Ηλεκτροσυστολή

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η ηλεκτροσυστολή (electrostriction) είναι το ηλεκτρομηχανικό φαινόμενο της αλλαγής των διαστάσεων και του σχήματος ενός κρυσταλλικού υλικού (διηλεκτρικού), ως αποτέλεσμα του επαναπροσανατολισμού των πολικών του μορίων, όταν αυτό τοποθετηθεί μέσα σε κάποιο ηλεκτρικό πεδίο. Αποτελεί φαινόμενο δεύτερης τάξης. Παραδείγματα υλικών με έντονο φαινόμενο ηλεκτροσυστολής είναι τα μονοκρυσταλλικά κεραμικά υψηλής διηλεκτρικής σταθερής PMN (lead magnesium niobate), PZN (lead zinc niobate), PMT (lead magnesium titanate), κτλ.

Η ηλεκτροσυστολή δεν θα πρέπει να συγχέεται με το πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο, που είναι διαφορετικό (δεν αποτελεί το ένα αντίστροφο του άλλου, όπως λανθασμένα γράφεται σε κάποιες αναφορές). Και τα δύο φαινόμενα είναι δυνατό να συνυπάρχουν στο ίδιο κρυσταλλικό υλικό, με κάποιο από τα δύο να είναι επικρατέστερο του άλλου.

Το φαινόμενο τυγχάνει ευρείας εκμετάλλευσης σε διάφορες εφαρμογές της ακουστικής (ηλεκτροακουστική, ηλεκτροακουστικοί μορφοτροπείς, βιοϊατρική, κτλ).