Ασφαλιστικός Πράκτορας

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια


Ο Ασφαλιστικός Πράκτορας ή Πράκτορας Ασφαλίσεων ή Πράκτορας Ασφαλειών, είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαμεσολαβεί ανάμεσα στην ασφαλιστική εταιρεία (ασφαλιστής) και τον ασφαλιζόμενο (λήπτης της ασφάλισης), έναντι προμήθειας εκ μέρους της ασφαλιστικής εταιρείας.

Ο Ασφαλιστικός Πράκτορας δεν έχει υπαλληλική σχέση με την ασφαλιστική εταιρεία αλλά είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή εταιρεία.

Τα κύρια καθήκοντα του Ασφαλιστικού Πράκτορα είναι η προώθηση των ασφαλιστικών προϊόντων των εταιρειών, η αποστολή προτάσεων ασφάλισης προς αποδοχή στις ασφαλιστικές εταιρείες, η διανομή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων στους πελάτες, η είσπραξη ασφαλίστρων εκ μέρους των ασφαλιστικών εταιρειών και η απόδοσή τους σε αυτές, η εξυπηρέτηση του πελάτη κλπ.

Ο Ασφαλιστικός Πράκτορας έχει δικό του επαγγελματικό χώρο (γραφείο)

Ο Ασφαλιστικός Πράκτορας προωθεί τα ασφαλιστικά προϊόντα που του παρέχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, με τους όρους και τον τιμοκατάλογο που τους παρέχουν οι συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες. Δεν έχει το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές των ασφαλιστικών όρων ή να πουλήσει ένα ασφαλιστικό προϊόν σε διαφορετική τιμή από αυτή που καθορίζει ο επίσημος τιμοκατάλογος της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρείας.

Ο Ασφαλιστικός Πράκτορας αμοίβεται με προμήθεια από την ασφαλιστική εταιρεία. Είτε ο πελάτης ασφαλιστεί απ'ευθείας στην ασφαλιστική εταιρεία, είτε ασφαλιστεί μέσω πράκτορα, το ασφάλιστρο που πληρώνει είναι το ίδιο. Δηλαδή, δεν υπάρχει επιβάρυνση στο ασφάλιστρο επειδή διαμεσολαβεί ο πράκτορας. Αν ο πελάτης ασφαλιστεί απ'ευθείας στην ασφαλιστική εταιρεία, η προμήθεια που θα πλήρωνε η ασφαλιστική εταιρεία αν διαμεσολαβούσε πράκτορας, απλά παραμένει στην ίδια την ασφαλιστική εταιρεία.

Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η εποπτεία των ιδιωτικών ασφαλίσεων πραγματοποιείται από την Τράπεζα Ελλάδος, με ημερομηνία έναρξης την 1η Δεκεμβρίου 2010. Προγενέστερα, η εποπτεία συντελούταν από την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ). Το εποπτικό έργο πλέον ασκείται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ).Με την εποπτική αρχή διασφαλίζεται:

  • Η προστασία των ληπτών της ασφάλισης, των ασφαλισμένων και των δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση.
  • Η ομαλή λειτουργία της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών σε αυτήν.
  • Η διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην Ελλάδα, καθώς και στις χώρες όπου τυχόν δραστηριοποιούνται οι ελληνικές ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.[1]

Ενεργοί Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές  [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πληροφόρηση σχετικά με τους νόμιμους δραστηριοποιούμενους διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων δίνονται από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της έδρας τους. Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής αποτελούν οι ασφαλιστικοί πράκτορες, οι συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων και οι μεσίτες ασφαλίσεων​​ και αντασφαλίσεων. [2]

Στο «Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος βρίσκονται διαδικτυακά τα στοιχεία και ο πελάτης μπορεί να ελέγξει εάν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι νόμιμος. [3]

Πώς να γίνω ασφαλιστικός πράκτορας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Για να γίνει κάποιος ασφαλιστικός πράκτορας στην Ελλάδα, το πρώτο σημαντικό βήμα είναι η επιτυχής ολοκλήρωση εξετάσεων πιστοποίησης ασφαλιστικών γνώσεων που διενεργούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει ότι ο ασφαλιστικός πράκτορας διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για να παρέχει υπηρεσίες στον τομέα της ασφάλισης με επαγγελματικό τρόπο.

Επιπλέον, για να εργαστεί ως ασφαλιστικός πράκτορας, απαιτείται η ύπαρξη συμβολαίου επαγγελματικής αστικής ευθύνης. Αυτό το συμβόλαιο αποτελεί προστασία τόσο για τον ίδιο τον ασφαλιστικό πράκτορα όσο και για τους πελάτες του, καθώς καλύπτει πιθανές αμφισβητήσεις ή αξιώσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Τέλος, ένας ασφαλιστικός πράκτορας πρέπει να ανοίξει τον αντίστοιχο ΚΑΔ στην Εφορία και να κάνει εγγραφή στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Αυτά τα βήματα διασφαλίζουν τη νόμιμη λειτουργία του ως ασφαλιστικού πράκτορα και την τήρηση των απαιτήσεων του επαγγελματικού του κλάδου.[4]

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  1. «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης | Τράπεζα της Ελλάδος». www.bankofgreece.gr. Ανακτήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2021. 
  2. «Διανομή ασφαλιστικών προϊόντων | Τράπεζα της Ελλάδος». www.bankofgreece.gr. Ανακτήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2021. 
  3. «Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών». insuranceregistry.uhc.gr. Ανακτήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2021. 
  4. «Πώς να Γίνω Ασφαλιστής: Ολοκληρωμένος Οδηγός». alfapoint.gr. Ανακτήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2023. 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]