Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εκλατινοποίηση των Ασσαμικών

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η εκλατινοποίηση των Ασσαμικών είναι η αντιπροσώπευση της Ασσαμικής γλώσσας στο λατινικό αλφάβητο. Στα ασσαμικά χρησιμοποιούνται διάφοροι τρόποι συστημάτων εκλατινοποίησης.

Σύγκριση εκλατινοποιήσεων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η μεταγραφή στο ΔΦΑ παρέχεται στη δεξιότερη στήλη, αντιπροσωπεύοντας την πιο συνηθισμένη προφορά του γράμματος στα ασσαμικά, μαζί με τις διάφορες εκλατινοποιήσεις που περιγράφονται παραπάνω.

Φωνήεντα και λοιπά γράμματα
Γράμμα Εκλατινοποίηση στο Βίκι Εκλατινοποίηση του Σαγκίρ Συνηθισμένη εκλατινοποίηση συνομιλιών Εκλατινοποίηση του Σαγκίρ 2 IAST ΔΦΑ
ô o o o a [[ɔ]]
অ’ o ó o o’ a’ [[o]]
a a a a ā [[a]]
i i i i i [[i]]
i i i i ī [[i]]
u u u u u [[u]]
u u u u ū [[u]]
ri ri ri ri [[ɹi] / [i]]
ê e e e e [[ɛ]]
এ’ e é e e’ e’ [[e]]
ôi oi oi oi ai [[ɔɪ]]
û ü u u’ o [[ʊ]]
ôu ou ou ou au [[ɔʊ]]
ḥ~– h~– h~– h~– [[h]]~–
ng ng / ŋ ng ng/n’ [[ŋ]]
◌̃ ̃ [[̃]]/–
্য y~– y~– y~– y~– y ποικίλει
্ব b / v ποικίλει
ক্ষ khy , kh khy , kh khy , kh khy , kh kṣ / khy [[kʰ~kkʰ~kʰi]]
জ্ঞ gy, gg gy, gg gy, gg gy, gg [[ɡg~gi]]
শ্র sr sr sr sr śr [[sɹ]/[s]]
Σύμφωνα
Γράμμα Εκλατινοποίηση στο Βίκι Εκλατινοποίηση του Σαγκίρ Συνηθισμένη εκλατινοποίηση συνομιλιών Εκλατινοποίηση του Σαγκίρ 2 IAST ΔΦΑ
k k k k k [[k]]
kh kh kh kh kh [[kʰ]/[x]]
g g g g ɡ [[ɡ]]
gh gh gh gh ɡh [[ɡʱ]]
ng ng / ŋ ng ng / n’ [[ŋ]]
s s s s c [[s]]
s s s s ch [[s]]
z z / j j z / j j [[z]]
zh zh / jh jh zh / jh jh [[zʱ]/[z]]
ñ, – n, – n, – n, – ñ [[n]], –
t t t t [[t]]
th th th th ṭh [[tʰ]]
d d d d [[d]]
ড় r r r r [[ɹ]]
dh dh dh dh ḍh [[dʱ]]
ঢ় rh rh~r~h rh~r~h rh~r~h ṛh [[ʴɦ~ɹ~ɦ]]
n n n n [[n]]
t t t t t [[t]]
th th th th th [[t]]
d d d d d [[d]]
dh dh dh dh dh [[dʱ]]
n n n n n [[n]]
p p p p p [[p]]
ph f / ph f f / ph ph [[ɸ~pʰ~f]]
b b b b b [[b]]
bh v / bh v v / bh bh [[bʱ]]
m m m m m [[m]]
z z / j j z / j y [[z]]
য় y y y y ẏ / y [[e]]/–
r r r r r [[ɹ]]
l l l l l [[l]]
w~– w~– w~b~– w~– v [[w~b~β]]~–
x~s x~s x~s x~s ś [[x~s]]
x~s x~s x~s x~s [[x~s]]
x~s x~s x~s x~s s [[x~s]]
h h h h h [[ɦ]]

Παραδείγματα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει παραδείγματα ασσαμικών λέξεων εκλατινισμένες από τα διάφορα συστήματα που αναφέρονται παραπάνω.

Example words
Ορθογραφία Σημασία WRA SRA CCRA SRA2 IAST IPA
মন μυαλό môn mon mon mon man [[mɔn]]
সাপ φίδι xap xap xap xap sāpa [[xap]]
স্পৰ্শ αγγίζω spôrxô sporxo sporxo sporxo sparśa [/ispɔɹxɔ/]
বিশ্বাস πιστεύω bissax bissax bissax bissax biśvāsa [[bisːax]]
অসমীয়া Ασσαμικά ôxômia oxomia oxomia (axomiya) oxomia asamīyā [[ɔxɔmia]]
তেল λάδι têl tel tel tel tela [[tɛl]]
গ’ল πήγα gol gól gol go’l ɡa’la [[ɡol]]
মে’ Μάιος me me (may) me’ me’ [[me]]
গছ এজোপা ένα (μικρό) δέντρο gôs êzûpa gos ezüpa gos ejupa gos ezu’pa ɡacha ejopā [/ɡɔs ɛzʊpa/]
জ্বৰ πυρετός zôr zor jor zor jvara [[zɔɹ]]
স্বাস্থ্য υγεία saisthô saistho saistho saistho svāsthya [[saɪstʰɔ]]
সংখ্যা αριθμός xôingkha xoingkha  /  xoiŋkha xoingkhya xoingkha/xoin’kha saṁkhyā
[[xɔɪŋkʰa]]
ব্যঞ্জনবৰ্ণ σύμφωνο byônzônbôrnô byonzonborno byonjonborno byonzonborno byañjanabarṇa [/beɔnzɔnbɔɹnɔ/]
ৰাজ্য πολιτεία raizzô raizzo raijyo raizzo rājya [[ɹaɪdʑɔ]]
আত্মহত্যা αυτοκτονία atmôhôitta atmohoitta atmohoitya atmohoitta ātmahatyā [[atmɔɦɔɪtta]]

Παράδειγμα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αυτό είναι ένα παραδειγματικό κείμενο στα Ασσαμικά, προερχόμενο από το Άρθρο 1 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:

Ασσαμικά στο Ασσαμικό αλφάβητο

দফা ১: সকলো মানুহে স্বাধীনভাৱে সমান মৰ্যদা আৰু অধিকাৰৰ সৈতে জন্মগ্ৰহণ কৰে । সকলোৰে বিবেক আৰু বুদ্ধি আছে আৰু সকলোৱে পৰস্পৰ ভ্ৰাতৃত্বৰে আচৰণ কৰিব লাগে ।

Ασσαμικά στην μεταγραφή του Βίκι

Dôpha êk: Xôkôlû manuhê sadhinbhawê xôman môrzôda aru ôdhikarôr xôitê zônmôgrôhôn kôrê. Xihôtôr bibêk aru buddhi asê aru xihôtê pôrôspôr bhratrittôrê asôrôn kôribô lagê.

Ασσαμικά στην Εκλατινοποίηση του Σαγκίρ

Dofa ek: Xokolü manuhe sadhinbhawe xoman morzoda aru odhikaror xoite zonmogrohon kore. Xihotor bibek aru buddhi ase aru xihote porospor bhratrittore asoron koribo lage.

Ασσαμικά στην Εκλατινοποίηση του Σαγκίρ 2

Dofa ek: Xokolu’ manuhe sadhinbhawe xoman morzoda aru odhikaror xoite zonmogrohon kore. Xihotor bibek aru buddhi ase aru xihote porospor bhratrittore asoron koribo lage.

Ασσαμικά στο Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο

[/dɔɸa ɛk | xɔkɔlʊ manuɦɛ sadʱinbʱaβɛ xɔman mɔɪʴdʑɔda aɹu ɔdʱikaɹɔɹ xɔɪtɛ zɔnmɔgɹɔɦɔn kɔɹɛ || xiɦɔtɔɹ bibɛk aɹu buddʱi asɛ aɹu xiɦɔtɛ pɔɹɔspɔɹ bʱɹatɹittɔɹɛ asɔɹɔn kɔɹibɔ lagɛ/]

Ελληνική μετάφραση

Άρθρο 1: Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και στα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση, και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης.

Δείτε επίσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]