Μετάβαση στο περιεχόμενο

Διάκριση σημαίας

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο όρος Διάκριση σημαίας (flag discrimination) αποτελεί διεθνή ναυτιλιακό όρο.

Σύμφωνα με ορισμό που έχει δοθεί από τον ΟΟΣΑ: Ως "Διάκριση σημαίας" χαρακτηρίζεται κάθε πράξη εκ μέρους οποιουδήποτε κράτους, που περιορίζει την ελευθερία του εμπορίου και η οποία έχει σαν συνέπεια να μη μπορεί να γίνει ελεύθερη επιλογή πλοίου με το οποίο θα μπορούσε να μεταφερθεί ένα εμπόρευμα ή φορτίο από τον φορτωτή, που δικαιούται σ΄ αυτό, αλλά μετά από κρατική παρέμβαση τα εμπορεύματα υποχρεωτικά να φορτώνονται μόνο σε πλοία που φέρουν τη σημαία του κράτους.

Τα μέτρα διάκρισης σημαίας διακρίνονται σε άμεσα και σε έμεσα.

Α. Άμεσα μέτρα διάκρισης σημαίας: Αυτά διακρίνονται σε τρεις επιμέρους κατηγορίες:

  1. Στα "καθ΄ ολοκληρίαν": Που υπαγορεύουν υποχρεωτική φόρτωση μόνο με πλοία της σημαίας του κράτους.
  2. Στα "φίφτυ-φίφτυ": (δηλαδή ανά 50%) Που μετά από διμερείς συμβάσεις η κατανομή των φορτώσεων είναι 50% του φορτίου υποχρεωτικά σε πλοία σημαίας του κράτους και το υπόλοιπο 50% σε ελεύθερη επιλογή πλοίων, και
  3. Στα "φόρτυ-φόρτυ-τουέντυ" (δηλαδή 40%-40%-20%) όπου στα πλοία της κάθε συμβαλλόμενης Χώρας φορτώνονται ανά 40% εκ του συνόλου του εμπορεύματος και το υπόλοιπο 20% αυτού σε ελεύθερη επιλογή πλοίων.

Β. Έμμεσα μέτρα διάκρισης σημαίας: Που αφορούν ιδιαίτερα οικονομικά κυρίως μέτρα όπως χορήγηση αδειών εισαγωγής ή εξαγωγής αγαθών, (υπό τον όρο της μεταφοράς τους με πλοία σημαίας του κράτους), χορήγηση κρατικών πιστώσεων, (σε περιπτώσεις χρησιμοποίησης αυτών των πλοίων), παροχές άλλων προνομίων ή απαλλαγών (υπό ίδια παραπάνω περίπτωση) κ. ά.

Γεγονός πάντως είναι πως η πολιτική αυτή, της διάκρισης σημαίας, έχει ως συνέπεια να νοθεύεται ο ελεύθερος ναυτιλιακός ανταγωνισμός γι΄ αυτό και έχει καταδικασθεί κατ΄ επανάληψη από τον ΟΟΣΑ καθώς και από τις παραδοσιακές ναυτιλιακές Xώρες (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα).

Σήμερα (κατά περιπτώσεις) διάκριση σημαίας εφαρμόζουν οι ΗΠΑ, κράτη της Λατινικής Αμερικής, όπως η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Χιλή, η Κολομβία κ.ά., κράτη του Αραβικού Συνδέσμου, όπως η Αίγυπτος και το Μαρόκο, κράτη της Άπω Ανατολής, όπως οι Φιλιππίνες, η Βόρειος Κορέα, η Ινδονησία, και παλαιότερα τα κράτη του λεγόμενου ανατολικού συνασπισμού.