Αυτόματο

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Αυτόματο ονομάζεται μια μηχανή με βάση την οποία ελέγχεται αν μια λέξη ανήκει σε μια τυπική γλώσσα. Λειτουργεί σαν μία μηχανή Τούρινγκ χωρίς έξοδο (εναλλακτικά ως έξοδος μπορεί να θεωρηθεί ένα δυαδικό ψηφίο). Εισέρχεται ως είσοδος η λέξη γράμμα-γράμμα, το αυτόματο μεταβαίνει ανάλογα με την είσοδο σε διάφορες καταστάσεις, με μία μετάβαση ανά γράμμα και μόλις ολοκληρωθεί η είσοδος αν η τελική κατάσταση είναι κατάσταση "αποδοχής" η λέξη εγκρίνεται αλλιώς η λέξη απορρίπτεται. Ο αριθμός των καταστάσεων είναι πεπερασμένος για κάθε αυτόματο. Τα αυτόματα απεικονίζονται γραφικά με λογικά διαγράμματα. Αυτόματη είναι μια συσκευή η οποία μπορεί να εκτελέσει εργασίες αυτόματα , δηλαδή χωρίς τον χειρισμό κάποιου.