση κορεσμού, η τεχνική κατάδυση και nitrox-κατάδυση, το «μέγιστο βάθος λειτουργίας» (ΜΒΛ) για το εισπνεόμενο αέριο, είναι το βάθος κάτω από το οποίο η μερική πίεση του οξυγόνου (ppO2) του μίγματος αερίου υπερβαίνει το όριο ασφαλείας. Αυτό το όριο ασφαλείας είναι μία έννοια κάπως αυθαίρετη, και ποικίλλει ανάλογα με την κάθε σχολή ή οργανισμό εκπαίδευσης δυτών και τον κώδικα πρακτικής που υποστηρίζει, το επίπεδο των προβλεπόμενων υποβρύχιων ασκήσεων και την προβλεπόμενη διάρκεια κατάδυσης, αλλά κανονικά είναι εντός του διαστήματος από 1,2 έως 1,6 bar.[1]

Το ΜΒΛ είναι σημαντικό κατά το σχεδιασμό καταδύσεων με τη χρήση αερίων, όπως heliox, nitrox και trimix, επειδή το ποσοστό του οξυγόνου στο μίγμα καθορίζει ένα μέγιστο ασφαλές βάθος για την εισπνοή του αερίου. Εάν κάποιος έχει υπερβεί το ΜΒΛ υπάρχει κίνδυνος οξείας τοξικότητας οξυγόνου.[1] Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν τα ΜΒΛ για την κάθε επιλογή μιγμάτων οξυγόνου. Η συγκέντρωση του οξυγόνου στον κανονικό αέρα είναι στο 21%.

Όριο ασφαλείας της μερικής πίεσης του οξυγόνου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η οξεία τοξικότητα οξυγόνου είναι μεταβλητή στο χρόνο και εξαρτάται από το ιστορικό της έκθεσης του δύτη στη μερική πίεση του οξυγόνου, είναι επίσης πολύ περίπλοκη και δεν είναι πλήρως κατανοητή.

Τα ανώτατα μόνο όρια έκθεσης που συνιστώνται από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ στο εγχειρίδιο καταδύσεών της είναι: 45 λεπτά με 1,6 bar (160 kPa), 120 λεπτά με 1,5 bar (150 kPa), 150 λεπτά με 1,4 bar (140 kPa), 180 λεπτά με 1,3 bar (130 kPa) και 210 λεπτά με 1,2 bar (120 kPa).[1]

Τύποι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Για να υπολογιστεί το ΜΒΛ με ένα συγκεκριμένο ppO2 και το ποσοστό του οξυγόνου, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι τύποι:[2]

Σε πόδια[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στον οποίο MOD (fsw) είναι το ΜΒΛ (σε πόδια), ppO2 είναι η επιθυμητή μερική πίεση του οξυγόνου και το FO2 είναι η δεκαδική τιμή του ποσοστού του οξυγόνου στο μείγμα. Για παράδειγμα, εάν ένα αέριο περιέχει 36% οξυγόνο και το μέγιστο ppO2 είναι 1,4 bar, το ΜΒΛ (σε πόδια) είναι 33 πόδια (ή 10 μέτρα) x [(1,4 / 0,36) - 1] = 95,3 πόδια (ή 28,9 μέτρα).

Σημειώστε ότι ο τύπος απλώς διαιρεί τη συνολική μερική πίεση του καθαρού οξυγόνου η οποία μπορεί να γίνει ανεκτή (εκφραζόμενη σε bar ή ατμόσφαιρες) από το ποσοστό του οξυγόνου στο nitrox, για να υπολογίσει την συνολική πίεση σε ατμόσφαιρες που μπορεί να εισπνευστεί σε αυτό το μείγμα (προφανώς 50% nitrox μπορεί να εισπνευστεί στο διπλάσιο από την πίεση του οξυγόνου στο 100%, έτσι διαιρείται με το 0,5 κ.λπ.). Από αυτή τη συνολική πίεση, η οποία μπορεί να είναι ανεκτή από το δύτη, η μία ατμόσφαιρα οφείλεται στον αέρα της Γης, και η υπόλοιπη οφείλεται στο βάθος του νερού. Έτσι, η μία ατμόσφαιρα για τον αέρα αφαιρείται, για να δώσει (σε ατμόσφαιρες) το υπόλοιπο της πίεσης που προστέθηκε κάτω από το νερό. Το υπόλοιπο μέρος σε κάθε τύπο μετατρέπει απλώς ατμοσφαιρική πίεση που παράγεται από το βάθος του νερού, σε βάθος κατάδυσης. Αυτό επιτυγχάνεται πολλαπλασιάζοντας με την κατάλληλη τιμή βάθους ώστε να παράγει μία ατμόσφαιρα πίεσης: 33 πόδια ή 10 μέτρα για το αλμυρό νερό.

Σε μέτρα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στον οποίο MOD (m) είναι το ΜΒΛ (με μέτρα), ppO2 είναι η επιθυμητή μερική πίεση του οξυγόνου και το FO2 είναι η δεκαδική τιμή του ποσοστού του οξυγόνου στο μείγμα. Για παράδειγμα, εάν ένα αέριο περιέχει 36% οξυγόνο και το μέγιστο ppO2 είναι 1,4 bar, το ΜΒΛ (σε μέτρα) είναι 10 μέτρα x [(1,4 / 0,36) - 1] = 28,9 μέτρα.

Πίνακας ΜΒΛ σε πόδια[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μέγιστο Βάθος Λειτουργίας (ΜΒΛ) σε πόδια στο θαλάσσιο νερό για ppO2 από 1,2 έως 1,6 bar[2]
ΜΒΛ (σε πόδια) % οξυγόνο
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100
Μέγιστο ppO2 (σε bar) 1,6 1727 847 553 407 319 260 218 187 162 143 127 113 102 92 84 72 63 54 48 42 37 33 29 25 19
1,5 1617 792 517 379 297 242 202 173 150 132 117 104 93 84 77 66 57 49 43 37 33 28 25 22 16
1,4 1507 737 480 352 275 223 187 159 138 121 107 95 85 77 69 59 51 44 38 33 28 24 21 18 13
1,3 1397 682 443 324 253 205 171 145 125 110 97 86 77 69 62 52 45 38 33 28 24 20 17 14 9
1,2 1287 627 407 297 231 187 155 132 113 99 87 77 68 61 55 46 39 33 27 23 19 16 13 11 6

Τα βάθη στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω στο πλησιέστερο πόδι.

Πίνακας ΜΒΛ σε μέτρα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μέγιστο Βάθος Λειτουργίας (ΜΒΛ) σε μέτρα στο θαλάσσιο νερό για ppO2 από 1,2 έως 1,6 bar[2]
ΜΒΛ (σε μέτρα) % οξυγόνο
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100
Μέγιστο ppO2 (σε bar) 1,6 523,3 256,7 167,8 123,3 96,7 78,9 66,2 56,7 49,3 43,3 38,5 34,4 31,0 28,1 25,6 22,0 19,1 16,7 14,6 12,9 11,3 10,0 8,8 7,8 6,0
1,5 490,0 240,0 156,7 115,0 90,0 73,3 61,4 52,5 45,6 40,0 35,5 31,7 28,5 25,7 23,3 20,0 17,3 15,0 13,1 11,4 10,0 8,8 7,6 6,7 5,0
1,4 456,7 223,3 145,6 106,7 83,3 67,8 56,7 48,3 41,9 36,7 32,4 28,9 25,9 23,3 21,1 18,0 15,5 13,3 11,5 10,0 8,7 7,5 6,5 5,6 4,0
1,3 423,3 206,7 134,4 98,3 76,7 62,2 51,9 44,2 38,1 33,3 29,4 26,1 23,3 21,0 18,9 16,0 13,6 11,7 10,0 8,6 7,3 6,3 5,3 4,4 3,0
1,2 390,0 190,0 123,3 90,0 70,0 56,7 47,1 40,0 34,4 30,0 26,4 23,3 20,8 18,6 16,7 14,0 11,8 10,0 8,5 7,1 6,0 5,0 4,1 3,3 2,0

Τα βάθη στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω στο πλησιέστερο πρώτο δεκαδικό του μέτρου.

Περαιτέρω ανάγνωση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  1. 1,0 1,1 1,2 Lang 2001, σελ. 52.
  2. 2,0 2,1 2,2 Lang 2001, σελ. 195.

Πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]