Εικονικοποίηση δικτυακών λειτουργιών

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών η Εικονικοποίηση δικτυακών λειτουργιών (Network Function Virtualization, NFV) είναι αρχιτεκτονική δικτύου που χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες εικονικοποίησης για να εξομοιώσει λειτουργίες κόμβων δικτύων σε δομικά στοιχεία που μπορούν να συνδεθούν μαζί για να δημιουργήσουν υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.

Η NFV βασίζεται σε παραδοσιακές τεχνικές εικονικοποίησης υπολογιστών, όπως αυτές χρησιμοποιούνται στην πληροφορική, αλλά εμφανίζει και διαφορές. Μια εικονική λειτουργία δικτύου, ή VNF, μπορεί να αποτελείται από μία ή περισσότερες εικονικές μηχανές που τρέχουν διαφορετικό λογισμικό και διεργασίες, πάνω σε κοινούς εξυπηρετητές, μεταγωγείς και συσκευές αποθήκευσης, ή ακόμα και σε υπολογιστικά νέφη, αντί να χρειάζεται εξειδικευμένες συσκευές για κάθε λειτουργία του δικτύου.

Παραδείγματα δικτυακών λειτουργιών που εικονικοποιούνται είναι εξισορροπητές φόρτου, τείχη προστασίας, συστήματα ανίχνευσης εισβολής και επιταχυντές διαδικτύου.

Λεπτομέρειες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ανάπτυξη προϊόντων στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών παραδοσιακά ακολουθούσε αυστηρά πρότυπα σταθερότητας, συμβατότητας με πρωτόκολλα και ποιότητας[1]. Παρ' όλο που αυτό το μοντέλο κατασκευής λειτούργησε καλά στο παρελθόν, αναμφίβολα οδηγούσε σε μεγάλους κύκλους ανάπτυξης, αργούς ρυθμούς προόδου και εξάρτηση από ιδιόκτητο ή εξειδικευμένο υλικό, π.χ. ολοκληρωμένα κυκλώματα. Ο ανταγωνισμός στο χώρο των επικοινωνιών από ευέλικτους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα στο διαδίκτυο (όπως το Google Talk, το Skype, το Netflix) ανάγκασε τους παρόχους υπηρεσιών να αναζητήσουν τρόπους να αλλάξουν αυτή την κατάσταση.

Ιστορικά στοιχεία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τον Οκτώβριο του 2012, η ομάδα προδιαγραφών "Network Function Virtualization"[2], δημοσίευσε μια λευκή βίβλο σε ένα συνέδριο στο Ντάρμστατ της Γερμανία σχετικά με τη δικτύωση ορισμένη με λογισμικό (SND) και το πρωτόκολλο OpenFlow[3]. Η ομάδα αυτή, μέλος του Ευρωπαϊκού Τηλεπικοινωνιακού Ινστιτούτου Προτύπων, αποτελείτο από εκπροσώπους οργανισμών τηλεπικοινωνιών από την Ευρώπη και άλλα μέρη του κόσμου.[4][5]


Από τη δημοσίευση της λευκής βίβλου, η ομάδα έχει δημιουργήσει αρκετό υλικό με μεγαλύτερες λεπτομέρειες συμπεριλαμβανομένου και ενός πρότυπου ορισμού ορολογίας[6] καθώς και περιπτώσεις χρήσεων που αποτελούν αναφορά για κατασκευαστές και παρόχους υπηρεσιών.

Πλαίσιο λειτουργίας της NFV[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το πλαίσιο λειτουργίας της NFV αποτελείται από 3 βασικά μέρη:[7]

 1. Τις εικονικοποιημένες δικτυακές λειτουργίες (VNFs) οι οποίες είναι υλοποιήσεις σε λογισμικό διάφορων δικτυακών λειτουργιών που μπορούν να αναπτυχθούν πάνω σε υποδομή εικονικοποίησης δικτυακών λειτουργιών (NFVI).
 2. Την υποδομή εικονικοποίησης δικτυακών λειτουργιών που είναι το σύνολο του υλικού και λογισμικού που συνθέτει το περιβάλλον όπου αναπτύσσονται οι VNFs. Η υποδομή NFV μπορεί να εκτείνεται σε περισσότερες από μια τοποθεσίες ενώ το δίκτυο που παρέχει συνδεσιμότητα ανάμεσα σε αυτές τις τοποθεσίες θεωρείται μέρος της υποδομής.
 3. Το πλαίσιο διαχείρισης και ενορχήστρωσης της εικονικοποίησης δικτυακών λειτουργιών (NFV-MANO) που είναι το σύνολο όλων των λειτουργικών μονάδων, των δεδομένων που αυτά χρησιμοποιούν, των σημείων αναφοράς και των διεπαφών μέσω των οποίων αυτές ανταλλάσσουν πληροφορίες με σκοπό τη διαχείριση και την ενορχήστρωση των VNFs και της υποδομής NFV.

Η βασική μονάδα τόσο για την υποδομή NFV όσο και για το NFV-MANO είναι η πλατφόρμα NFV. Από την πλευρά της υποδομής NFV, αυτή αποτελείται από τους εικονικούς και φυσικούς πόρους επεξεργασίας και αποθήκευσης και από λογισμικό εικονικοποίησης. Από την πλευρά του NFV-MANO, η πλατφόρμα NFV αποτελείται από το λογισμικό διαχείρισης και εικονικοποίησης. Η πλατφόρμα NFV υλοποιεί λειτουργίες που την καθιστούν κατάλληλη για χρήση σε τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον, όπως διαχείριση και επίβλεψη των διάφορων συνθετικών της πλατφόρμας, ανάνηψη από σφάλματα και αποτελεσματική ασφάλεια, στοιχεία απαραίτητα για ένα δίκτυο δημόσιας χρήσης.

Πρακτικά θέματα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ένας πάροχος υπηρεσιών που ακολουθεί την NFV αρχιτεκτονική υλοποιεί μια ή περισσότερες εικονικές δικτυακές λειτουργίες, ή VNFs. Μια VNF από μόνη της δεν προσφέρει υποχρεωτικά κάποιο προϊόν ή υπηρεσία στους πελάτες του παρόχου. Για να δημιουργηθούν πιο περίπλοκες υπηρεσίες, χρησιμοποιείται η έννοια της αλυσίδας υπηρεσιών, όπου πολλαπλά VNFs χρησιμοποιούνται στη σειρά για να δώσουν μια υπηρεσία.

Μια άλλη πτυχή της εφαρμογής της NFV είναι η ενορχήστρωση. Για την κατασκευή αξιόπιστων και ολοκληρωμένων υπηρεσίες, η NFV απαιτεί ότι το δίκτυο είναι σε θέση να ξεκινήσει VNFs, να τις παρακολουθεί, να τις επισκευάζει, και (το πιο σημαντικό για έναν πάροχο υπηρεσιών) να χρεώνει για τις υπηρεσίες που παρέχονται. Αυτά τα χαρακτηριστικά, που αναφέρονται ως "επιπέδου-παρόχου" (carrier-grade)[8] χαρακτηριστικά, ανατίθενται σε ένα επίπεδο ενορχήστρωση, ώστε να παρέχει υψηλή διαθεσιμότητα και ασφάλεια, και χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης. Το σημαντικότερο, η ενορχήστρωση του στρώματος πρέπει να είναι σε θέση να διαχειριστεί VNFs ανεξάρτητα από την υποκείμενη τεχνολογία που υλοποιεί η VNF. Για παράδειγμα, ένα σύστημα ενορχήστρωσης πρέπει να είναι σε θέση να διαχειριστεί ένα Firewall VNF από τον κατασκευαστή Χ που τρέχει σε VMware vSphere εξίσου καλά όπως και ένα IMS VNF από τον κατασκευαστή Ψ το οποίο τρέχει στο KVM.

Κατανεμημένη NFV[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η αρχική αντίληψη για την NFV ήταν ότι η ικανότητα εικονικοποίησης θα πρέπει να εφαρμόζεται σε κέντρα δεδομένων. Αυτή η προσέγγιση λειτουργεί σε πολλές, αλλά όχι σε όλες τις – περιπτώσεις. Η NFV προϋποθέτει και τονίζει την ευρύτερη δυνατή ευελιξία ως προς τη φυσική θέση του εικονικοποιημένων λειτουργιών.

Ιδανικά, ως εκ τούτου, εικονικοποιημένες λειτουργίες θα πρέπει να βρίσκεται στο σημείο που είναι η πιο αποτελεσματικές και λιγότερο δαπανηρήές. Αυτό σημαίνει ότι ένας πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να είναι ελεύθερος να αναπτύξει NFV σε όλες τις πιθανές τοποθεσίες, από το κέντρο δεδομένων, στους κόμβους του δικτύου έως και στις εγκαταστάσεις του καταναλωτή. Η προσέγγιση αυτή, που είναι γνωστή ως κατανεμημένη NFV, έχει τονιστεί από την αρχή καθώς η NFV αναπτυσσόταν, και κατέχει εξέχουσα θέση στα τελευταία έγγραφα της ομάδας NFV.[9]

Για ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχουν σαφή πλεονεκτήματα για ένα πάροχο υπηρεσιών αν αναπτύξει εικονικοποιημένες λειτουργίες στις εγκαταστάσεις του πελάτη. Τα πλεονεκτήματα αυτά κυμαίνονται από οικονομικά έως και την απόδοση.[10]

Οφέλη σπονδυλωτής NFV[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του λογισμικού που παρέχουν οι VNFs, οι κατασκευαστές μπορούν να δομήσουν το λογισμικό σε υποσυστήματα και τα υποσυστήματα αυτά να τα παρέχουν εικονικές μηχανές. Αυτά τα υποσυστήματα ονομάζονται VNF Υποσυστήματα (VNFCs). Μια VNF υλοποιείται με ένα ή περισσότερα VNFCs.

Τα VNFCs θα πρέπει γενικά να είναι σε θέση να κλιμακοθούν οριζόντιως και καθέτως. Με το να είναι σε θέση να διαθέσει εύκαμπτο (virtual) Επεξεργαστές σε κάθε VNFC περιπτώσεις, η διαχείριση του δικτύου στρώμα μπορεί κλίμακας (δηλαδή, την κλίμακα κάθετα) το VNFC για να παρέχει την απόδοση/την απόδοση και επεκτασιμότητα προσδοκίες για ένα ενιαίο σύστημα ή μια ενιαία πλατφόρμα. Ομοίως, η διαχείριση του δικτύου στρώμα μπορεί κλίμακας (δηλαδή, κλίμακα οριζόντια) VNFC ενεργοποιώντας πολλές περιπτώσεις τέτοιων VNFC σε πολλαπλές πλατφόρμες και ως εκ τούτου να φτάσει τις επιδόσεις και την αρχιτεκτονική προδιαγραφές, ενώ δεν θέτει σε κίνδυνο την άλλη VNFC λειτουργία σταθερότητες.

Επιπτώσεις στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η NFV έχει αποδειχθεί δημοφιλές πρότυπο από πολύ νωρίς. Οι άμεσες εφαρμογές της είναι πολλές, όπως οι εικονικοποίηση των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, των πλατφόρμων ως υπηρεσία (PaaS), των δικτύων διανομής περιεχομένου (CDN), της σταθερής τηλεφωνίας και του οικιακού εξοπλισμού.[11] Τα πιθανά οφέλη της NFV αναμένεται να είναι σημαντικά. Η εικονικοποίηση των λειτουργιών δικτύου πάνω σε υλικό γενικού σκοπού αναμένεται να μειώσει τα έξοδα κτίσης και τις λειτουργικές δαπάνες, καθώς και το χρόνο δημιουργίας υπηρεσιών και προϊόντων.[12][13] Πολλά σημαντικοί κατασκευαστές εξοπλισμού δικτύου έχουν ανακοίνωσε την υποστήριξη της NFV.[14] Αυτό συνέπεσε με ανακοινώσεις σχετικά με την NFV από μεγάλους προμηθευτές λογισμικού που παρέχουν τις NFV πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται από τους προμηθευτές εξοπλισμού για την κατασκευή των δικών τους NFV προϊόντων.[15][16]

Ωστόσο, για να υλοποιηθούν τα προσδοκώμενα οφέλη της εικονικοποίησης, οι κατασκευαστές δικτυακού εξοπλισμού βελτίωνουν τις τεχνολογίες εικονικοίησης για να ενσωματώσουν τα χαρακτηριστικά "επιπέδου-παρόχου" που απαιτούνται για να επιτευχθεί η υψηλή διαθεσιμότητα, η επεκτασιμότητα, η απόδοση και η αποτελεσματική διαχείριση του δικτύου.[17] Για να ελαχιστοποιήθει το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO), τα χαρακτηριστικά "επιπέδου-παρόχου" πρέπει να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Αυτό απαιτεί από τις NFV λύσεις να κάνουν αποδοτική χρήση των πλεονάζοντων πόρων για την επίτευξη διαθεσιμότητας 99.999%,[18] χωρίς συμβιβασμούς στις συνεπείς επιδόσεις.

Η NFV πλατφόρμα είναι η βάση για την επίτευξη αποτελεσματικών NFV λύσεων "επιπέδου-παρόχου".[19] Είναι μια πλατφόρμα λογισμικού που εκτελείται σε τυπικό υλικό πολλαπλών πυρήνων και κατασκευάστηκε με τη χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα που ενσωματώνει χαρακτηριστικά "επιπέδου-παρόχου". Η NFV πλατφόρμα είναι υπεύθυνη για τη δυναμική ανακατανομή VNFs λόγω σφαλμάτων και αλλαγών στην κίνηση του δικτύου, και ως εκ τούτου, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη υψηλής διαθεσιμότητας. Υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες σε εξέλιξη για να καθορίσουν, να ευθυγραμμίσουν και να προωθήσουν NFV δυνατότητες "επιπέδου-παρόχου" όπως τα ETSI NFV Proof of Concept,[20] ATIS[21], Open Platform for NFV,[22] το Carrier Network Virtualization Awards[23] και διάφορα οικοσυστήματα κατασκευαστών.[24]

Ο εικονικός μεταγωγέας (vSwitch), ένα βασικό συστατικό των NFV πλατφορμών, είναι υπεύθυνος για την παροχή συνδεσιμότητας μεταξύ των εικονικών μηχανών αλλά και μεταξύ των εικονικών μηχανών και του εξωτερικό δίκτυο. Η απόδοση του καθορίζει τόσο το εύρος ζώνης των VNFs όσο και το κόστος και την αποτελεσματικότητα των NFV λύσεων. Η τυπική απόδοση του Open vSwitchs (OVS) έχει αδυναμίες που πρέπει να επιλυθούν για να καλύψει τις ανάγκες της υποδομής NFV.[25] Σημαντικές βελτιώσεις στην απόδοση έχουν αναφέρθεί από κατασκευαστές NFV τόσο για το OVS όσο και για την Επιταχυνόμενη Open vSwitch (AVS) έκδοση.[26][27]

Επίσης η εικονικοποίηση αλλάζει τον τρόπο που η διαθεσιμότητα καθορίζεται, μετράται και επιτυγχάνεται σε NFV λύσεις. Καθώς VNFs αντικαθιστούν τις παραδοσιακές λειτουργίες, υπάρχει μια μετατόπιση από διαθεσιμότητα που βασίζεται σε πλεονάζοντα εξοπλισμό σε διαθεσιμότητα βασισμένη σε πλαονάζουσες υπηρεσίες και λογισμικό.[28][29] Η εικονικοποίηση λειτουργιών δικτύου σπάει τη σύζευξη με ειδικό εξοπλισμό, ως εκ τούτου, η διαθεσιμότητα ορίζεται από τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι VNFs. Επειδή η NFV τεχνολογία μπορεί να εικονικοποιήσει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών δικτύων, το καθένα με τη δική του απίτηση διαθεσιμότητας, οι NFV πλατφόρμες θα πρέπει να υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών σε ανοχή ελαττωμάτων. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει στους παρόχους τηλεπικοινωνιών για να βελτιστοποιήσουν τις NFV λύσεις για να καλύψουν κάθε απαίτηση διαθεσιμότητας.

Διαχείριση και ενορχήστρωση (MANO)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο ETSI έχει ήδη προτείνει ένα σημαντικό μέρος του ελέγχου των NFV να γίνεται μέσω αυτοματοποίησης και ενορχήστρωσης. Έχει δημιουργηθεί μια ξεχωριστή ομάδα για την διαχείρηση και την ενορχήστρωση εντός της ομάδας NFV η οποία περιγράφει πώς θα πρέπει να ελέγχεται η μεγάλη ευελιξία που προσφέρει η αρχιτεκτονική αυτή.[30]

Πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 1. "How Low-Cost Telecom Killed Five 9s in Cloud Computing". wired.com.
 2. "Network Functions Virtualisation".
 3. "Network Functions Virtualisation— Introductory White Paper" (PDF).
 4. Ray Le Maistre (22 October 2012).
 5. "Latest Agenda at SDN & OpenFlow World Congress".
 6. Mulligan, Ultan.
 7. Network-Functions Virtualization (NFV) Proofs of Concept; Framework, GS NFV-PER 002 v1.1.1 (2013-10),
 8. Don’t Confuse ‘High Availability’ with Carrier Grade Αρχειοθετήθηκε 2017-07-03 στο Wayback Machine., Embedded Community, Charlie Ashton, April, 2014
 9. Tom Nolle (18 September 2013).
 10. Carol Wilson (3 October 2013).
 11. Network Functions Virtualization (NFV) Use Cases, ETSI GS NFV 001 v1.1.1 (2013-10)
 12. What’s NFV – Network Functions Virtualization?, SDN Central
 13. Carrier Network Virtualization Αρχειοθετήθηκε 2013-10-31 στο Wayback Machine., ETSI news
 14. "Openwave Exec Discusses the Benefits, Challenges of NFV & SDN" Αρχειοθετήθηκε 2016-03-03 στο Wayback Machine..
 15. Middleware[νεκρός σύνδεσμος] for the NFV Generation, Service, Lee Doyle
 16. Wind River Launches NFV Ecosystem Program with Five Industry Leaders, PCC Mobile Broadband, Ray Sharma
 17. 'Carrier-Grade Reliability—A “Must-Have” for NFV Success', Electronic Design, Charlie Ashton, January 2015
 18. '5 must-have attributes Αρχειοθετήθηκε 2015-05-26 στο Wayback Machine. of an NFV platform', Techzine, Alcatel-Lucent, Andreas Lemke, November 2014
 19. 'Why Service Providers Need an NFV Platform' Αρχειοθετήθηκε 2015-05-26 στο Wayback Machine., Intel Strategic paper
 20. NFV Proof of Concept
 21. 'New NFV Forum Focused on Interoperability', Light Reading, Carol Wilson, September 16, 2015
 22. OPNFV, Linux Foundation Collaborative Projects Foundation webpage
 23. Carrier Network Virtualization Awards Αρχειοθετήθηκε 2015-06-07 στο Wayback Machine. 2014, December 2015
 24. 'Wind River’s Ecosystemic Solution to NFV and Orchestration', CIMI Corporation Public Blog, Tom Nolle, June 2014
 25. 'Accelerating Open vSwitch Αρχειοθετήθηκε 2015-05-19 στο Wayback Machine. to "Ludicruos Speed", Network Heresy: Tales of the network reformation, Justin D Pettit, November 13, 2014
 26. 'Wind River Delivers Breakthrough Performance for Accelerated vSwitch Αρχειοθετήθηκε 2016-04-24 στο Wayback Machine. Optimized for NFV' Wind River News Room, May, 2014
 27. '6WIND Announces Open vSwitch Acceleration for Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform', PRweb, April, 2014
 28. 'NETWORK FUNCTIONS VIRTUALIZATION CHALLENGES AND SOLUTIONS', TMCNET webpage, Alcalet-Lucent Strategic paper
 29. 'NFV: The Myth of Application-Level High Availability Αρχειοθετήθηκε 2015-10-05 στο Wayback Machine.', Wind River White Paper, May 2015
 30. Mano at network-functions-virtualization.com

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]