Κατηγορία:Πρότυπα συντομογραφίας πολιτικών κομμάτων Μέσης Ανατολής