Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αερολιμενικοί

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ως Αερολιμενικοί χαρακτηρίζονται οι επιχειρησιακοί υπάλληλοι των ελληνικών αεροδρομίων, που υπάγονται στην διοικητική αρμοδιότητα - εποπτεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), και είναι υπεύθυνοι για την ασφαλή επιχειρησιακή λειτουργία των τριάντα, περίπου, κρατικών αεροδρομίων. Έχουν κατάρτιση πανεπιστημιακού επιπέδου και η πρόσληψή τους γίνεται μέσω ΑΣΕΠ, το οποίο κατά καιρούς εκδίδει σχετικές προκηρύξεις διαγωνισμών (πρόσφατος διαγωνισμός 20 αερολιμενικών Μαρτίου 2008). Πριν την ανάληψη των επισήμων καθηκόντων τους, μετά την πρόσληψη, απαιτείται εξάμηνη εκπαίδευση τους στην Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ), από την οποία, αποφοιτώντας, επανδρώνουν αντίστοιχες θέσεις ευθύνης στα περιφερειακά αεροδρόμια. Μετά την απόκτηση διετούς εμπειρίας/πρακτικής εκπαίδευσης (OJT), οι αερολιμενικοί υπάλληλοι υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε γραπτές και πρακτικές εξετάσεις για την απόκτηση διεθνούς πτυχίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO).

Μετά την συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας, οι αερολιμενικοί υπάλληλοι οφείλουν να παρακολουθήσουν στην Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών (Β' Φάση εκπαίδευσης), η φοίτηση στην οποία διαρκεί τέσσερις εβδομάδες. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι αποκτούν μία ή περισσότερες από τις εξής ειδικότητες:

  • Ασφάλειας Περιοχής Κίνησης Αεροσκαφών (Ramp Safety)
  • Τήρησης Μέτρων ασφαλείας αεροδρομίων (Security)
  • Αερολιμενικού Ελέγχου

Κατά την διάρκεια της θητείας τους και στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης, οι αερολιμενικοί οφείλουν να παρακολουθήσουν την Γ' Φάση εκπαίδευσης, η οποία πραγματοποιείται σε πιστοποιημένα κέντρα του εξωτερικού (EUROPEAN ACADEMY FOR AVIATION SAFETY, FAA, EASA, Βρετανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας UK/CAA) ή του εσωτερικού (Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Πολέμου, ΕΜΠ)

Οι προδιαγραφές του παρεχομένου έργου προβλέπονται από τους διεθνείς οργανισμούς ICAO, ECAC, EASA, (των οποίων η Ελλάδα είναι ιδρυτικό μέλος) και αναφέρονται σε θέματα ελέγχων ασφαλείας και εποπτείας του αεροπορικού χώρου, δηλαδή

  • Πτυχία ιπταμένου προσωπικού
  • Τεχνική εκμετάλλευση αεροσκαφών
  • Ασφαλεια αεροπορικών εγκαταστάσεων
  • Προδιαγραφές και λειτουργία αεροδρομίων
  • Έλεγχος αεροναυτιλιακών εγγράφων αεροσκαφών ξένου νηολογίου κτλ.