Κατηγορία:Τάγματα, παρασημοφορήσεις και μετάλλια της Γαλλίας