Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (European Institute of Public Administration – EIPA) ιδρύθηκε το 1981 και εδρεύει στο Μάαστριχτ (Maastricht, O. L.Vrouweplein 22) της Ολλανδίας. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η παροχή τεχνογνωσίας, μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων, σε λειτουργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπαλλήλους του δημόσιου τομέα των κρατών – μελών της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) υποστηρίζει οικονομικά το Ινστιτούτο μέσω του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ινστιτούτο αποτελείται από τρεις μονάδες με αντικείμενό τους αντίστοιχα (ι) τις τεχνικές λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, (ιι) το ευρωπαϊκό δημόσιο μάνατζμεντ, και (ιιι) τις πολιτικές ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Το αντικείμενο του Ινστιτούτου επικεντρώνεται σε τρεις κατά βάση τομείς: μάθηση και ανάπτυξη, συμβουλευτικές υπηρεσίες και έρευνα.

Το Ινστιτούτο έχει ιδρύσει και τρία εξειδικευμένα κέντρα (ι) στο Λουξεμβούργο, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δικαστών και Δικηγόρων, (ιι) στη Βαρκελόνη, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιφερειών, και (ιιι) στη Βαρσοβία, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για το Δημόσιο Οικονομικό Μάνατζμεντ.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης είναι ανεξάρτητος οργανισμός, ο οποίος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Board of Governors), συγκροτούμενο από εκπροσώπους των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων μελών του Ινστιτούτου. Η καθ’ ημέραν διοίκηση του Ινστιτούτου ανήκει στο Γενικό Διευθυντή, ο οποίος είναι επίσης υπεύθυνος για τη διαμόρφωση και υλοποίηση των πολιτικών του και την εκπροσώπησή του.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σήμερα ο Henning Christophersen , Δανός πολιτικός και πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ στη Γενική Διεύθυνση του Ινστιτούτου προΐσταται η Dr. Marga Proehl, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Σπάγιερ (Speyer) της Γερμανίας και πρώην στέλεχος του Υπουργείου Εσωτερικών της Γερμανίας.

Από το 1989 ως το 1995, Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου είχε χρηματίσει ο Σπύρος Παππάς, πρώην μέλος του Συμβουλίου της Επικρατείας στην Ελλάδα και μετέπειτα (19952001) Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]