Χρήστης:Dmtrs32/πρόχειρο: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ετικέτα: Αναιρέθηκε
Μόλις ένα BCR (υποδοχέας Β κυττάρων) δεσμεύσει ένα αντιγόνο TD, το αντιγόνο μεταφέρεται στο Β κύτταρο μέσω ενδοκυττάρωσης από υποδοχείς, υποβάθμισης και παρουσίασης στα Τ κύτταρα ως πεπτιδικά τεμάχια σε σύμπλοκο με MHC (μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας)-II μόρια στην κυτταρική μεμβράνη.<ref>{{Cite journal|title = Pathways of Antigen Processing|journal = Annual Review of Immunology|date = 2013-01-01|pmc = 4026165|pmid = 23298205|pages = 443–473|volume = 31|issue = 1|doi = 10.1146/annurev-immunol-032712-095910|first1 = Janice S.|last1 = Blum|first2 = Pamela A.|last2 = Wearsch|first3 = Peter|last3 = Cresswell}}</ref> Τα βοηθητικά Τ κύτταρα (T<sub>H</sub>), συνήθως θυλακοειδή βοηθητικά Τ κύτταρα (T<sub>FH</sub>) αναγνωρίζουν και δεσμεύουν αυτά τα σύμπλοκα MHC-II-πεπτιδίου μέσω των υποδοχέων Τ κυττάρων (TCR).<ref name=":9">{{Cite journal|title = A brief history of T cell help to B cells|journal = Nature Reviews Immunology|date = 2015-01-01|pmc = 4414089|pmid = 25677493|volume = 15|issue = 3|pages = 185–9|doi = 10.1038/nri3803|first = Shane|last = Crotty}}</ref> Μετά τη δέσμευση του TCR-MHC-II-πεπτιδίου, τα Τ κύτταρα εκφράζουν την επιφανειακή πρωτεΐνη CD40L καθώς και κυτοκίνες όπως IL-4 και IL-21.<ref name=":9" /> Το CD40L χρησιμεύει ως απαραίτητος συνδιεγερτικός παράγοντας για την ενεργοποίηση των Β κυττάρων συνδέοντας τον υποδοχέα της επιφάνειας των Β κυττάρων CD40, ο οποίος προάγει τον πολλαπλασιασμό των Β κυττάρων, την εναλλαγή τάξης της ανοσοσφαιρίνης, και τη σωματική υπερμετάλλαξη και διατηρεί την ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση των Τ κυττάρων.<ref name=":0" /> Οι προερχόμενες κυτοκίνες από τα Τ κύτταρα που δεσμεύονται από τους υποδοχείς κυτοκινών των Β κυττάρων προάγουν επίσης τον πολλαπλασιασμό των Β κυττάρων, την αλλαγή τάξης ανοσοσφαιρίνης και τη σωματική υπερμετάλλαξη, καθώς και τη διαφοροποίηση.<ref name=":9" /> Αφού τα κύτταρα Β λάβουν αυτά τα σήματα, θεωρούνται ενεργοποιημένα.<ref name=":9" /> [[File:T-dependent B cell activation.png|thumb|Τ-εξαρτώμενη ενεργοποίηση Β κυττάρων]]
 
Μόλις ενεργοποιηθούν, τα Β κύτταρα συμμετέχουν σε μια διαδικασία διαφοροποίησης δύο σταδίων που αποδίδει τόσο βραχύβιους πλασμαβλάστες βραχείας διάρκειας για άμεση προστασία όσο και μακροχρόνιαμακρόβια κύτταρα πλάσματοςπλασματοκύτταρα και Β κύτταρα μνήμης για επίμονημόνιμη προστασία.<ref name=":8" /> Το πρώτο βήμα, γνωστό ως εξωθυλακική απόκριση, συμβαίνει έξω από τα λεμφοειδή ωοθυλάκια, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται στο SLO.
DuringThe thisfirst step, activatedknown Bas cellsthe extrafollicular proliferateresponse, mayoccurs undergooutside immunoglobulinlymphoid classfollicles switchingbut still in the SLO (δευτερογενές λεμφοειδές όργανο).<ref name=":8" /> Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου τα ενεργοποιημένα Β κύτταρα πολλαπλασιάζονται, andμπορεί differentiateνα intoυποστούν plasmablastsαλλαγή thatτάξης produceανοσοσφαιρίνης earlyκαι να διαφοροποιηθούν σε πλασμαβλάστες που παράγουν πρώιμα, weakασθενή antibodiesαντισώματα mostlyκυρίως ofτης classκατηγορίας IgM.<ref>{{Cite journal|title = Extrafollicular antibody responses|journal = Immunological Reviews|date = 2003-08-01|issn = 0105-2896|pmid = 12846803|pages = 8–18|volume = 194|first1 = Ian C. M.|last1 = MacLennan|first2 = Kai-Michael|last2 = Toellner|first3 = Adam F.|last3 = Cunningham|first4 = Karine|last4 = Serre|first5 = Daniel M.-Y.|last5 = Sze|first6 = Elina|last6 = Zúñiga|first7 = Matthew C.|last7 = Cook|first8 = Carola G.|last8 = Vinuesa|doi=10.1034/j.1600-065x.2003.00058.x}}</ref> Το δεύτερο βήμα αποτελείται από ενεργοποιημένα Β κύτταρα που εισέρχονται σε ένα λεμφοειδές ωοθυλάκιο και σχηματίζουν ένα [[Germinalβλαστικό center |κέντρο (germinal center (GC)]]), το οποίο είναι ένα εξειδικευμένο μικροπεριβάλλον όπου τα Β κύτταρα υφίστανται εκτεταμένο πολλαπλασιασμό, αλλαγή τάξης ανοσοσφαιρίνης και [[ωρίμανση συγγένειας] ] που κατευθύνεται από σωματική υπερμετάλλαξη.<ref name=":10">{{Cite journal|title = Germinal center selection and the development of memory B and plasma cells|journal = Immunological Reviews|date = 2012-05-01|issn = 1600-065X|pmid = 22500831|pages = 52–63|volume = 247|issue = 1|doi = 10.1111/j.1600-065X.2012.01124.x|first1 = Mark J.|last1 = Shlomchik|first2 = Florian|last2 = Weisel|url = https://zenodo.org/record/1064236}}</ref>
Once activated, B cells participate in a two-step differentiation process that yields both short-lived plasmablasts for immediate protection and long-lived plasma cells and memory B cells for persistent protection.<ref name=":8" /> Το πρώτο βήμα, γνωστό ως εξωθυλακική απόκριση, συμβαίνει έξω από τα λεμφοειδή ωοθυλάκια, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται στο SLO.
TheseΑυτές processesοι areδιεργασίες facilitatedδιευκολύνονται byαπό Tτα Τ<sub>FH</sub> cellsκύτταρα withinεντός theτου GC andκαι generateπαράγουν bothτόσο highΒ-affinityκύτταρα memoryμνήμης Bυψηλής cellsσυγγένειας andόσο long-livedκαι plasmaμακροχρόνια cellsπλασματοκύτταρα.<ref name=":8" /> Τα κύτταρα πλάσματοςπλασματοκύτταρα που προκύπτουν εκκρίνουν μεγάλες ποσότητες αντισώματος και είτε παραμένουν εντός της SLO είτε, προτιμότερα, μεταναστεύουν στον μυελό των οστών.<ref name=":10" />
The first step, known as the extrafollicular response, occurs outside lymphoid follicles but still in the SLO.<ref name=":8" /> Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου τα ενεργοποιημένα Β κύτταρα πολλαπλασιάζονται, μπορεί να υποστούν αλλαγή τάξης ανοσοσφαιρίνης και να διαφοροποιηθούν σε πλασμαβλάστες που παράγουν πρώιμα, ασθενή αντισώματα κυρίως της κατηγορίας IgM.
During this step activated B cells proliferate, may undergo immunoglobulin class switching, and differentiate into plasmablasts that produce early, weak antibodies mostly of class IgM.<ref>{{Cite journal|title = Extrafollicular antibody responses|journal = Immunological Reviews|date = 2003-08-01|issn = 0105-2896|pmid = 12846803|pages = 8–18|volume = 194|first1 = Ian C. M.|last1 = MacLennan|first2 = Kai-Michael|last2 = Toellner|first3 = Adam F.|last3 = Cunningham|first4 = Karine|last4 = Serre|first5 = Daniel M.-Y.|last5 = Sze|first6 = Elina|last6 = Zúñiga|first7 = Matthew C.|last7 = Cook|first8 = Carola G.|last8 = Vinuesa|doi=10.1034/j.1600-065x.2003.00058.x}}</ref> Το δεύτερο βήμα αποτελείται από ενεργοποιημένα Β κύτταρα που εισέρχονται σε ένα λεμφοειδές ωοθυλάκιο και σχηματίζουν ένα [[Germinal center | germinal center (GC)]], το οποίο είναι ένα εξειδικευμένο μικροπεριβάλλον όπου τα Β κύτταρα υφίστανται εκτεταμένο πολλαπλασιασμό, αλλαγή τάξης ανοσοσφαιρίνης και [[ωρίμανση συγγένειας] ] που κατευθύνεται από σωματική υπερμετάλλαξη.
The second step consists of activated B cells entering a lymphoid follicle and forming a [[Germinal center|germinal center (GC)]], which is a specialized microenvironment where B cells undergo extensive proliferation, immunoglobulin class switching, and [[affinity maturation]] directed by somatic hypermutation.<ref name=":10">{{Cite journal|title = Germinal center selection and the development of memory B and plasma cells|journal = Immunological Reviews|date = 2012-05-01|issn = 1600-065X|pmid = 22500831|pages = 52–63|volume = 247|issue = 1|doi = 10.1111/j.1600-065X.2012.01124.x|first1 = Mark J.|last1 = Shlomchik|first2 = Florian|last2 = Weisel|url = https://zenodo.org/record/1064236}}</ref>
Αυτές οι διεργασίες διευκολύνονται από τα Τ <sub> FH </sub> κύτταρα εντός του GC και παράγουν τόσο Β-κύτταρα μνήμης υψηλής συγγένειας όσο και μακροχρόνια κύτταρα πλάσματος.
These processes are facilitated by T<sub>FH</sub> cells within the GC and generate both high-affinity memory B cells and long-lived plasma cells.<ref name=":8" /> Τα κύτταρα πλάσματος που προκύπτουν εκκρίνουν μεγάλες ποσότητες αντισώματος και είτε παραμένουν εντός της SLO είτε, προτιμότερα, μεταναστεύουν στον μυελό των οστών.
Resultant plasma cells secrete large amounts of antibody and either stay within the SLO or, more preferentially, migrate to bone marrow.<ref name=":10" />
 
===Ενεργοποίηση ανεξάρτητη από Τ κύτταρα T cell-independent activation===

Μενού πλοήγησης