Κατηγορία:Ιρανικά πρότυπα συντομογραφίας πολιτικών κομμάτων