Μετάβαση στο περιεχόμενο

Λειμώνας (μυθολογία)

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Λειμώνας (Λειμών) είναι γνωστός ένας γιος του Τεγεάτη.

Ο Λειμών σκότωσε τον αδελφό του Σκέφρο επειδή νόμιζε ότι ο Σκέφρος τον κατηγορούσε στον θεό Απόλλωνα. Για τον λόγο αυτό η Άρτεμις τόξευσε και σκότωσε τον Λειμώνα. Από τότε, κατά τη διάρκεια της εορτής του «Απόλλωνος Αγυιέως» η ιέρεια της Αρτέμιδας κυνηγούσε ένα νέο, όπως υποτίθεται είχε κυνηγήσει και η θεά τον Λειμώνα. Οι υπόλοιποι γιοί του Τεγεάτη, και άλλοι πατριώτες τους, πήραν το δρόμο της προσφυγιάς, προς την Κρήτη, για να αποφύγουν το διωγμό της ειδωλολατρικής θρησκείας[1].


Πηγή[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969

Αναφορές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  1. Pausanias Perieg., Graeciae descriptio Book 8, chapter 53, section 1, line 2 τοῦτο μὲν δὴ ἐνταῦθά ἐστιν ἐπίγραμμα· τῷ δὲ Ἀπόλλωνι οἱ Τεγεᾶται τῷ Ἀγυιεῖ τὰ ἀγάλματα ἐπ' αἰτίᾳ φασὶν ἱδρύσασθαι τοιᾷδε. Ἀπόλλωνα καὶ Ἄρ- τεμιν ἐπὶ πᾶσαν λέγουσι χώραν τιμωρεῖσθαι τῶν τότε ἀνθρώπων ὅσοι Λητοῦς, ἡνίκα εἶχεν ἐν τῇ γαστρί, πλανωμένης καὶ ἀφικομένης ἐς τὴν γῆν ἐκείνην οὐ- δένα ἐποιήσαντο αὐτῆς λόγον. ὡς δὲ ἄρα καὶ ἐς τὴν Τεγεατῶν ἐληλυθέναι τοὺς θεούς, ἐνταῦθα υἱὸν Τεγε- άτου Σκέφρον προσελθόντα τῷ Ἀπόλλωνι ἐν ἀπορρήτῳ διαλέγεσθαι πρὸς αὐτόν· Λειμὼν δὲ – ἦν δὲ καὶ ὁ Λειμὼν οὗτος Τεγεάτου τῶν παίδων – ὑπονοήσας ἔγκλημα ἔχειν ἐς ἑαυτὸν τὰ ὑπὸ Σκέφρου λεγόμενα, ἀποκτίννυσιν ἐπιδραμὼν τὸν ἀδελφόν. καὶ Λειμῶνα μὲν τοξευθέντα ὑπὸ Ἀρτέμιδος περιῆλθεν αὐτίκα ἡ δίκη τοῦ φόνου· Τεγεάτης δὲ καὶ Μαιρὰ τὸ μὲν παρ- αυτίκα Ἀπόλλωνι καὶ Ἀρτέμιδι θύουσιν, ὕστερον δὲ ἐπιλαβούσης ἀκαρπίας ἰσχυρᾶς ἦλθε μάντευμα ἐκ Δελ- φῶν Σκέφρον θρηνεῖν. καὶ ἄλλα τε ἐν τοῦ Ἀγυιέως τῇ ἑορτῇ δρῶσιν ἐς τιμὴν τοῦ Σκέφρου καὶ ἡ τῆς Ἀρτέμιδος ἱέρεια διώκει τινὰ ἅτε αὐτὴ τὸν Λειμῶνα ἡ Ἄρτεμις. λέγουσι δὲ καὶ ὅσοι Τεγεάτου τῶν παίδων ἐλείποντο, μετοικῆσαι σφᾶς ἑκουσίως ἐς Κρήτην, Κύ-