Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βοήθεια:Εικόνες

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Συχνά υπάρχει ανάγκη σε μία σελίδα να προστεθεί μία εικόνα ή ένα διάγραμμα που βοηθάει στην βαθύτερη κατανόηση ή στην οπτικοποίηση του θέματος. Είναι εξαιρετικά απλό να προσθέσετε μία εικόνα στο λήμμα σας, αρκεί αυτή να υπάρχει στον διακομιστή.

Για οδηγίες επιφόρτωσης εικόνας στο διακομιστή της Βικιπαίδειας, δείτε τον αντίστοιχο οδηγό. Για Πηγές εικόνων ελεύθερης χρήσης δείτε την αντίστοιχη σελίδα.


Αυτή η σελίδα εξηγεί τη σύνταξη εικόνας κατά την επεξεργασία του wiki. Εσείς ή κάποιος άλλος χρήστης πρέπει συνήθως να έχετε ανεβάσει μια εικόνα για να μπορέσετε να τη χρησιμοποιήσετε σε μια σελίδα.

Οι εικόνες που είναι αποθηκευμένες σε έναν διακομιστή MediaWiki συνήθως αποδίδονται χρησιμοποιώντας το πρόθεμα χώρου ονομάτων File: (αλλά το πρόθεμα χώρου ονομάτων παλαιού τύπου Image: εξακολουθεί να υποστηρίζεται ως συνώνυμο) ως στόχο μιας σύνδεσης MediaWiki. Το εναλλακτικό πρόθεμα χώρου ονομάτων Media: μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για αναφορά στο αρχικό περιεχόμενο του αρχείου πολυμέσων (για απόδοση ή λήψη του ξεχωριστά, από οποιαδήποτε σελίδα του MediaWiki).

Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων για εικόνες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι ακόλουθες μορφές αρχείων υποστηρίζονται από προεπιλογή:

 • .jpg ή .jpeg - ικόνα bitmap συμπιεσμένη σε τυπική μορφή JPEG (αυτή η μορφή με απώλειες είναι πιο κατάλληλη για φωτογραφίες).
 • .png - εικόνα bitmap σε μορφή Portable Network Graphics (καθορίζεται από την W3 Consortium).
 • .gif - εικόνα bitmap στο παλαιού τύπου Graphics Interchange Format.

Άλλες μορφές που χρησιμοποιούνται στο Wikimedia και συνήθως ενεργοποιούνται αλλού (μπορεί να απαιτούν επιπλέον ρυθμίσεις πέρα ​​από αυτό που είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή):

 • .svg - κλιμακούμενη εικόνα σε μορφή Scalable Vector Graphics (καθορίζεται από την 'W3 Consortium). Δείτε Manual:Image Administration#SVG.
 • .tiff - Μορφή εικόνας με ετικέτα. Συχνά χρησιμοποιείται για αρχειακές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης. Χρησιμοποιείται συχνά με το Extension:PagedTiffHandler.
 • .ogg, .oga, .ogv - Πολυμέσα Ogg (ήχος ή βίντεο). Δεν είναι μορφή εικόνας, αλλά αντιμετωπίζεται παρόμοια. Χρησιμοποιείται συχνά με το Extension:TimedMediaHandler
 • .pdf - πολυσέλιδα έγγραφα σε μορφή Portable Document Format (αρχικά προσδιορίστηκε από την Adobe). Συχνά χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το Extension:PdfHandler
 • .djvu - πολυσέλιδα έγγραφα bitmap σε μορφή DejaVu (συχνά, σαρώσεις βιβλίων). Δείτε το to use DjVu with MediaWiki Manual:How to use DjVu with MediaWiki
  Μόνο μία σελίδα ενός αρχείου .pdf ή ενός .djvu εμφανίζεται κάθε φορά.

Ενδέχεται να υποστηρίζονται άλλοι τύποι μέσων, αλλά ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ενσωματωμένη εμφάνιση τους.

Απόδοση μιας μεμονωμένης εικόνας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σύνταξη[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η πλήρης σύνταξη για την εμφάνιση μιας εικόνας είναι:

[[File:filename.extension|options|caption]]

όπου οι options μπορεί να είναι κενές ή να περιέχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες πεζές λέξεις, διαχωρισμένες με κάθετες (|):

 • Επιλογή μορφοποίησης: border, και ένα από frameless, frameframed), ή thumbthumbnail). Note: border can be used in combination with frameless but will be ignored if used with one of the other options.
  Ελέγχει τον τρόπο μορφοποίησης και ενσωμάτωσης της εικόνας που αποδίδεται στην υπόλοιπη σελίδα.
 • Επιλογή 'αλλαγής μεγέθους: ένα από
  • '{πλάτος}px — Αλλάζει το μέγεθος της εικόνας ώστε να χωράει στο δεδομένο μέγιστο πλάτος σε pixel, χωρίς να περιορίζει το ύψος της. (Υποστηρίζονται μόνο τιμές εικονοστοιχείων ακέραιου αριθμού. Ένας χαρακτήρας διαστήματος μεταξύ της τιμής του πλάτους και του "px" είναι επιτρεπτός.)
  • x{ύψος}px — Αλλάζει το μέγεθος της εικόνας ώστε να χωράει στο δεδομένο μέγιστο ύψος σε pixel, χωρίς να περιορίζει το πλάτος της. Υποστηρίζονται μόνο τιμές εικονοστοιχείων ακέραιου αριθμού. Ένας χαρακτήρας διαστήματος μεταξύ της τιμής του ύψους και του "px" είναι επιτρεπτός.
  • {πλάτος}x{ύψος}px — Αλλάζει το μέγεθος της εικόνας ώστε να ταιριάζει στο δεδομένο πλάτος και ύψος σε pixel. Υποστηρίζονται μόνο τιμές εικονοστοιχείων ακέραιου αριθμού. Ένας χαρακτήρας διαστήματος μεταξύ της τιμής του πλάτους και του "px" είναι επιτρεπτός.
  • upright — Αλλάζει το μέγεθος μιας εικόνας ώστε να χωράει σε λογικές διαστάσεις, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη (κατάλληλο για εικόνες των οποίων το ύψος είναι μεγαλύτερο από το πλάτος). Η ρύθμιση |upright=1.0| θα εμφανίσει την εικόνα στο προεπιλεγμένο πλάτος εικόνας του χρήστη. |upright=2.0| θα εμφανίσει την εικόνα στο διπλάσιο του προεπιλεγμένου πλάτους του χρήστη.
  Η εικόνα θα διατηρεί πάντα την αναλογία διαστάσεων της.
  Οι εικόνες σε μη κλιμακωτούς τύπους μέσων μπορούν να μειωθούν σε μέγεθος, αλλά όχι να αυξηθούν. π.χ., οι εικόνες bitmap δεν μπορούν να μεγεθυνθούν.
  Η ρύθμιση upright δεν απαιτεί σύμβολο ίσον, δηλαδή |upright 2.0| λειτουργεί το ίδιο με το |upright=2.0|.
  Όταν χρησιμοποιείται χωρίς τιμή ή σύμβολο ίσου (π.χ., |upright|), ορίζεται από προεπιλογή |upright=0.75| (αν και |upright=| είναι το ίδιο με το |upright=1.0|)
  Το προεπιλεγμένο μέγιστο μέγεθος εξαρτάται από τη μορφή και τις εσωτερικές διαστάσεις της εικόνας (ανάλογα με τον τύπο του πολυμέσου).
 • Επιλογή οριζόντιας στοίχισης: ένα από left, right, center, none. Εάν υπάρχουν πολλές από αυτές τις επιλογές, θα χρησιμοποιηθεί μόνο η πρώτη
  Ελέγχει την οριζόντια στοίχιση (και τα στυλ inline/block ή float) της εικόνας μέσα σε ένα κείμενο (χωρίς προεπιλεγμένη τιμή).
 • Επιλογή κάθετης στοίχισης option: μία από baseline, sub, super, top, text-top, middle, bottom, text-bottom
  Ελέγχει την κατακόρυφη στοίχιση μιας μη αιωρούμενης ενσωματωμένης εικόνας με το κείμενο πριν ή μετά την εικόνα και στο ίδιο μπλοκ (η προεπιλεγμένη κατακόρυφη στοίχιση είναι η middle).
 • Επιλογή 'συνδέσμου: ένα από
  • link={target} Επιτρέπει την αλλαγή του στόχου (σε έναν αυθαίρετο τίτλο σελίδας ή URL) του συνδέσμου που δημιουργείται, που μπορεί να ενεργοποιηθεί στην επιφάνεια της εικόνας που αποδίδεται. π.χ. [[File:Example.jpg|20px|link=http://www.wikipedia.org]] αποδίδεται ως (εξωτερικός σύνδεσμος), ή [[File:Example.jpg|20px|link=MediaWiki]] αποδίδεται ως (εσωτερικός σύνδεσμος).
  • link= (με κενή τιμή) — ((MediaWiki 1.14+)) Εμφανίζει μια εικόνα χωρίς ενεργοποιήσιμο σύνδεσμο. πχ [[File:Example.jpg|20px|link=]] αποδίδεται ως .
  Εάν υπάρχει ένας χαρακτήρας διαστήματος μεταξύ link και του συμβόλου ίσου, η δήλωση συνδέσμου αντιμετωπίζεται ως λεζάντα.
  Η συμπερίληψη ορισμένων ισοδύναμων χαρακτήρων HTML, όπως %22 για ", μπορεί να προκαλέσει την αντιμετώπιση της δήλωσης συνδέσμου ως λεζάντα (δείτε phabricator:T306216).
  ! για MW 1.24 και παλιότερα: Εάν ορίσετε |link=|
(κενό), τότε δεν θα αποδοθεί title. (Βλ. phabricator:T23454.)
 • Άλλες συγκεκριμένες επιλογές:
  • alt={εναλλακτικό κείμενο} — (MediaWiki 1.14+) Καθορίζει το εναλλακτικό κείμενο (αντιστοιχεί στην παράμετρο HTML alt="..." του στοιχείου <img /> που δημιουργείται) μιας εικόνας που θα αποδοθεί εάν είτε η αναφερόμενη εικόνα δεν μπορεί να ληφθεί και να προβληθεί ή εάν το μέσο υποστήριξης πρέπει να χρησιμοποιεί το εναλλακτικό κείμενο περιγραφής (π.χ. όταν χρησιμοποιείται συσκευή ανάγνωσης Braille ή με επιλογές προσβασιμότητας που ορίζονται από τον χρήστη στο πρόγραμμα περιήγησής του).
  Εάν υπάρχει ένας χαρακτήρας διαστήματος μεταξύ alt και του συμβόλου ίσου, η δήλωση alt αντιμετωπίζεται ως λεζάντα.
  • page={αριθμός} — Εμφανίζει τον ορισμένο αριθμό σελίδας (προς το παρόν ισχύει μόνο όταν εμφανίζεται ένα αρχείο .djvu ή .pdf).
  • class={html class} — (MediaWiki 1.20+) Καθορίζει κλάσεις (αντιστοιχεί στην παράμετρο HTML class="..." του δημιουργημένου στοιχείου <img />).
  • lang={κωδικός γλώσσας} — (MediaWiki 1.22+) Για αρχεία SVG που περιέχουν δηλώσεις <switch> που διαφέρουν σε ένα attributesystemLanguage, επιλέγει σε ποια γλώσσα θα αποδοθεί το αρχείο. Η προεπιλογή είναι η γλώσσα σελίδας (προεπιλογή στην προεπιλεγμένη γλώσσα εγχειρήματος στα περισσότερα εγχειρήματα).

Εάν μια παράμετρος δεν ταιριάζει με καμία από τις άλλες δυνατότητες, θεωρείται ότι είναι το κείμενο της λεζάντας. Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία συμβολοσειρές χωρίς παραμέτρους, η τελική συμβολοσειρά χωρίς παραμέτρους θα χρησιμοποιηθεί ως λεζάντα. Το κείμενο λεζάντας εμφανίζεται κάτω από την εικόνα σε μορφές thumb' και frame ή ως κείμενο tooltip σε οποιαδήποτε άλλη μορφή. Το κείμενο λεζάντας που εμφανίζεται στις μορφές thumb και frame μπορεί να περιέχει συνδέσμους wiki και άλλη μορφοποίηση. Οι επεκτάσεις του MediaWiki μπορούν να προσθέσουν πρόσθετες επιλογές.

Εάν δεν έχει καθοριστεί το "alt" και παρέχεται λεζάντα, το εναλλακτικό κείμενο θα δημιουργηθεί αυτόματα από τη λεζάντα, χωρίς μορφοποίηση, εκτός εάν βρίσκεται σε λειτουργία thumb ή frame, καθώς σε αυτήν την περίπτωση η λεζάντα είναι ήδη αναγνώσιμη από τους αναγνώστες οθόνης.

[[#ref_Η πραγματική προεπιλεγμένη συμπεριφορά είναι η εμφάνιση του αρχείου πολυμέσου στο πλήρες μέγεθός του. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα απόκρισης εάν το πλάτος του αρχείου είναι μεγαλύτερο από τη σελίδα. Δείτε το Task phab:T113101 για περισσότερες λεπτομέρειες.|^]]

Μορφή[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την επίδραση όλων των διαθέσιμων μορφών.

Όταν το ύψος μιας εικόνας σε μικρογραφία είναι μεγαλύτερο από το πλάτος της (δηλαδή σε κατακόρυφο προσανατολισμό και όχι σε οριζόντιο προσανατολισμό) και τη βρίσκετε πολύ μεγάλη, μπορείτε να δοκιμάσετε την επιλογή upright=N, όπου N είναι ο λόγος διαστάσεων της εικόνας (το πλάτος της διαιρούμενο με το ύψος της, προεπιλογή στο 0,75). Η εναλλακτική είναι να ορίσετε ρητά το επιθυμητό μέγιστο ύψος (σε pixel).

Σημειώστε ότι γράφοντας thumb={όνομα αρχείου}, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική εικόνα για τη μικρογραφία.


Απλή προσθήκη εικόνας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εφόσον η εικόνα που επιθυμείτε να προσθέσετε στο λήμμα σας υπάρχει στο διακομιστή, μπορείτε να την προσθέσετε στο λήμμα σας πληκτρολογώντας το εξής κείμενο εκεί όπου θέλετε να τοποθετηθεί η εικόνα:

[[Αρχείο:Όνομα_της_εικόνας.ext]][1]

όπου Όνομα_της_εικόνας.ext είναι το όνομα της εικόνας μαζί με την κατάληξη που δείχνει τον τύπο της (για παράδειγμα sample.jpg). Προτείνεται οι εικόνες να είναι τύπου JPG (ή JPEG) ή PNG (για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε την πολιτική της Βικιπαίδειας πάνω σε αυτό το θέμα).

Μια εικόνα που προστίθεται σε μια σελίδα με αυτόν τον τρόπο θα τοποθετηθεί ακριβώς όπως κι ένας χαρακτήρας στο μέγεθος της, θα παραμορφώσει δηλαδή τη γραμμή όπου βρίσκεται ώστε να τη χωράει:

Για παράδειγμα, αυτή η εικόνα όπως είναι τοποθετημένη δημιουργεί πρόβλημα.
Συνιστάται η απλή τοποθέτηση εικόνων να γίνεται σε ξεχωριστή παράγραφο. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να προσθέσετε ένα διάγραμμα τέτοιου μεγέθους ώστε να χωράει άνετα στη σελίδα. Συνηθίζεται οι εικόνες που δεν είναι διαγράμματα να αντικαθίστανται από μικρογραφίες τους που οδηγούν σε αυτές (δείτε πιο κάτω).

Μορφοποίηση εικόνας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στοίχιση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η απλούστερη τροποποίηση στην θέση μιας εικόνας που μπορείτε να κάνετε είναι να την στοιχίσετε δεξιά ή αριστερά σε σχέση με το κείμενο, μετατρέποντάς την σε δεξί ή αριστερό περιθώριο του κειμένου αντίστοιχα. Το κείμενο που θα γράψετε μετά την εικόνα σε αυτήν την περίπτωση, θα αναδιπλωθεί δίπλα στην εικόνα, όπως κάνει αυτή η παράγραφος.

Για να το πετύχετε αυτό, γράφετε την αναφορά στην εικόνα ως εξής:

[[Αρχείο:Όνομα_της_εικόνας.ext|αριστερά]]

Αντίστοιχα, για να τοποθετηθεί η εικόνα στα δεξιά του κειμένου, γράφετε δεξιά αντί για αριστερά μετά την κάθετο.Τοποθέτηση εικόνας σε πλαίσιο[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Για να τοποθετήσετε μια εικόνα σε πλαίσιο (όσο για το σε τι χρησιμεύει ένα πλαίσιο, δείτε παρακάτω), απλώς προσθέτετε τη λέξη frame μετά από μία κάθετο οπουδήποτε μετά το όνομα της εικόνας στην αναφορά σας σε αυτήν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: όταν τοποθετείτε μία εικόνα σε πλαίσιο, αυτομάτως στοιχίζεται δεξιά. Για να αποφύγετε τη στοίχιση, μπορείτε να γράψετε τη λέξη none μετά από μία κάθετο στην αναφορά στην εικόνα, όπως ακριβώς θα κάνατε για να τη στοιχίσετε.Λεζάντα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τούτο δεν είναι παρά ένα παράδειγμα
Συχνά μία εικόνα χρειάζεται μια σύντομη επεξήγηση για να γίνει κατανοητό τι δείχνει ή πως συνδέεται αυτό που δείχνει με το λήμμα. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να γράψετε μία λεζάντα η οποία θα εμφανιστεί κάτω από την εικόνα. 

Για να εμφανίσετε λεζάντα κάτω από μια εικόνα, πρέπει αυτή να βρίσκεται σε πλαίσιο. Έτσι, αυτό που γράφετε τελικά είναι της μορφής:

[[Αρχείο:Όνομα_της_εικόνας.ext|frame|λεζάντα]]Αλλαγή μεγέθους[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Άλλη μια εύκολη μορφοποίηση που μπορείτε να εφαρμόσετε σε μια εικόνα είναι να αλλάξετε το μέγεθός της. Αυτό το κάνετε προσθέτοντας μετά από μια κάθετο ΧΧΧΧpx όπου ΧΧΧΧ το πλάτος σε εικονοστοιχεία (pixels) που θέλετε να έχει η τελική εικόνα (οι αναλογίες διατηρούνται κατά την αλλαγή μεγέθους). Για παράδειγμα:

Αυτή είναι η εικόνα-παράδειγμά μας, μειωμένη στα 70 εικονοστοιχεία πλάτος.

Σημείωση : Η εντολή frame απενεργοποιεί αυτόματα τη χειροκίνητη αλλαγή μεγέθους μιας εικόνας . Αν γράψετε frame και 100px για παράδειγμα, η εικόνα θα παραμείνει στο αρχικό της μέγεθος λόγου της εντολής frame που γράψατε νωρίτερα .


... και εδώ μεγεθυμένη στα 350

Κείμενο αντικατάστασης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε κείμενο αντικατάστασης σε μία εικόνα, δηλαδή ένα κείμενο που θα εμφανίζεται σε περιηγητές που έχουν απενεργοποιημένες τις εικόνες, ή δεν μπορούν να τις εμφανίσουν, όπως οι περιηγητές κειμένου. Αυτό το κάνετε προσθέτοντας το κείμενο που θέλετε μετά από μία κάθετο, μετά από οποιαδήποτε άλλη παράμετρο στην αναφορά στην εικόνα.

Σε περίπτωση που έχετε τοποθετήσει την εικόνα σας σε πλαίσιο ή την έχετε κάνει μικρογραφία, το κείμενο αντικατάστασης θα εμφανιστεί επίσης ως λεζάντα στο κάτω μέρος του κειμένου.

Μια πολύ χρήσιμη δυνατότητα που σας δίνει η Βικιπαίδεια είναι η εμφάνιση μικρογραφίας μιας εικόνας αντί για την ίδια την εικόνα. Εάν αποφασίσετε να προσθέσετε στη σελίδα σας τη μικρογραφία μιας εικόνας, αυτή θα σμικρυνθεί, θα στοιχηθεί στα δεξιά και η μικρογραφία θα γίνει αυτόματα σύνδεσμος προς την πλήρη εικόνα.

Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο με μεγάλες εικόνες που δεν μπορούν να προστεθούν σε μια σελίδα αυτούσιες λόγω μεγέθους. Επίσης, όταν η εικόνα συνοδεύεται από κάποιο κείμενο που συμπληρώνει το νόημά της, αυτό μπορεί να γραφτεί στη σελίδα της εικόνας, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να το διαβάσουν ακολουθώντας το σύνδεσμο της μικρογραφίας (σε διαφορετική περίπτωση, η εικόνα θα εμφανιζόταν μόνη της στη σελίδα και το συνοδευτικό κείμενο δε θα φαινόταν πουθενά). Επίσης, οι μικρογραφίες εικόνων μπορούν να είναι μεγαλύτερες από τις εικόνες (οπότε αυτός είναι ένας τρόπος να μεγεθύνετε την εικόνα σας - αν και αυτό δεν συνιστάται γιατί η ποιότητα της εικόνας υποβαθμίζεται).

Για να εισάγετε τη μικρογραφία μιας εικόνας αντί για την ίδια την εικόνα, προσθέτετε απλώς στην αναφορά της τη λέξη μικρογραφία μετά από μία κάθετο.

[[Αρχείο:Όνομα_της_εικόνας.ext|μικρογραφία|Εδώ γράφετε τη λεζάντα της μικρογραφίας]]

Το αποτέλεσμα του παραπάνω κώδικα είναι:

Εδώ γράφετε τη λεζάντα της μικρογραφίας

Ακολουθήστε το σύνδεσμο για να δείτε τη σελίδα της εικόνας.

Σημείωση: για να ξεχωρίσετε τις μικρογραφίες από τις εικόνες σε πλαίσιο, παρατηρήστε τα δύο μικρά παραλληλόγραμμα που βρίσκονται στην κάτω δεξιά γωνία κάθε μικρογραφίας. Αυτό υποδηλώνει πως το πλαίσιο είναι σύνδεσμος σε μια μεγαλύτερη εκδοχή της εικόνας.

Συνδυασμός μεθόδων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τα παραπάνω εργαλεία είναι εύχρηστα και απλά στη χρήση. Πρακτικά όμως ποτέ δε θα χρησιμοποιήσετε μόνο ένα, αλλά θα χρειαστεί να τα συνδυάσετε. Αυτό γίνεται πολύ απλά: προσθέτετε όλα τα χαρακτηριστικά που θέλετε να έχει η εικόνα σας, χωρισμένα με καθέτους, με το μόνο περιορισμό ότι η πρώτη παράμετρος πρέπει να είναι πάντα το όνομα της εικόνας και η τελευταία η λεζάντα/κείμενο αντικατάστασης. Φυσικά πρέπει επίσης να προσέξετε να μην γράψετε παραπάνω από μία παραμέτρους για το ίδιο χαρακτηριστικό. Στην περίπτωση αυτή, θα εφαρμοστεί η παράμετρος που βρίσκεται πρώτη.

Για παράδειγμα, ας πούμε ότι θέλουμε τη μικρογραφία μιας εικόνας, στοιχισμένη στα αριστερά, σμικρυμένη στα 70 εικονοστοιχεία πλάτος και με λεζάντα:

λεζάντα


[[Αρχείο:Εικόνα παράδειγμα.jpg|μικρογραφία|αριστερά|70px|λεζάντα]]

Προσέξτε τι γίνεται εάν γράψετε αυτόν τον κώδικα:

[[Αρχείο:Εικόνα παράδειγμα.jpg|δεξιά|αριστερά|δεξιά|αριστερά|δεξιά|αριστερά]]

Όπως βλέπετε, η εικόνα εμφανίζεται δεξιά, σύμφωνα με την πρώτη παράμετρο.

Μη αναδίπλωση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εάν θέλετε το κείμενο να μην αναδιπλώνεται δίπλα σε μια εικόνα αλλά να ξεκινά μετά από αυτήν (για να αποφευχθεί αυτό που βλέπετε ακριβώς δεξιά από αυτό το κείμενο), προσθέτετε την εξής γραμμή κώδικα στο σημείο όπου θέλετε το κείμενο να πάψει να αναδιπλώνεται:

{{clear}}

Εμφάνιση συνδέσμου αντί για εικόνα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εάν θέλετε αντί για την εικόνα στη σελίδα σας να υπάρχει σύνδεσμος προς αυτή, αντί για Αρχείο, γράψτε Μέσον στην αναφορά της, όπως ακριβώς θα κάνατε με κάποιο άλλο πολυμέσο, όπως ένα αρχείο ήχου. Αυτός ο σύνδεσμος οδηγεί στην εικόνα αυτή καθαυτή, όχι στη σελίδα της, π.χ. [[Μέσον:Εικόνα παράδειγμα.jpg]]Μέσον:Εικόνα παράδειγμα.jpg

Εάν θέλετε ο σύνδεσμος να οδηγεί στη σελίδα περιγραφής της εικόνας, απλώς προσθέστε μία άνω κάτω τελεία (":") πριν το Εικόνα στην αναφορά της εικόνας, π.χ. [[:Αρχείο:Εικόνα παράδειγμα.jpg]]Αρχείο:Εικόνα παράδειγμα.jpg

Μπορείτε στις παραπάνω αναφορές να προσδιορίσετε το κείμενο του συνδέσμου όπως ακριβώς και σε κανονικούς συνδέσμους wiki [[:Αρχείο:Εικόνα παράδειγμα.jpg|Χάρτης]]Χάρτης

Οι εικόνες είναι δυνατό να οριοθετούνται κατά πλάτος, καθ' ύψος ή και συνδυασμένα, συμπεριλαμβάνοντας ή παραλείποντας τις αντίστοιχες παραμέτρους.

<gallery widths=160px heights=180px>
Αρχείο:εικόνα1.jpg|λεζάντα1
Αρχείο:εικόνα2.jpg|λεζάντα2
Αρχείο:εικόνα3.jpg|λεζάντα3
</gallery>
 1. Σε πολλά λήμματα θα δείτε την προηγούμενη μορφή [[Εικόνα:...]] ή την [[File:...]] που δουλεύει σε όλα τα wiki. Μπορείτε να την αλλάξετε χωρίς όμως να κάνετε επεξεργασία μόνο για αυτό τον λόγο. Η συνιστώμενη μορφή είναι η νεότερη Αρχείο.