Ανάλυση κόστους-χρησιμότητας

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Με τον όρο Ανάλυση κόστους-χρησιμότητας εννοούμε τη μέθοδο της σύγκρισης του κόστους και του οφέλους των παρεμβάσεων φροντίδας υγείας στην οποία το όφελος μετριέται ως προς τις εξής διαστάσεις: διάρκεια ζωής και ποιότητα ζωής. Τα αποτελέσματα συνήθως εκφράζονται ως κόστος ανά Ποιοτικώς Προσαρμοσμένα Έτη Ζωής.