Κατηγορία:Στρατιωτικές βραβεύσεις και παρασημοφορήσεις της Γαλλίας